Senest tjekket: 21/08/2020

Social sikring og sundhed

Brexit – hvad nu?

Når du ansætter personale, skal du kende til EU's regler om arbejdstagernes socialsikringsbidrag. En arbejdstager kan kun være underlagt ét lands socialsikringsregler ad gangen, for det meste reglerne i det land, hvor han/hun arbejder som lønmodtager eller selvstændig.

Du skal sikre, at dine ansatte arbejde i et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Som arbejdsgiver skal du følge EU-regler om risikovurdering og -styring, så du minimerer risikoen for ulykker og forebygger farlige situationer.

Del denne side: