Ostatnio sprawdzono: 13/02/2019

Zmiany w umowach o pracę

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Jako pracodawca musisz informować pracownika na piśmie o wszelkich zmianach wprowadzonych do umowy o pracę. Jeśli zmiany do umowy wynikają ze zmian przepisów prawnych lub administracyjnych, nie musisz przedstawiać pracownikowi dokumentu na piśmie zmieniającego oryginalną umowę.

Jeśli Twój pracownik będzie musiał przez ponad miesiąc pracować w innym kraju (dotyczy to również przypadków oddelegowania za granicę), musisz z wyprzedzeniem poinformować go o:

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Twój doradca EURES

Doradcy EURES udzielają informacji na temat warunków pracy oraz oferują pomoc w zakresie procedur rekrutacyjnych w Twoim kraju lub regionie przygranicznym.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: