Ostatnio sprawdzono: 23/06/2022

Zmiany w umowach o pracę

Jako pracodawca musisz informować pracownika na piśmie o wszelkich zmianach wprowadzonych do umowy o pracę. Jeśli zmiany do umowy wynikają ze zmian przepisów prawnych lub administracyjnych, nie musisz przedstawiać pracownikowi dokumentu na piśmie zmieniającego oryginalną umowę.

Jeśli Twój pracownik będzie musiał przez ponad miesiąc pracować w innym kraju (dotyczy to również przypadków oddelegowania za granicę), musisz z wyprzedzeniem poinformować go o:

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Twój doradca EURES

Doradcy EURES udzielają informacji na temat warunków pracy oraz oferują pomoc w zakresie procedur rekrutacyjnych w Twoim kraju lub regionie przygranicznym.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości  może udzielić bezpłatnej porady.

Więcej usług wsparcia

Udostępnij tę stronę: