Senest tjekket: 28/04/2020

Varemærker

Brexit – hvad nu?

Hvad beskytter et varemærke?

Når du registrerer et varemærke får du eneret (Indehavere af en intellektuel ejendomsret kan udelukke andre fra at bruge den.) over elementer – som navne, logoer, farver, billeder, mønstre, former, vareemballage eller lyde – som kendetegner dine produkter eller tjenesteydelser og adskiller dem fra andres.

Hvor længe kan du beskytte dit varemærke?

I de fleste lande gælder beskyttelsen af et varemærke i 10 år fra datoen for varemærkeansøgningen. Du kan derefter forny dit varemærke for 10 år ad gangen, så længe du vil. Når du ejer et varemærke, kan du sælge det til en anden eller give dem tilladelsen til at bruge det gennem en varemærkelicensaftale

Hvordan registrerer man et varemærke?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Den europæiske IPR-helpdesk

Gratis rådgivning om og uddannelse i forvaltning af intellektuel ejendomsret i forbindelse med samfinansierede EU-projekter og tværnationale forretninger.

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: