Senest tjekket: 07/10/2020

Kundegarantier

Brexit – hvad nu?

Hvis du sælger en vare eller serviceydelse til en forbruger online eller som en anden form for fjernsalg (pr. telefon eller postordre) eller på et andet sted end i en butik (via en dørsælger), har forbrugeren ret til at returnere varen eller annullere serviceydelsen inden for 14 dage. Dette kaldes fortrydelsesfristen. Forbrugeren er ikke forpligtet til at give nogen begrundelse.

Ifølge EU-lovgivningen skal du give forbrugeren en garanti på mindst 2 år (lovpligtig garanti), som skal sikre ham eller hende mod mangelfulde varer og varer, der ikke ser ud som eller fungerer som annonceret. I visse lande kan lovgivningen kræve, at du giver længere garanti.

Eftersalgsansvar ved mangelfulde varer

Hvis den vare, du har solgt, viser sig at være mangelfuld eller ikke ser ud som eller fungerer som annonceret, er du ansvarlig for dette inden for den lovpligtige garantiperiode. I nogle lande gælder dette også for producenter og importører.

Hvornår kan din kunde kræve erstatning?

Vær opmærksom på, at du er juridisk bundet af enhver offentlig erklæring, du kommer med om dine produkter (især i reklamer eller på mærkater).

Hvis du er forhandler, kan din kunde kræve erstatning i henhold til den retsgaranti, som er fastlagt i EU-lovgivningen, hvis en vare:

Hvis du informerer kunderne om, at der er kvalitetsproblemer med den vare, du sælger, kan de ikke kræve erstatning af dig for denne specifikke defekt.

Hvad kan din kunde kræve af dig?

Dine kunder har ret til at bede om én af følgende foranstaltninger uden beregning (for forsendelse, arbejdstid, materialer osv.):

Reparation eller udskiftning

I de fleste lande gælder der et "hierarki af beføjelser" for kunden. Det betyder, at din kunde først skal bede dig om at reparere produktet eller, hvis reparation ikke er en rimelig løsning (hvis det f.eks. er for dyrt), at erstatte det med et andet. Du skal gøre dette inden for en rimelig frist og uden væsentlige ulemper for din kunde.

Nedslag i prisen eller fuld tilbagebetaling

En anden mulighed for din kunde er, at du giver et nedslag i prisen eller refunderer alle pengene, men kun hvis reparation eller udskiftning:

Supplerende garantier

Du kan også tilbyde forbrugeren en såkaldt handelsmæssig garanti i tillæg til den lovpligtige garanti. Den kan enten være omfattet af prisen eller tilkøbes. Denne handelsmæssige garanti træder ikke i stedet for den lovpligtige garanti, som altid er på mindst 2 år, og du skal oplyse forbrugeren om, at den ikke vil påvirke retten til den lovpligtige garanti.

Gennemførelse af lovpligtige garantier og handelsmæssige garantier i de enkelte lande

Reglerne implementeres lidt forskelligt i de forskellige EU-lande. Du kan læse mere om, hvordan du skal opfylde de lovpligtige og de handelsmæssige garantier i hvert enkelt land, via nedenstående link.

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Consumer Law Ready

Consumer Law Ready er et EU-omspændende program, som tilbyder mikrovirksomheder og SMV'er gratis kurser i forbrugerret. Du kan ansøge om at deltage i et kursus i dit land for at sikre, at din SMV overholder forbrugerreglerne.

Hvis du hellere vil lære i dit eget tempo, kan du tilmelde dig og få adgang til kursusmaterialerne. Du kan derefter tage en e-test og få en attest på din deltagelse.

Besøg portalen Consumer Law Readyen, og find ud af, hvordan du tilmelder dig.

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: