Forretninger
Senest tjekket: 29/04/2022

Godkendelse af officielle dokumenter i EU

Du kan blive nødt til at fremvise et officielt dokument (et dokument udstedt af en offentlig myndighed) som f.eks. din fødselsattest, hvis du ønsker at blive gift. Det kan også være, du bliver afkrævet bevis for, at du har en ren straffeattest, hvis du søger job i et andet EU-land.

EU-reglerne om officielle dokumenter forenkler denne proces og fastlægger de retningslinjer, som de offentlige myndigheder skal følge, når de behandler dokumenter, der er udstedt i et andet EU-land. Når du fremlægger et dokument (en original eller en bekræftet kopi), der er udstedt af myndighederne i ét EU-land, for myndighederne i et andet EU-land, skal disse godkende dokumentet som ægte – også uden et apostillestempel som bevis for ægtheden.

Typer af dokumenter, der er omfattet af EU-reglerne

De officielle dokumenter, du fremlægger for udenlandske myndigheder, behøver ikke at have apostillestempel, hvis de vedrører følgende områder:

Advarsel

Disse regler handler kun om autenticiteten af dokumenterne og ikke om anerkendelsen af deres retsvirkning uden for det EU-land, hvor de er udstedt. Det er lovgivningen i det enkelte land, hvor dokumentet fremlægges, som bestemmer, om det har retsvirkning dér.

Hvis du f.eks. har en vielsesattest for personer af samme køn, som er udstedt i ét EU-land, kan myndighederne i et andet EU-land ikke kræve, at det bærer et apostillestempel. De er dog ikke forpligtet til at anerkende ægteskabet, hvis ægteskab mellem personer af samme køn ikke anerkendes i det pågældende land.

Krav om oversættelse

Der er ikke krav om, at du fremviser en officiel oversættelse af dit dokument i et andet EU-land, hvis det er skrevet på et af det pågældende lands officielle sprog eller på et andet ikke-officielt EU-sprog, som anerkendes af landet.

Hvis dette ikke er tilfældet, kan du bede myndighederne i det EU-land, hvor dit dokument er udstedt, om at give dig en flersproget standardformular. Du skal så fremlægge denne formular sammen med dit dokument i stedet for en oversættelse af dokumentet.

Se, hvilke sagsområder myndighederne i dit eget EU-land kan udstede flersprogede standardformularer for.

Advarsel

Hvis du fremlægger en flersproget formular sammen med dit officielle dokument, kan myndighederne undtagelsesvist bede dig om en bekræftet oversættelse af dokumentet, hvis de ikke fuldt ud forstår indholdet.

Eksempel

Bekræftelse af fødselsattest udstedt i ét EU-land som officielt dokument i et andet EU-land

Tamas, der er polsk statsborger, skal giftes i Belgien med Marie, der er belgisk statsborger. Inden de kan blive viet, skal Tamas indsende sin fødselsattest til de belgiske myndigheder. Tamas behøver ikke at få attesten påført et apostillestempel for at bevise, at den er ægte, og han har heller ikke brug for en autoriseret oversættelse af den. I stedet kan han blot anmode de polske myndigheder om en flersproget standardformular og fremlægge den som oversættelseshjælp sammen med sin fødselsattest.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: