Utolsó frissítés: 17/03/2023

Szeszes italok, dohánytermékek és jövedéki adók

Mire figyeljünk, amikor alkohol- vagy dohányterméket szeretnénk magunkkal vinni valamelyik uniós országból egy másikba?

Alapszabály szerint az alkohol- és dohánytermékek után a fogyasztás helye szerinti országban kell jövedéki adót fizetni. A magánszemélyekre azonban bizonyos mentességek vonatkoznak uniós országok közötti utazásaik során. Magánszemélyként Ön akkor veheti igénybe ezeket a mentességeket, ha a termékeket saját fogyasztásra, nem pedig viszonteladásra szerzi be. Mivel a vételár tartalmazza a vásárlás helye szerinti ország által kivetett adókat (az áfát és a jövedéki adót), a többi uniós tagállamban már nem kell a termék után további összegeket kifizetni.

Az uniós vámhatóságoknak azonban jogukban áll meggyőződni arról, hogy Ön valóban saját fogyasztásra vásárolta-e a terméket. Ebből a célból többek között megvizsgálhatják a termék csomagolását és szállítási módját, illetve ellenőrizhetik, hogy Ön (tulajdonosként vagy alkalmazottként) nem végez-e kereskedelmi tevékenységet. Ezenfelül a szállított termék mennyiségét is figyelembe veszik. Mindegyik uniós ország saját határértékeket határozhat meg arra vonatkozóan, milyen mennyiségben engedélyezi az alkoholtartalmú italok és dohánytermékek behozatalát. Ezek a határértékek nem lehetnek kisebbek az alábbi mennyiségeknél:

Termékek Uniós irányadó határértékek
Cigaretta 800 szál
Szivarka (egyenként max. 3 gramm súlyú szivar) 400 db
Szivar 200 db
Dohánytermék 1 kg
Szeszes ital (pl. whisky vagy gin) 10 liter
Szeszezett bor (például sherry vagy portói) 20 liter
Bor 90 liter (amelyből csak 60 liter lehet pezsgő)
Sör 110 liter

Figyelmeztetés

Mivel a fenti értékek pusztán tájékoztató jellegűek, Önnek feltétlenül érdemes utánanéznie, milyen határértékeket alkalmaznak a vámhatóságok en abban az uniós országban, ahová utazik.

Mi történik, ha Ön a határértékeken felüli mennyiségben visz magával alkohol- vagy dohánytermékeket?

Ha a vámtisztviselőkben felmerül a gyanú, hogy Ön a terméket nem saját fogyasztás céljából szállítja, vagy azt tovább kívánja értékesíteni, felszólíthatják, hogy (pl. a vásárlást igazoló számla felmutatásával) bizonyítsa ennek az ellenkezőjét. Ha nem tud megfelelő bizonyítékkal szolgálni, elképzelhető, hogy jövedéki adót kell fizetnie a célországban, és ha ezt nem teszi meg, a vámhatóság elkobozhatja az Ön által szállított terméket.

Figyelmeztetés

A 17 éven aluli személyekre szigorúbb szabályok vonatkoznak. Ezek országról országra eltérőek lehetnek, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni a célországban hatályban lévő rendelkezésekről.

Áfa- és jövedékiadó-fizetés az EU-ba történő beutazáskor

Ha Ön az EU-n kívüli országok valamelyikéből utazik be az EU területére, áfamentesen és jövedéki adó megfizetése nélkül hozhat be termékeket, ha azokat nem viszonteladásra szánja, és ha mennyiségük nem haladja meg az alábbiakban feltüntetett határértékeket: Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha Ön a Kanári-szigetekről vagy más olyan uniós területről en érkezik, amelyekre nem terjed ki az uniós áfa- és jövedékiadó-szabályok hatálya.

A nem uniós országokból az EU-ba vám- és adómentesen behozható szeszesital- és dohánytermék-mennyiségek

Vám- és adómentesen behozható szeszesital-mennyiségek

Ön behozhat a):

Ezenfelül behozhat b):

A b) pontban feltüntetett mennyiségek mindegyike az ebben a kategóriában megengedett teljes mennyiségnek felel meg. Ön – csökkentett mennyiségben – többféle szeszes italt is magával vihet ebből a kategóriából, feltéve, hogy azok összmennyisége (százalékos arányának összege) nem haladja meg a kategóriára előírt határértéket (a 100%-ot). Így például magával vihet 4 liter csendes bort, 16 liter sört, fél liter szeszes italt és 1 liter szeszezett bort vagy 4 liter csendes bort, 16 liter sört és 2 liter pezsgőt.

Vám- és adómentesen behozható dohánytermék-mennyiségek

Attól függően, hogy Ön melyik uniós országba utazik, a dohánytermékek behozatalára vagy egy alacsonyabb, vagy egy magasabb mennyiségi korlát vonatkozik. Ha az adott tagállam az alacsonyabb mennyiségi korlátot alkalmazza, azt vagy csak a szárazföldi és tengeri úton érkező utasok esetében alkalmazhatja (így jár el Bulgária, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország és Szlovákia), vagy minden utazóra ki kell terjesztenie (így tesz Észtország és Románia).

Figyelmeztetés

Ezeknek az uniós országoknak a listája tájékoztató jellegű, és változhat. Azt tanácsoljuk Önnek, hogy feltétlenül tájékozódjon a vám- és adómentesen behozható dohánytermékekkel kapcsolatos legfrissebb információkról, és nézzen utána, milyen mennyiségi korlátokat alkalmaznak a vámhatóságok en abban az uniós országban, ahová utazik.

Magasabb mennyiségi korlát Alacsonyabb mennyiségi korlát

200 db cigaretta vagy
100 db szivarka vagy
50 szivar vagy
250 gramm dohány

40 db cigaretta vagy
20 db szivarka vagy
10 szivar vagy
50 gramm dohány

Ezeket a dohánytermékeket szabadon lehet egymással kombinálni, feltéve, hogy együttesen nem lépik túl az engedélyezett határértéket. Ha Ön olyan EU-országba utazik, amely a magasabb mennyiségi korlátot alkalmazza, megteheti például, hogy összesen 50 szivarkát és 25 szivart visz magával.

Figyelmeztetés

A 17 éven aluli utasok nem jogosultak a dohánytermékek és az alkoholtartalmú italok vámmentes behozatalára.

Egyéb árucikkek, pl. parfümök

A vámmentesség felső értékhatára utasonként 300 euró, illetve – a légi és tengeri utasok esetében – 430 euró. Néhány EU-tagállam a 15 éven aluli utasok esetében alacsonyabb – 150 eurós – értékhatárt alkalmaz.

Üzemanyag

Ön 10 liter üzemanyagot jogosult az EU területére behozni hordozható tartályban, a gépjármű üzemanyagtartályában található üzemanyagon felül. Ez a szabály az összes motoros járműre érvényes.

Jövedékiadó-fizetés az EU-ból történő kiutazáskor

Ha Ön az EU területén kívülre (vagy bizonyos uniós területekre, pl. a Kanári-szigetekre en ) utazik, és a repülőtér vagy a kikötő vámmentes üzleteiben adó- és vámmentesen vásárol, ne feledje, hogy a megvásárolt áruk után bizonyos mennyiség felett esetleg adót és vámot kell fizetnie a nem uniós célországban.

Utazás az EU egyik országából a másikba Svájcon (vagy egyéb nem uniós tagállamon) keresztül

Figyelmeztetés

Ha Ön Svájc érintésével utazik az EU egyik tagországából a másikba, eleget kell tennie a svájci vámszabályokban en foglaltaknak.

Ha Ön a Svájcban engedélyezettnél több alkohol- vagy dohányterméket szállít, a terméket be kell jelentenie a vámhatóságoknak – akkor is, amikor beutazik Svájcba, és akkor is, amikor Svájcot elhagyva újra belép az EU területére. Svájcnak jogában áll pénzügyi biztosítékot kérni Öntől a beutazáskor, amit visszaszolgáltat, amikor Ön a termékekkel együtt elhagyja az országot.

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: