Forretninger
Senest tjekket: 11/10/2021

Alkohol, tobak, kontanter og punktafgifter

Brexit – hvad nu?

Begrænsninger på alkohol og tobak inden for EU

Som privatperson må du købe og medbringe lige så meget, du vil, når du rejser mellem EU-lande, så længe det er til eget brug og ikke til videresalg. Skatterne (moms og punktafgifter) er indregnet i prisen på produktet i det land, du køber det i, så du skal ikke betale yderligere beløb i andre EU-lande.

For at afgøre om de varer, du har købt, er til egen brug, kan EU's toldmyndigheder se på forskellige faktorer, som f.eks. om du ejer eller arbejder for en kommerciel virksomhed, hvordan varerne er emballeret, og hvordan du transporterer dem. De ser også på den mængde af varer, du rejser med.

Advarsel

Vær opmærksom på, at hvert EU-land kan fastsætte et loft for, hvor mange tobaksvarer og alkoholiske drikkevarer du må indføre i landet. Disse lofter skal være mindst:

Indførsel af mænger, der overstiger lofterne

Hvis toldmyndighederne har mistanke om, at du indfører varer, der ikke er til egen brug, eller som er tiltænkt videresalg, kan du blive bedt om at bevise, at de er til egen brug (f.eks. ved fremvisning af købsbevis). Hvis du ikke kan fremlægge tilstrækkelige beviser, kan du blive bedt om at betale afgifter, eller dine varer kan blive beslaglagt.

Advarsel

Der gælder strengere regler for rejsende under 17 år. De kan variere fra land til land, så sørg for at undersøge det på forhånd.

Kontanter med på rejsen

Hvis du vil rejse ind i eller ud af EU med 10 000 euro eller mere i kontanter (eller et tilsvarende beløb i andre valutaer), skal du opgive detfrdeen til toldmyndighederne. Hvis du ikke gør det, risikerer du, at dine kontanter tilbageholdes af toldmyndighederne, og du kan få en bøde. Vær opmærksom på, at toldmyndighederne kan gennemføre individuelle kontroller samt tjekke din bagage og/eller dit køretøj.

Hvis du vil rejse mellem EU-lande med 10 000 euro eller mere i kontanter (eller et tilsvarende beløb i andre valutaer), skal du undersøge hos toldmyndighederne i de lande, du rejser fra, til og igennem, hvorvidt beløbet skal opgives.

Moms og punktafgifter ved indrejse i EU

Hvis du rejser ind i EU fra et land uden for EU, kan du medbringe varer uden at betale moms og punktafgifter inden for følgende grænser, hvis de ikke er tiltænkt videresalg. Dette gælder også, hvis du kommer fra De Kanariske Øer, Kanaløerne, Gibraltar eller andre områder, hvor EU's moms- og afgiftsregler ikke gælder.

Alkoholiske drikkevarer

Du kan indføre:

Du kan også indføre:

Hver af disse mængder udgør 100 % af den samlede tilladte mængde, som du selv kan fordele. Du kan f.eks. indføre en halv liter spiritus og 1 liter hedvin, som hver især svarer til halvdelen af den tilladte mængde.

Tobaksvarer

Der findes øvre eller nedre grænser, afhængigt af hvilket EU-land du besøger. Hvis et EU-land anvender de nedre grænser, kan det enten anvende dem udelukkende for rejsende til lands eller til vands (Bulgarien, Grækenland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen og Slovakiet) eller for alle rejsende (Estland og Rumænien).

Øvre grænse

Nedre grænse

200 cigaretter eller

100 cigarillos eller

50 cigarer eller

250 g tobak

40 cigaretter eller

20 cigarillos eller

10 cigarer eller

50 g tobak

Du må godt kombinere disse tobaksvarer, men den samlede mængde må ikke overstige den samlede tilladte mængde. Eksempel: 50 cigarillos + 25 cigarer = samlet tilladt mængde.

Advarsel

Hvis du er under 17 år, må du ikke købe toldfri tobak eller alkohol.

Andre varer, herunder parfume

Du må indføre andre varer for en værdi af op til 300 euro pr. rejsende eller 430 euro for fly- eller sørejsende. Visse EU-lande anvender en lavere grænse på 150 euro for rejsende under 15 år.

Brændstof

Du må højst medbringe 10 liter i en transportabel beholder ud over den mængde, du har i din brændstoftank. Denne regel gælder for alle typer motorkøretøjer.

Punktafgifter ved udrejse af EU

Hvis du rejser til et land uden for EU (og visse områder inden for EU såsom De Kanariske Øer), kan du købe told- og afgiftsfrie varer i såkaldte toldfrie butikker i lufthavne og havne. Du bør dog være opmærksom på, at disse varer kan være underlagt lofter over told- og skattefri varer i det ikke-EU-land, du rejser til.

Rejser inden for EU via Schweiz eller andre ikke-EU-lande

Advarsel

Hvis du rejser fra et EU-land til et andet EU-land via Schweiz, er det de schweiziske toldregleren, der gælder.

Hvis du medbringer mere alkohol eller tobak end de tilladte mængder i Schweiz, skal du opgive det ved indrejsen i Schweiz, og når du rejser ind i EU igen. I Schweiz kan du blive bedt om at stille en finansiel garanti, som du får tilbage, når du forlader landet med varerne.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: