Senest tjekket: 16/11/2022

Hvad er et lovreguleret erhverv?

Generelt set er et erhverv lovreguleret, hvis du skal have en bestemt uddannelse, bestå bestemte eksamener som f.eks. statslige eksamener og/eller registreres hos en faglig organisation, inden du kan udøve det.

Hvis dit erhverv er lovreguleret i det EU-land, du ønsker at arbejde i, kan det være nødvendigt at få dine erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt dér.

Advarsel

Lovregulerede erhverv kan være forskellige fra et EU-land til et andet. Se databasen over lovregulerede erhverv en , og find ud af om dit erhverv er lovreguleret i det EU-land, du skal flytte til.

Sådan bruger du databasen over lovregulerede erhverv

Hvis det erhverv, du gerne vil udøve, ikke bliver vist, kan det betyde, at det ikke er lovreguleret i det land, du skal flytte til.

Hvis du ikke finder information om dit erhverv i databasen, kan du kontakte det nationale kontaktpunkt for erhvervsmæssige kvalifikationer i det land, du vil arbejde i. De kan forklare dig, hvilke regler der gælder i dit tilfælde.

Der findes særlige EU-regler for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for visse professioner såsom jurister, flyledere, piloter, osv. en .

Undersøg, om du skal ansøge om anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer, og hvilken type ansøgning du skal indsende.

Har du fået dine erhvervsmæssige kvalifikationer i et andet EU-land?

Hvad er din situation?

Hvis du har fået dine kvalifikationer i et land uden for EU , og du ønsker at arbejde i et EU-land, skal du have dine kvalifikationer anerkendt i det pågældende EU-land. Din ansøgning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er i så fald underlagt reglerne i det pågældende EU-land.

Hvis du vil flytte til et andet EU-land, og du allerede har arbejdet i mindst 3 år i det EU-land, der først anerkendte dine kvalifikationer, kan du ansøge om anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer i et andet EU-land i henhold til de regler, som gælder for erhvervsudøvere, der har opnået deres kvalifikationer i et EU-land.

Det kan være nødvendigt at fremvise en attest fra det EU-land, som først anerkendte dine kvalifikationer, som bevis for, at du har den nødvendige erfaring til at udøve dit erhverv. Det gælder for både EU-borgere og ikke-EU-borgere.

Hvis du er læge, sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, jordemoder, tandlæge, farmaceut, arkitekt eller dyrlæge, bliver dine erhvervsmæssige kvalifikationer automatisk anerkendt. Du skal indsende dokumentation for dine kvalifikationer og vente på tilladelsen fra myndighederne, før du kan begynde at arbejde.

Advarsel

Hvis din uddannelse ikke opfylder mindstekravene for uddannelsen i værtslandet, kan du ikke få automatisk anerkendelse. Du skal i stedet ansøge om anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer gennem proceduren for andre lovregulerede erhverv.

Ud over dine erhvervscertifikater, kan det også være nødvendigt at indsende andre bilag til de kompetence myndigheder alt efter dit erhverv og det land, du flytter til.

Når de nationale myndigheder modtager dine dokumenter:

Hvis du er sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje eller farmaceut, kan du anvende det europæiske erhvervspas (EPC) – en hurtigere og lettere elektronisk procedure – til at indsende dine dokumenter, holde styr på dine onlineansøgninger og genbruge tidligere uploadede dokumenter.

Advarsel

Myndighederne i dit nye land må ikke bede om autoriserede oversættelser af dokumentationen for dine kvalifikationer.

Eksempel

Kend dine rettigheder, og undgå bureaukrati

Katarina er farmaceut fra Slovakiet og vil gerne arbejde i Østrig. De østrigske myndigheder beder hende om en autoriseret oversættelse (af en østrigsk oversætter) af al hendes dokumentation.

Men Katarina er ikke forpligtet til at skaffe en autoriseret oversættelse af sine eksamensbeviser. For en række kategorier af eksamensbeviser – for læger, sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, jordemødre, dyrlæger, tandlæger, farmaceuter og arkitekter – er der ikke krav om autoriserede oversættelser.

Du kan blive bedt om at tage en sprogtest eller blive medlem af en faglig sammenslutning i dit værtsland, før du må begynde at udøve dit erhverv i landet.

Du behøver ikke at anmode om tilladelse eller indlede nogen administrativ procedure. Du må udøve dit erhverv i dit nye EU-land på samme vilkår som landets egne borgere.

Advarsel

Det kan være, at dit erhverv ikke i sig selv er lovreguleret, men at det anses som en del af et andet lovreguleret erhverv.

Spørg altid de nationale myndigheder i dit nye land, om dit erhverv er lovreguleret eller ej. Det nationale kontaktpunkt for erhvervsmæssige kvalifikationer kan hjælpe dig med at finde frem til den myndighed, der kan give dig svar.

Eksempel

Piotr, der er ambulancesygeplejerske fra Tjekkiet, flytter til Tyskland og vil gerne udøve sit erhverv der. Da han tjekkede i databasen over lovregulerede erhverv, fandt han ikke sit erhverv og gik derfor ud fra, at det ikke var lovreguleret i Tyskland. Men da han kontaktede de tyske myndigheder med ansvar for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, fik han at vide, at de kvalifikationer, der kræves af en ambulancesygeplejerske i Tyskland indgår i erhvervet som paramediciner. Da Piotr ikke har de nødvendige kvalifikationer inden for dette område, er han nødt til at gennemføre en praktikperiode, før han kan begynde at arbejde.

Du skal ansøge om anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer i dit nye land, før du må begynde at arbejde.

Se, hvilke dokumenter du skal indsende, når du ansøger om anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer.

Hvis du er fysioterapeut, bjergfører eller ejendomsmægler, kan du anvende det europæiske erhvervspas (EPC) – en hurtigere og lettere elektronisk procedure – til at indsende dine dokumenter, holde styr på dine onlineansøgninger og genbruge tidligere uploadede dokumenter.

Du kan blive bedt om at tage en sprogtest eller blive medlem af en faglig sammenslutning i dit værtsland, før du må begynde at udøve dit erhverv.

Spørg altid de nationale myndigheder i dit nye land, om dit erhverv er lovreguleret eller ej. Det nationale kontaktpunkt for erhvervsmæssige kvalifikationer kan hjælpe dig med at finde frem til den myndighed, der kan give dig svar.

Eksempel

Dirk er en ung hollandsk ejendomsmægler, der for nylig er flyttet til Østrig. Da hans erhverv ikke er lovreguleret i Holland, gik han ud fra, at han kunne starte sin forretning som selvstændig ejendomsmægler i Østrig uden nogen administrativ procedure. Da han ville registrere sig som selvstændig, fik han imidlertid at vide, at han skulle have sine erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt for at få lov til at arbejde som ejendomsmægler i Østrig. Det betød, at hans planer blev væsentligt forsinket.

Du behøver ikke at ansøge om anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer, medmindre dit erhverv har konsekvenser for sundheden og sikkerheden. Du kan dog blive bedt om at indsende en forudgående skriftlig erklæring (på papir eller elektronisk) til det land, du rejser til, før du må begynde at arbejde.

For at få dine kvalifikationer anerkendt i dit nye land, skal du bevise, at du har udøvet dit erhverv i dit hjemland i mindst et år i løbet af de seneste ti år.

Advarsel

Hvis dit lovregulerede erhverv er forbundet med sundhed og sikkerhed, og du ikke er omfattet af automatisk anerkendelse, kan de kompetente myndigheder i dit værtsland kontrollere dine erhvervsmæssige kvalifikationer, før du begynder at arbejde. Du skal i så fald vente på en formel tilladelse, før du må begynde at udøve dit erhverv.

Det kan være nødvendigt at forny din erklæring en gang om året, hvis du vil fortsætte med at udøve dit erhverv midlertidigt i det samme værtsland.

Find ud af, om det er nødvendigt, ved at henvende dig til kontaktpunktet for erhvervsmæssige kvalifikationer i værtslandet.

Undersøg, om der er andet du skal gøre, før du indsender din skriftlige erklæring.

Du kan blive bedt om at tage en sprogtest eller blive medlem af en faglig sammenslutning i dit værtsland, før du må begynde at udøve dit erhverv.

Eksempel

Risto er en finsk arkitekt, der har planer om at flytte til Italien. Inden han flytter, tjekker han i databasen over lovregulerede erhverv, hvilke formaliteter han skal overholde for at kunne arbejde i landet, og hvem det italienske kontaktpunkt for erhvervet er. Efter at have snakket med dem er han nu godt forberedt på sin flytning.

Få adgang til information om de enkelte lande nedenfor.

Vælg land

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: