Senest tjekket: 30/01/2019

Varemærker

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Fra og med den 30. marts 2019 ophører EU-lovgivningen med at gælde for Storbritannien, med mindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter en anden dato, eller Rådet og Storbritannien bliver enige om at forlænge den toårige forhandlingsperiode. Her kan du læse mere om de juridiske konsekvenser for virksomheder:

Hvad beskytter et varemærke?

Når du registrerer et varemærke får du eneret over elementer – som navne, logoer, farver, billeder, mønstre, former, vareemballage eller lyde – som kendetegner dine produkter eller tjenesteydelser og adskiller dem fra andres.

Hvor længe kan du beskytte dit varemærke?

I de fleste lande gælder beskyttelsen af et varemærke i 10 år fra datoen for varemærkeansøgningen. Du kan derefter forny dit varemærke for 10 år ad gangen, så længe du vil. Når du ejer et varemærke, kan du sælge det til en anden eller give dem tilladelsen til at bruge det gennem en varemærkelicensaftale

Hvordan registrerer man et varemærke?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Kontakt en lokal erhvervsstøttepartner

Lokal erhvervsstøtte - Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: