Forretninger
Senest tjekket: 10/04/2019

Moms ved køb eller salg af bil

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Indtil videre er Storbritannien fuldgyldigt medlem af EU, og alle rettigheder og forpligtelser gælder fortsat i og for Storbritannien:

Se, hvor meget moms du skal betale, når du køber eller sælger en bil i EU, eller når du køber en bil, der skal importeres til EU.

Denne side fortæller om momsreglerne ved køb eller salg af bil som privatperson. Den fortæller ikke om transaktioner mellem virksomheder.

 

Køber eller sælger du en bil?

 

Hvor køber du den henne?

 

Hvis du køber en bil fra et andet EU-land, behøver du ikke betale told, når du indfører bilen til dit bopælsland.

Hvem er sælger?

 

 

Hvis du køber en bil fra en privat sælger, skal du ikke betale moms i sælgers land. Du skal betale moms i det land, hvor du indregistrerer bilen, og det er normalt det land, du bor i.

Du skal betale moms af bilens samlede pris – dvs. også eventuelt ekstraudstyr eller tilknyttede udgifter som leveringsomkostninger.

Hvis du har betalt moms to gange, dvs. både i det land, hvor du køber bilen og i det land, hvor du indregistrerer den, har du ret til refusion. Det skal du tage op med sælger eller med skattevæsenetfrdeen i det land, hvor du købte bilen.

 

Du skal ikke betale moms af bilen.

 

 

Du skal betale moms i det land, hvor du indregistrerer bilen, og det er normalt det land, du bor i.

Du skal betale moms af bilens samlede pris – dvs. også eventuelt ekstraudstyr eller tilknyttede udgifter som leveringsomkostninger.

Hvis du har betalt moms to gange, dvs. både i det land, hvor du køber bilen og i det land, hvor du indregistrerer den, har du ret til refusion. Det skal du tage op med sælger eller med skattevæsenetfrdeen i det land, hvor du købte bilen.

Eksempel

Mario fra Italien beslutter at købe en bil i Tyskland. Bilen er ny, og derfor skal der betales moms i Italien, hvor Mario ønsker at indregistrere den. Men sælger er ansvarlig for at betale moms til de tyske myndigheder og skal bevise, at det er meningen, at bilen skal fragtes til og indregistreres i et andet EU-land. Derfor kræver han, at Mario indbetaler den tyske moms på forhånd.

Når Mario indregistrerer bilen i Italien og betaler moms der, kan han sende dokumentationen til den tyske sælger og bede om tilbagebetaling af den moms, han har betalt i Tyskland.

Den dato, der betragtes som leveringsdatoen for bilen, er forskellig fra land til land. Det kan enten være det øjeblik, hvor du underskriver købekontrakten, eller det øjeblik, hvor fakturaen udstedes.

Du betaler den lokale momssats i det land, hvor du køber bilen. Se, hvilke momssatser der gælder i de enkelte EU-lande.

 

Du skal ikke betale moms, når du køber en brugt bil. Du skal indregistrere i det land, du bor i, og betale registreringsafgift og vejskat der.

Sælger kan kun opkræve moms af overskuddet ved dette bilsalg.

I så fald står momsen ikke på den faktura, du får af sælger. Denne ordning, som kaldes "andenhåndsmargen", bruges af de fleste bilforhandlere

Spørg momsmyndighedernefrdeen i dit eget land, hvis du har brug for flere oplysninger.

 

Du skal betale told og importmoms som med andre importerede varer.

Spørg told-en og momsmyndighedernefrdeen i dit hjemland om detaljerne på tolddeklarationen, afgiftsbetalinger eller afgiftsnedsættelse.

 

Er bilen ny eller brugt?

 

Som privat sælger skal du ikke opkræve moms, når du sælger din bil.

Hvis du sælger en bil, der er klassificeret som "ny" til en kunde i et andet EU-land, skal køber betale moms på bilen i det EU-land, hvor han/hun vælger at indregistrere den. I så fald kan du få tilbagebetalt en del af momsen fra det land, hvor du købte bilen.

Den del af momsen, der kan refunderes, beregnes af skattevæsenet i det land, hvor du købte bilen, og skal stå i forhold til, hvor længe du har brugt bilen.

Eksempel

Få noget af momsen tilbage, hvis du sælger en ny bil

Sofie køber en ny bil i Danmark for 30 000 euro plus 7 500 euro i moms (25 %). I løbet af fire måneder kører hun 7 000 km i bilen. Derefter sælger hun den til Jonas for 16 000 euro. Afgiftsmæssigt betragtes bilen stadig som ny.

Jonas bor i Østrig og tager bilen med hjem. Han betaler 3 200 euro i moms til det østrigske skattevæsen (20 %, som er den gældende momssats i Østrig).

Som sælger bør Sofie vide, at hun kan få en del af momsen betalt tilbage. Hvis der skulle betales moms af den anden handel i Danmark, ville beløbet være 4 000 euro (25 % af 16 000 euro). Fordi bilen stadig betragtes som ny, kan Sofie få 4 000 af de 7 500 euro, hun betalte i moms, da hun købte bilen, tilbage fra de danske myndigheder.

Den dato, der betragtes som leveringsdatoen for bilen, er forskellig fra land til land. Det kan enten være det øjeblik, hvor du underskriver købekontrakten, eller det øjeblik, hvor fakturaen udstedes.

 

Som privat sælger behøver du ikke opkræve moms, når du sælger din bil.

 

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: