Senest tjekket: 09/03/2020

Ændring af ansættelseskontrakter

Brexit – hvad nu?

Som arbejdsgiver skal du skriftligt informere dine medarbejdere om enhver ændring af deres ansættelsesvilkår. Hvis ændringen skyldes en ændring af lovgivningen eller af de administrative bestemmelser, er du ikke forpligtet til at give dem et dokument, der ændrer den oprindelige ansættelseskontrakt.

Hvis dine medarbejdere skal arbejde i over en måned i et andet land (også i tilfælde af udstationering af medarbejdere), skal du desuden på forhånd informere dem om:

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Din EURES-vejleder

Din EURES-vejleder kan informere dig om arbejdsvilkår og hjælpe dig med rekrutteringsprocedurerne i dit land eller i din region i udlandet.

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: