Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 27/09/2017

Grænseoverskridende arvesager

Hvis du bor i et EU-land, som ikke er dit hjemland, hvis du har aktiver i mere end ét land, eller hvis et af dine familiemedlemmer boede i et andet EU-land, da han eller hun døde, vil du måske gerne vide: 

  • i hvilket EU-land arvesagen (dvs. boet) vil blive behandlet 
  • hvilket lands love, der gælder for boet

EU's regler om internationale arvesager hjælper dig med at få rede på disse spørgsmål.

Læs mere på:

EU's arveregler gælder i alle EU-lande undtagen Storbritannien, Irland og Danmark, da disse lande har valgt at stå udenfor. Det betyder, at EU's arveregler gælder, hvis dit bo behandles af en myndighed i et andet EU-land end Storbritannien, Irland eller Danmark.

Offentlige høringer