Senest tjekket: 04/03/2022

Statspension i udlandet

Alderspension

Pensionsansøgning

Hvis du har arbejdet i flere EU-lande, kan du have optjent pensionsrettigheder i hvert land.

Du skal henvende til pensionsmyndigheden i det land, du bor i eller sidst arbejdede i. Hvis du aldrig har arbejdet i det land, du bor i, sender dit værtsland din ansøgning videre til det land, hvor du senest arbejdede.

Dette land er så ansvarligt for at behandle din ansøgning og samle optegnelserne over dine bidrag fra alle de lande, du har arbejdet i.

I visse lande skal pensionsmyndigheden sende dig en ansøgningsformular, inden du når det pågældende lands pensionsalder. Hvis du ikke modtager den, bør du forhøre dig hos pensionsmyndigheden for at finde ud af, om de sender dig den automatisk.

Advarsel

Du skal bede om information om udbetaling af din pension mindst seks måneder, inden du går på pension, da det kan tage lang tid at få tildelt pension fra flere lande.

Hvilke dokumenter har du brug for?

Det er forskelligt fra land til land, men du skal normalt afgive bankoplysninger og en form for identifikation.

Du kan få mere præcise oplysninger hos den pensionsmyndighed, der behandler din ansøgning.

Forskellig pensionsalder

I nogle EU-lande er du nødt til at vente længere med at hæve din pension end i andre.

Du kan først søge om pension i det land, du bor i (eller senest arbejdede i), når du har nået den lovbestemte pensionsalder i landet. Hvis du har pensionsrettigheder i andre lande, får du først den del af din pension, når du har nået den lovbestemte pensionsalder i de andre lande.

Derfor er det vigtigt på forhånd at finde ud af, hvad situationen er i alle de lande, du har arbejdet i, hvis du ændrer den dato, du vil begynde at modtage pension.

Tager du den ene pension tidligere end den anden, kan det berøre, hvor store beløb du vil få.

Du kan få mere rådgivning hos den relevante myndighed i det land, du bor i, og/eller i de lande, du har arbejdet i.

Læs mere om pensionsalder og pensionsordninger i forskellige EU-lande:

Vælg land

Sagseksempel

Vær opmærksom på, at pensionsalderen kan være forskellig (højere!) i andre lande

Caroline fra Frankrig havde arbejdet i Danmark i 15 år og vendte mod slutningen af sin karriere tilbage til Frankrig. Da hun blev 62, søgte hun om pension, som folk normalt gør i Frankrig, men fik kun et meget lavt beløb.

Som 62-årig har Caroline kun krav på den franske del af sin pension. Hun får den danske del, når hun fylder 67 - som er den lovbestemte pensionsalder for Carolines aldersgruppe i Danmark.

Perioder for pensionsberettigelse

I nogle EU-lande skal du have arbejdet en minimumsperiode for at have ret til pension.

I sådanne tilfælde skal pensionsmyndigheden medregne alle de perioder, du har arbejdet i andre EU-lande, som om du havde arbejdet i det land hele tiden, for at vurdere, om du har ret til pension ( princippet om sammenlægning af perioder).

Hvis de ikke gør det, kan du kontakte vores hjælpetjenesteLinket fører til en anden websitefor at få bistand.

Sagseksempel

Tom arbejdede 4 år i Tyskland og 32 år i Portugal.

I Tyskland skal du have arbejdet mindst 5 fem år for at få ret til pension. Tom ville normalt ikke være berettiget til pension i Tyskland, da han kun havde arbejdet der i 4 år.

Men de tyske pensionsmyndigheder skulle også medregne de år, Tom havde arbejdet i Portugal. De anerkendte hans ret til pension, og udbetaler ham pension for de 4 år, han arbejdede i Tyskland.

Forsikringsperioder på under 1 år

Hvis du har været dækket i under et år i et land, kan der gælde en særlig regel, da visse EU-lande ikke udbetaler pension for korte perioder: dine måneder med dækning eller ophold i det land, du arbejdede i en kort periode, er ikke tabt, men medregnes i beregningen af din pension i de lande, hvor du har arbejdet i længere tid.

Hvis du har et problem med at få udbetalt pension for arbejdsperioder på under et år, kan du kontakte vores hjælpetjenesteLinket fører til en anden website.

Hvordan beregnes min pension?

Pensionsmyndighederne i hvert EU-land, du har arbejdet i, ser på de bidrag, du har betalt til systemet, hvor meget du har betalt i andre lande, og hvor længe du har arbejdet i de forskelige lande.

EU-satsen

Hver pensionsmyndighed beregner den andel af pensionen, som den skal udbetale, idet den tager højde for perioder gennemført i andre EU-lande.

For at gøre dette lægger den de perioder, du har arbejdet i alle EU-lande, sammen og beregner, hvor meget du skulle have udbetalt i pension, hvis du havde arbejdet hele perioden i samme ordning (det såkaldte teoretiske beløb).

Beløbet justeres derefter, så det afspejler det tidsrum, du faktisk var dækket i landet (den såkaldte pro rata-ydelse).

Den nationale sats

Hvis du opfylder betingelserne for at være berettiget til national pension uafhængigt af eventuelle perioder i andre lande, beregner pensionsmyndigheden også den nationale pension (den såkaldte uafhængige ydelse).

Resultat

Den nationale myndighed sammenligner derefter pro rata-ydelsen og den uafhængige ydelse, og du modtager den højeste af disse fra dette EU-land.

Hvert lands afgørelse om din ansøgning vil blive forklaret i en særlig note, blanket P1, som du modtager.

Sagseksempel

Rosa arbejdede 20 år i Frankrig og 10 år i Spanien.

Begge lande kræver, at man har arbejdet i minimum 15 år for at få ret til pension. Hvert land beregner Rosas pension:

De franske myndigheder foretager dobbelt beregning:

  • De beregner Rosas nationale pension for de 20 år, hun har arbejdet i Frankrig - lad os sige 800 euro.
  • Derudover beregner de også et teoretisk beløb, nemlig den pension, Rosa ville have fået, hvis hun havde arbejdet alle 30 år i Frankrig - lad os sige 1 500 euro. Endelig udregner de pro rata-pensionen, som er den del af dette beløb, som skal udbetales for de år, hun har arbejdet i Frankrig: 1 500x20 år i Frankrig/30 år i alt =1 000 euro.

Rosa har krav på det højeste beløb, altså 1 000 euro om måneden.

De spanske myndigheder beregner ikke den nationale pension, da Rosa har arbejdet i Spanien i mindre end den nødvendige minimumsperiode. De beregner kun EU-satsen - med udgangspunkt i det teoretiske beløb beregner de den pension, Rosa ville have fået, hvis hun havde arbejdet alle 30 år i Spanien - lad os sige 1 200 euro.

Derefter beregner de pro rata-pensionen, som er den del af dette beløb, som skal udbetales for de år, hun har arbejdet i Spanien: 1200x10 år i Spanien/30 år i alt = 400 Euro.

Rosa får i sidste ende udbetalt en pension på 1 400 euro om måneden.

Udbetaling af din pension

Hvert land, der tildeler dig en pension, indbetaler normalt beløbet på en bankkonto i det land, du bor i - hvis du bor i EU.

Hvis du ikke bor i EU, kan du blive nødt til at åbne en bankkonto i hvert EU-land, du får pension fra.

Invalide-/efterlevelsespension

Ovennævnte regler gælder også for beregning af invalide- og efterlevelsespensioner. Det er vigtigt at vide at:

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: