Senest tjekket: 09/11/2022

Moms ved køb eller salg af bil

Se, hvor meget moms du skal betale, hvis du køber eller sælger en bil i EU, eller hvis du køber en bil, der skal importeres til EU.

Informationerne på denne side dækker momsreglerne ved køb og salg af en bil som privatperson. Hvis du har brug for information om momsregler for virksomheder, skal du gå til siden om transaktioner mellem virksomheder.

Skal du købe eller sælge en bil?

Hvor skal du købe du den henne?

Hvis du køber en bil fra et andet EU-land, skal du ikke betale told, når du indfører bilen til dit bopælsland.

Hvem er sælgeren?

Hvis du køber en bil af en privat sælger, skal du ikke betale moms i sælgerens land. Du skal kun betale moms i det land, hvor du indregistrerer bilen. Du skal betale moms af bilens samlede pris – dvs. også eventuelt ekstraudstyr eller tilknyttede udgifter som leveringsomkostninger.

Den private sælger kan få refunderet en del af momsen fra det land, hvor han/hun har købt bilen. Den refusionsberettigede moms vil normalt blive beregnet af skattemyndighederne ud fra, hvor længe sælgeren har brugt bilen i det pågældende EU-land. Sælgeren kan kontakte de nationale skattemyndighederLinket fører til en anden website for at få mere at vide om sine forpligtelser, og hvordan man får momsrefusion.

Du skal ikke betale moms af bilen.

Du skal betale moms i det land, hvor du indregistrerer bilen. Du skal betale moms af bilens samlede pris – dvs. også eventuelt ekstraudstyr eller tilknyttede udgifter som leveringsomkostninger.

Hvis du køber bilen i ét EU-land, og du vil indregistrere den i et andet EU-land, skal du informere bilforhandleren om det, så du ikke betaler moms i købslandet.

Hvis du har betalt moms to gange, dvs. både i det land, hvor du køber bilen og i det land, hvor du indregistrerer den, har du ret til refusion. Det skal du først tage op med sælgeren og dernæst med skattevæsenetLinket fører til en anden website i det land, hvor du har købt bilen.

Eksempel

Mario fra Italien beslutter at købe en bil i Tyskland. Bilen er ny, og derfor skal der betales moms i Italien, hvor Mario ønsker at indregistrere den. Men sælgeren er ansvarlig for at betale moms til de tyske momsmyndigheder og skal bevise, at det er meningen, at bilen skal fragtes til og indregistreres i et andet EU-land. Derfor kræver han, at Mario indbetaler den tyske moms på forhånd som en garanti.

Når Mario indregistrerer bilen i Italien og betaler moms der, kan han sende dokumentationen til den tyske forhandler og bede om refusion af den moms, han har betalt i Tyskland.

Advarsel

Den dato, der betragtes som leveringsdatoen for bilen, er forskellig fra land til land. Det kan enten være det øjeblik, hvor man underskriver købskontrakten, eller det øjeblik, hvor fakturaen udstedes.

Hvis du køber en brugt bil af en forhandler, kan det enten være, at denne lægger momsen til og angiver den separat på fakturaen, eller ikke gør det.

Det afhænger af, hvordan forhandleren vælger at beregne momsen på bilen. Læs mere om momsreglerne, eller bed om mere information hos momsmyndighederne i det land, hvor du køber bilen.

Du skal ikke betale moms, hvis du tager en brugt bil med til et andet EU-land. Men du skal indregistrere den i det land, hvor du bor fast, og betale registreringsafgift og vejskat dér.

Du skal betale told og importmoms ligesom for andre importerede varer.

Spørg told- og momsmyndighederneLinket fører til en anden website i dit hjemland om reglerne for tolddeklaration, afgiftsbetalinger og afgiftsnedsættelse.

Er bilen ny eller brugt?

Som privat sælger skal du ikke opkræve moms, hvis du sælger din bil.

Hvis du sælger en bil, der er klassificeret som "ny" til en køber i et andet EU-land, skal køberen betale moms af bilen i det EU-land, hvor han/hun vælger at indregistrere den. I så fald kan du få refunderet en del af momsen fra det land, hvor du har købt bilen.

Den del af momsen, der kan refunderes, beregnes af skattevæsenet i det land, hvor du har købt bilen, og skal stå i forhold til, hvor længe du har brugt bilen.

Eksempel

Få noget af momsen tilbage, hvis du sælger en ny bil

Sofie køber en ny bil i Danmark for 30.000 euro plus 7.500 euro i moms (25 %, som er momssatsen i Danmark). I løbet af 4 måneder kører hun 7.000 km i bilen. Hun beslutter derefter at sælge den til Jonas for 16.000 euro. Afgiftsmæssigt betragtes bilen stadig som ny.

Jonas bor i Østrig og tager bilen med hjem dertil. Han betaler 3.200 euro i moms til det østrigske skattevæsen (20 %, som er momssatsen i Østrig).

Som sælger skal Sofie vide, at hun kan få en del af momsen betalt tilbage. Hvis der skulle betales moms af den anden handel i Danmark, ville beløbet være 4.00 euro (25 % af 16.000 euro). Fordi bilen stadig betragtes som ny, kan Sofie få 4.000 af de 7.500 euro, hun betalte i moms, da hun købte bilen, tilbage fra de danske myndigheder.

Advarsel

Den dato, der betragtes som leveringsdatoen for bilen, er forskellig fra land til land. Det kan enten være det øjeblik, hvor man underskriver købskontrakten, eller det øjeblik, hvor fakturaen udstedes.

Som privat sælger skal du ikke opkræve moms, hvis du sælger din bil.

Se også

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: