Senest tjekket: 19/08/2022

Brexit: erhvervsmæssige kvalifikationer

Brexit: Det europæiske erhvervspas (EPC):

Hvis du er EU-borger i UK eller en britisk statsborger i EU, vil reglerne og betingelserne for det europæiske erhvervspas (EPC) fortsat gælde for dig efter brexit, så længe du er beskyttet af udtrædelsesaftalen.

Alle ansøgninger om et europæisk erhvervspas, der inden den 31. december 2020 er indsendt af personer med ønske om at etablere sig i udlandet, vil blive vurderet i henhold til EU-lovgivningen. Afgørelser om disse ansøgninger, gælder også efter den 31. december 2020 i både UK og EU.

Erhvervspas, der er udstedt til midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser, er ikke længere gyldige.

Information og rådgivning

Du kan kontakte:

Sådan gør du, hvis du mener, at din ansøgning om erhvervspas er blevet behandlet forkert

Hvis du er EU-borger i UK og ønsker at klage over behandlingen af din ansøgning om erhvervspas, skal du klage til de relevante britiske myndigheder. Hvis det ikke løser problemet, kan du anmelde en overtrædelse af dine rettigheder til Det Forenede Kongeriges uafhængige overvågningsmyndighed en .

Hvis du er UK-borger i et EU-land og ønsker at klage over behandlingen af din ansøgning om erhvervspas, skal du klage til de relevante nationale myndigheder. Hvis det ikke løser problemet, kan du anmelde en overtrædelse af dine rettigheder til Europa-Kommissionen.

Brexit: Ansøgning om tilladelse til midlertidig levering af tjenesteydelser

Erklæringer om midlertidig levering af tjenesteydelser i UK (for EU-borgere) eller i et EU-land (for britiske statsborgere), som er indsendt inden den 31. december 2020, er ikke længere gyldige.

Information og rådgivning

Du kan kontakte:

Brexit: Ansøgning om tilladelse til permanent levering af tjenesteydelser

Hvis du er EU-borger i UK eller en britisk statsborger i EU, vil reglerne og betingelserne for permanent levering af tjenesteydelser fortsat gælde for dig efter brexit, så længe du er beskyttet af udtrædelsesaftalen. Alle ansøgninger om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer med henblik på etablering, som er indsendt inden den 31. december 2020, vil blive vurderet i henhold til EU-lovgivningen. Afgørelser om disse ansøgninger, gælder også efter den 31. december 2020 i både UK og EU.

Information og rådgivning

Du kan kontakte:

Sådan gør du, hvis du mener, at din ansøgning er blevet behandlet forkert

Hvis du er EU-borger i UK og ønsker at klage over behandlingen af din ansøgning, skal du klage til de relevante britiske myndigheder. Hvis det ikke løser problemet, kan du anmelde en overtrædelse af dine rettigheder til Det Forenede Kongeriges uafhængige overvågningsmyndighed en .

Hvis du er UK-borger i et EU-land og ønsker at klage over behandlingen af din ansøgning, skal du klage til de relevante nationale myndigheder. Hvis det ikke løser problemet, kan du anmelde en overtrædelse af dine rettigheder til Europa-Kommissionen.

 

 

 

 

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: