Senest tjekket: 02/01/2023

Social sikring og sundhed

Når du ansætter personale, skal du kende til EU's regler om arbejdstagernes socialsikringsbidrag. En arbejdstager kan kun være underlagt ét lands socialsikringsregler ad gangen, for det meste reglerne i det land, hvor han/hun arbejder som lønmodtager eller selvstændig.

Du skal sikre, at dine ansatte arbejde i et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Som arbejdsgiver skal du følge EU-regler om risikovurdering og -styring, så du minimerer risikoen for ulykker og forebygger farlige situationer.

Del denne side: