Vállalkozói tevékenység Európában
Utolsó frissítés: 24/06/2022

Szeszes italok, dohánytermékek, készpénz és jövedéki adók

Alkohol- és dohánytermék-korlátozások az Unión belül

Az EU nem korlátozza, hogy a magánszemélyek mit vásárolhatnak egy másik uniós tagállamban, vagy mit vihetnek magukkal egy másik uniós országba, feltéve, hogy a termékeket személyes használatra, és nem viszonteladásra szánják. Mivel egy adott termék ára már tartalmazza a vásárlás helye szerinti ország által kivetett adókat (áfa és illeték), a többi uniós tagállamban már nem kell utána semmit külön befizetni.

Az uniós vámhatóságoknak azonban jogukban áll meggyőződniük arról, hogy a termékeket Ön valóban saját fogyasztásra vásárolta. Ehhez többek között megvizsgálhatják a termékek csomagolását vagy szállítási módját, illetve ellenőrizhetik, hogy Ön (tulajdonosként vagy alkalmazottként) nem végez-e kereskedelmi tevékenységet. Azt is figyelembe veszik, hogy Ön mennyi terméket szállít.

Figyelmeztetés

Fontos tudni, hogy az egyes uniós országok más-más szabályokat alkalmazhatnak azzal kapcsolatban, hogy legfeljebb mennyi dohánytermék vagy alkoholtartalmú ital hozható be a területükre. Az alábbi mennyiségek bevitelét azonban mindenképpen engedélyezniük kell:

Mi történik akkor, ha az utas az engedélyezettnél többet visz magával az említett termékekből?

Ha a vámhatóságokban felmerül a gyanú, hogy az Ön által szállított termékeket Ön nem saját fogyasztásra szánja, vagy azokat értékesíteni szeretné, felszólíthatják Önt, hogy (a vásárlást igazoló számla stb. felmutatásával) bizonyítsa be az ellenkezőjét. Ha nem tud megfelelő bizonyítékkal szolgálni, akkor vámot kell fizetnie, különben a termékeket elkobozzák.

Figyelmeztetés

A 17 éven aluli személyekre szigorúbb szabályok vonatkoznak. Az egyes országok más és más korlátozást alkalmaznak. Indulás előtt nézzen utána a szabályoknak.

Mennyi készpénzt vihetünk magunkkal?

Ha Ön 10 000 euró vagy annál több készpénz (vagy azzal egyenértékű egyéb pénznem) birtokában szeretne az EU területére beutazni vagy az Európai Unióból kiutazni, ezt be kell jelentenie a vámhatóságoknak de en fr . Ha ezt elmulasztja, akkor a vámhatóságoknak jogukban áll visszatartani a készpénzt, és meg is bírságolhatják Önt. Ne feledje, hogy a vámhatóságoknak joguk van a magánszemélyeket, csomagjaikat és/vagy járművüket ellenőrizni.

Ha Ön 10 000 eurót vagy annál több készpénzt vagy azzal egyenértékű egyéb valutát kíván az Európai Unión belül egyik országból a másikba magával vinni, meg kell érdeklődnie az érintett vámhatóságoktól (mindazokban az országokban, ahonnan indul, ahová érkezik, és amelyek területén áthalad), hogy kell-e vámnyilatkozatot tennie az összegről.

Áfa- (héa) vagy jövedékiadó-fizetés az Unióba történő belépéskor

Ha Ön nem uniós tagállamból utazik be valamelyik EU-ország területére, az alább felsorolt termékeket a feltüntetett mennyiségig áfa (héa) és jövedéki adó megfizetése nélkül viheti magával – ha azokat nem viszonteladásra szánja. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha Ön a Kanári-szigetekről, a Csatorna-szigetekről, Gibraltárról vagy más olyan területről utazik be valamelyik uniós tagállamba, ahol az áfával (hozzáadottérték-adóval) és a jövedéki adóval kapcsolatos uniós szabályok nem alkalmazandók.

Alkoholtartalmú italok

Ön magával vihet:

Továbbá magával vihet még:

Minden egyes felsorolt mennyiség a vonatkozó engedélyezett összmennyiség 100%-át jelenti. Az engedélyezett összmennyiségek feloszthatóak és egymással kombinálhatóak, azaz Ön magával vihet például fél liter tömény szeszes italt és 1 liter szeszezett bort (mivel mindkét mennyiség az engedélyezett határérték fele).

Dohánytermékek

Dohánytermékek behozatalára az uniós célországtól függően magasabb vagy alacsonyabb határértékek vonatkozhatnak. Ha egy adott tagállam az alacsonyabb határértéket alkalmazza, lehetősége van arra, hogy azt csak a szárazföldi és tengeri úton érkező utasok számára írja elő (ez a helyzet Bulgária, Görögország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország és Szlovákia esetében), de úgy is határozhat, hogy azt minden utazóra kiterjeszti (így jár el Észtország és Románia).

Magasabb határérték

Alacsonyabb határérték

200 szál cigaretta vagy

100 db szivarka vagy

50 szivar vagy

250 gramm dohány

40 szál cigaretta vagy

20 db szivarka vagy

10 szivar vagy

50 gramm dohány

Az egyes dohánytermékek egymással kombinálhatók, feltéve, hogy együttesen nem haladják meg az engedélyezett határértéket. Például: 50 db szivarka + 25 db szivar = megengedett összmennyiség.

Figyelmeztetés

A dohánytermékekre és az alkoholra vonatkozó vámmentességek nem alkalmazhatók 17 éven aluli utasok esetében.

Egyéb árucikkek, pl. parfümök

A vámmentesség felső értékhatára utasonként 300 euró vagy – a légi és tengeri utasok esetében – személyenként 430 euró. Néhány EU-tagállam a 15 éven aluli utasok esetében szigorúbb – 150 eurós – értékhatárt alkalmaz.

Üzemanyag

Hordozható tartályokban max. 10 liter üzemanyag szállítható (plusz az üzemanyagtartályban található üzemanyag). Ez a szabály az összes motoros járműre érvényes.

Jövedékiadó-fizetés az Unió elhagyásakor

Ha az EU területén kívülre (vagy olyan uniós területekre, mint pl. a Kanári-szigetek) utazik, és a repülőtér vagy a kikötő vámmentes üzleteiben adó- és vámmentesen vásárol, ne feledje, hogy a megvásárolt áruk után a nem uniós célországban esetleg adót és vámot kell fizetnie.

Utazás az EU egyik országából a másikba Svájcon (vagy egyéb nem uniós tagállamon) keresztül

Figyelmeztetés

Ha Ön Svájc érintésével utazik az EU egyik országából a másikba, akkor meg kell felelnie az ország vámszabályainak en .

Előfordulhat, hogy Ön a Svájcban engedélyezettnél több alkohol- vagy dohányterméket szállít. Ebben az esetben a termékeket be kell jelentenie: egyszer akkor, amikor belép Svájcba, majd akkor, amikor az ország elhagyásával újra belép az EU-ba. Svájcnak jogában áll pénzügyi garanciát kérni Öntől, amit visszaszolgáltat Önnek, amikor a termékekkel együtt elhagyja az országot.

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: