Senest tjekket: 02/05/2019

Opholdsret for jobsøgende

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Indtil videre er Storbritannien fuldgyldigt medlem af EU, og alle rettigheder og forpligtelser gælder fortsat i og for Storbritannien:

Som EU-borger har du ret til at søge arbejde i et andet EU-land.

Hvis du har arbejdet i et andet EU-land, og du mister dit arbejde, eller hvis du er selvstændig og har problemer med at skaffe nye arbejdsopgaver, kan du på visse betingelser bevare din ret til at blive boende.

Hvis du flytter til udlandet og søger arbejde

Som EU-borger har du ret til at søge arbejde i et andet EU-land.

De første 6 måneder

Du skal sørge for at have dit nationale identitetskort eller dit pas let tilgængeligt

Hvis du søger job i et andet EU-land i en periode på mindre end 6 måneder, skal du have et gyldigt nationalt identitetskort eller et pas.

I mange EU-lande skal du have et identitetskort eller pas på dig hele tiden.

I disse lande kan du få en bøde eller blive midlertidigt tilbageholdt, hvis du lader dit id-dokument ligge derhjemme – men du kan ikke udvises af den grund alene.

Tjek, om du altid skal have et identitetskort eller pas på dig i dit værtsland:

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Anmeldelse af dit ophold

Som jobsøgende behøver du ikke at lade dig registrere som fastboende i de første 6 måneder.

Men nogle EU-lande kræver, at du inden for en rimelig frist efter din ankomst meldplicht na aankomst til myndighederne – typisk ved at henvende dig på rådhuset eller den lokale politistation.

Læs mere om anmeldelse af dit ophold.

Registrering hos arbejdsformidlingen

Hvis du får arbejdsløshedsunderstøttelse fra dit hjemland, skal du registreres hos arbejdsformidlingen i dit værtsland. Du og din familie vil fortsat være dækket af de sociale sikringsordninger i dit eget land – f.eks. ved betaling af sundhedsudgifter.

Selv om du ikke får arbejdsløshedsunderstøttelse fra dit hjemland, kan det godt være, at du er omfattet af dets sociale sikringsordninger – spørg myndighederne i dit hjemland.

Så længe du er dækket af sygesikringen i dit hjemland under dit ophold i udlandet, kan de administrative procedurer være enklere, hvis du har et gyldigt europæisk sygesikringskort.

Eksempel

Marta er portugiser, men flyttede til Spanien for fire måneder siden for at forsøge at finde arbejde her. I øjeblikket bor hun i en vens hus. Det spanske politi har bedt hende om at registrere sig på rådhuset og bevise, at hun har tilstrækkeligt med penge til at forsørge sig selv, mens hun er i Spanien.

Som jobsøgende har Marta ret til at blive i Spanien i mindst 6 måneder uden at behøve at anmelde sit ophold her. Hun skal kun bevise, at hun er jobsøgende og aktivt leder efter arbejde. De spanske myndigheder har ikke ret til at bede hende om at bevise, at hun kan forsørge sig selv.

Hvis du stadig er jobsøgende efter 6 måneder

Vurdering af din ret til ophold

Hvis du ikke har fundet et arbejde i løbet af de første 6 måneder af dit ophold, kan myndighederne i dit værtsland vælge at foretage en vurdering af din ret til at forlænge opholdet.

For at kunne gøre det, skal de have dokumentation for, at du:

  • er aktivt arbejdssøgende og
  • har gode chancer for at finde et job.

Sørg for altid at gemme kopier af dine ansøgninger, svar fra potentielle arbejdsgivere, invitationer til jobsamtaler og lignende.

Du er ikke forpligtet til at lade dig registrere hos arbejdsformidlingen i dit værtsland, medmindre du modtager arbejdsløshedsunderstøttelse fra dit hjemland. Men hvis du er registreret, vil det være nemmere for dig at bevise, at du aktivt søger job.

Anmodning om udrejse og udvisning

Dit værtsland kan bede dig om at forlade landet, hvis du ikke kan dokumentere, at du har en realistisk mulighed for at finde arbejde der.

Myndighederne i dit værtsland kan i sjældne tilfælde beslutte at udvise dig af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed, men kun hvis de kan bevise, at du udgør en alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dig skriftligt. Den skal indeholde alle grundene og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

Ligebehandling

Som jobsøgende har du ret til at blive behandlet på samme måde som statsborgere i værtslandet med hensyn til:

  • adgang til arbejde
  • støtte fra arbejdsformidlingen til at finde et job.

Dit værtsland venter muligvis, indtil du har fået en reel tilknytning til det lokale arbejdsmarked, med at yde dig visse former for finansiel støtte til at finde arbejde såsom lavtforrentede lån til arbejdsløse, så de kan tage kurser. Det at opholde sig i landet og søge arbejde i et rimeligt stykke tid kan muligvis udgøre en reel tilknytning.

Dog har du under dit ophold som jobsøgende ikke ret til ikke-bidragspligtige velfærdsydelser.

Hvis du mister dit job i udlandet og ønsker at blive der

Hvis du har arbejdet i et andet EU-land, og du mister dit arbejde, eller hvis du er selvstændig og har problemer med at skaffe nye arbejdsopgaver, kan du på visse betingelser bevare din ret til at blive boende.

Hvor længe du kan blive, afhænger af, hvor længe du har været beskæftiget i dit værtsland, og af hvilken type arbejdskontrakt, du havde, før du mistede dit job.

Hvis du er midlertidigt ude af stand til at arbejde på grund af en sygdom eller ulykke, har du ret til at blive, så længe din sygdom/tilstand forhindrer dig i at arbejde.

Hvis du har arbejdet i mindre end 1 år

Hvis du har en tidsubegrænset kontrakt eller en tidsbegrænset kontrakt på mindre end 1 år, og du mister dit job inden udgangen af den 1-årige periode, har du ret til at opholde dig i værtslandet i mindst yderligere 6 måneder, hvis du søger arbejde.

Denne 6-månedersperiode begynder på det tidspunkt, hvor kontrakten udløber.

Du skal lade dig registrere hos den offentlige arbejdsformidling som ufrivilligt arbejdsløs og søge arbejde.

Eksempel

Sabrina er tysk statsborger og tog til Grækenland for at arbejde på et lille hotel. Hun havde en 9-måneders kontrakt, men hendes arbejdsgiver besluttede at afbryde hendes kontrakt efter de første 4 måneder. Efter at have registreret sig som ufrivilligt arbejdsløs hos den græske arbejdsformidling fik hun lov til at blive i landet i yderligere 6 måneder, mens hun ledte efter et nyt job.

Hvis du har arbejdet i mere end 1 år

Hvis du bliver arbejdsløs efter at have arbejdet i værtslandet i mere end 1 år, har du ret til at blive boende dér, hvis du er registreret som jobsøgende og opfylder betingelserne for at blive betragtet som jobsøgende.

For at bevare retten til at blive i dit værtsland hvis du mister dit job eller ikke længere er erhvervsaktiv (selvstændig), skal du registrere dig som jobsøgende hos arbejdsformidlingen i værtslandet.

Du kan blive, så længe du er registreret som jobsøgende hos arbejdsformidlingen og opfylder betingelserne for at blive betragtet som jobsøgende.

Hvis du tager en erhvervsuddannelse

Hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs og begynder på en erhvervsuddannelse, har du ret til at blive i værtslandet under hele dit studie.

Hvis du bliver frivilligt arbejdsløs, har du ret til at blive i værtslandet under hele dit studie, men kun hvis det er relateret til dit tidligere arbejde.

Hvis det ikke er tilfældet, kan du opholde dig i dit værtsland på de samme vilkår, som gælder for studerende.

Se rettigheder og vilkår for studerende.

For at bevare retten til ophold i dit værtsland under hele din erhvervsuddannelse, skal du registrere dig som jobsøgende hos myndighederne i værtslandet. Dette gælder også, hvis du er frivilligt arbejdsløs.

Ligebehandling

I den periode, hvor du får lov til at blive i værtslandet efter at have mistet dit job, har du fortsat de samme rettigheder som statsborgerne i det pågældende land til: sociale ydelser, adgang til beskæftigelse, løn, ydelser, der skal lette adgangen til arbejde osv.

Udvisning

Myndighederne i dit værtsland kan i sjældne tilfælde beslutte at udvise dig af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed, men kun hvis de kan bevise, at du udgør en alvorlig trussel.

Du skal have en skriftlig meddelelse om en sådan beslutning om udvisning. Den skal indeholde alle grundene til udvisningen og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: