Forretninger
Senest tjekket: 05/12/2022

Alkohol, tobak og punktafgifter

Medbringelse af alkohol og tobak, når du rejser mellem EU-landene

Som hovedregel skal punktafgifterne betales i det land, hvor alkoholen og tobakken forbruges. Der er dog undtagelser for privatpersoner, når de rejser mellem EU-lande. Denne fritagelse gælder, så længe de købte produkter er til egen brug og ikke til videresalg. Skatterne (moms og punktafgifter) er indregnet i prisen på produktet i det land, hvor du køber det, så du skal ikke betale yderligere beløb i andre EU-lande.

For at afgøre om de varer, du har købt, er til egen brug, kan EU-landenes toldmyndigheder se på forskellige faktorer, som f.eks. om du ejer eller arbejder for en kommerciel virksomhed, hvordan varerne er emballeret, og hvordan du transporterer dem. De ser også på den mængde af varer, du rejser med. Derfor kan hvert enkelt EU-land fastsætte sine egne tilladte vejledende mængder tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer. Disse vejledende mængder må ikke være lavere end følgende:

Varer EU's vejledende mængder
Cigaretter 800 stk.
Cigarillos (cigarer, der vejer op til 3 gram pr. stk.) 400 stk.
Cigarer 200 stk.
Tobak 1 kilo
Spiritus (f.eks. whiskey eller gin) 10 liter
Vin tilsat alkohol (f.eks. sherry eller portvin) 20 liter
Vin 90 liter (hvoraf kun 60 liter må være mousserende)
Øl 110 liter

Da ovennævnte mængder er rent vejledende, skal du tjekke de vejledende tilladte mængder, som er fastsat af toldmyndighederne en i det EU-land, du rejser til.

Transport af mængder, der ligger over de vejledende tilladte mængder

Hvis toldmyndighederne har mistanke om, at du indfører varer, der ikke er til egen brug, eller som er tiltænkt videresalg, kan du blive bedt om at bevise, at de er til egen brug (f.eks. ved at fremlægge et købsbevis). Hvis du ikke kan fremlægge tilstrækkelige beviser, kan du blive pålagt at betale afgifter, eller dine varer kan blive beslaglagt.

Advarsel

Der gælder strengere regler for rejsende under 17 år. De kan variere fra land til land, så sørg for at undersøge det på forhånd. 

Moms og punktafgifter ved indrejse i EU fra et land uden for EU

Hvis du rejser ind i EU fra et ikke-EU-land, må du medbringe varer uden at betale moms og punktafgifter, hvis de ikke er beregnet til videresalg, og hvis du overholder nedenstående grænser. Dette gælder også, hvis du kommer fra De Kanariske Øer eller andre områder en , hvor EU's moms- og afgiftsregler ikke gælder.

Tilladte mængder alkohol og tobak ved indrejse i EU fra et land uden for EU

Tilladte alkoholmængder

Du må indføre a):

Derudover må du medbringe b):

Hver af de mængder, der er nævnt i b), er din samlede tilladte mængde inden for denne kategori af alkoholholdige drikkevarer, og du kan opdele efter dit eget valg. Du kan f.eks. medbringe: 4 liter ikke-mousserende vin, 16 liter øl, en halv liter spiritus og 1 liter vin tilsat alkohol eller 4 liter ikke-mousserende vin, 16 liter øl og 2 liter mousserende vin.

Tilladte tobaksmængder

Afhængigt af hvilket EU-land du besøger, kan der gælde en højere eller lavere grænse. Hvis et EU-land anvender den nedre grænser, kan det vælge at lade den gælde udelukkende for rejsende til lands eller til vands (som Bulgarien, Grækenland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen og Slovakiet gør) eller for alle rejsende (som Estland og Rumænien gør).

Advarsel

Listen over EU-lande, der er nævnt ovenfor, er vejledende og kan blive ændret. Hvis du vil have opdateret information om tilladte tobaksmængder, kan du tjekke, hvilke mængder toldmyndighederne en i det EU-land, du rejser til, har fastsat.
Øvre grænse Nedre grænse

200 cigaretter eller
100 cigarillos eller
50 cigarer eller
250 g tobak

40 cigaretter eller
20 cigarillos eller
10 cigarer eller
50 g tobak

Du må godt kombinere disse tobaksvarer, men den samlede mængde må ikke overstige den samlede tilladte mængde. Hvis du f.eks. rejser til EU-lande, hvor den øvre grænse gælder, kan du medbringe 50 cigarillos og 25 cigarer – det er den samlede tilladte mængde.

Advarsel

Hvis du er under 17 år, må du ikke købe toldfri tobak eller alkohol.

Andre varer, herunder parfume

Der må indføres andre varer til en værdi af op til 300 euro pr. rejsende eller 430 euro for fly- og sørejsende. Visse EU-lande anvender en lavere grænse på 150 euro for rejsende under 15 år.

Brændstof

Du må højst medbringe 10 liter i en transportabel beholder ud over den mængde, du har i din brændstoftank. Denne regel gælder for alle typer motorkøretøjer.

Punktafgifter ved udrejse af EU

Hvis du rejser til et land uden for EU (og visse områder inden for EU som De Kanariske Øer en ), kan du købe told- og afgiftsfrie varer i såkaldte toldfrie butikker i lufthavne og havne. Du bør dog være opmærksom på, at der for disse varer kan gælde lofter for told- og skattefri varer i det ikke-EU-land, du rejser til.

Rejser inden for EU via Schweiz eller andre ikke-EU-lande

Advarsel

Hvis du rejser fra et EU-land til et andet EU-land via Schweiz, er det de schweiziske toldregler en , der gælder.

Hvis du medbringer mere alkohol eller tobak end de tilladte mængder i Schweiz, skal du opgive det ved indrejsen i Schweiz, og når du rejser ind i EU igen. I Schweiz kan du blive bedt om at stille en økonomisk garanti, som du får tilbage, når du forlader landet med varerne.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: