At leve og rejse
Senest tjekket: 09/06/2020

Opkrævning og fradrag af moms

Brexit – hvad nu?

Momsopkrævning

Når der opkræves moms af varer eller tjenesteydelser, kan betegnelsen "momspligtige leverancer" anvendes.

Hvis du driver virksomhed og leverer varer eller tjenesteydelser, skal du normalt:

Selv om der ikke er penge involveret, skal der måske alligevel afregnes moms – i visse tilfælde skal du opkræve moms (sædvanligvis ud fra markedsværdien) af varer og tjenesteydelser, som:

  • du udveksler med andre varer og tjenesteydelser
  • du forærer gratis
  • anskaffer til eget forbrug.

Fradrag af moms

Hvis du driver virksomhed, kan du normalt trække den moms, du har betalt for din egen virksomheds indkøb, fra den moms, du modtager fra dine kunder. Du skal derefter kun betale forskellen til skattevæsenet og indberette disse beløb i din periodiske momsangivelse.

Somme tider overstiger den moms, din virksomhed har betalt, den moms, du har pålagt kunderne. I så fald refunderer eller godskriver skattemyndighederne forskellen.

Find ud af mere for de enkelte lande:

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Moms ved fakturering

Hvis du er momsregistreret, og du sælger til andre virksomheder, skal du normalt udstede en faktura med moms, enten på papir eller i elektronisk form. I de fleste tilfælde lægges momsen til varens eller tjenesteydelsens pris på fakturaen.

Dit momsnummer skal stå på alle de fakturaer, du giver dine kunder, og du skal desuden angive det momsbeløb, der opkræves, og andre faste punkter.

Undtagelser

Der er visse undtagelser fra denne regel.

Hvis du f.eks. sælger en tjenesteydelse til en anden virksomhed i et andet EU-land end der, hvor din virksomhed hører hjemme, skal momsen ikke anføres på fakturaen. Det betyder ikke, at tjenesteydelsen er fritaget for moms, men blot at momsen skal bogføres og betales direkte af kunden i det andet EU-land.

Hvis du eksporterer varer til et land uden for EU, skal momsen heller ikke fremgå af din faktura. Normalt vil køberen i tredjelandet være underlagt de importregler, der gælder i dette land.

Relaterede emner

EU-lovgivning

Offentlige høringer

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: