Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 29/10/2018

Praca w niepełnym wymiarze godzin

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Równe warunki zatrudnienia

Musisz zapewnić swoim pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin takie same warunki zatrudnienia jak pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin (również w odniesieniu do płac, urlopu, okresów wypowiedzenia oraz innych praw i świadczeń związanych z zatrudnieniem).

Elastyczne rozwiązania w zakresie czasu pracy

W miarę możliwości powinieneś uwzględniać prośby pracowników o zmianę harmonogramu czasu pracy, dotyczące na przykład:

Nie możesz zwolnić pracownika, jeżeli nie zgodzi się przejść z niepełnego wymiaru godzin na pełny wymiar czasu pracy lub odwrotnie.

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Twój doradca EURES

Doradcy EURES mogą udzielić Ci informacji na temat warunków pracy oraz pomóc dopełnić formalności wymaganych podczas rekrutacji w Twoim kraju lub regionie przygranicznym.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: