Ostatnio sprawdzono: 16/09/2022

Dodatki do żywności

Dodatki do żywności sprzedawane samodzielnie lub jako składniki żywności muszą być zgodne z rygorystycznymi przepisami UE. Dodatki należą do szeregu klas, takich jak:

Większość dodatków do żywności i enzymów spożywczych musi być w wykazie składników poprzedzona nazwą kategorii, do której należą (np. przeciwutleniacz, emulgator, substancja konserwująca).

Wykaz wszystkich dodatków – część B załącznika 2 do rozporządzenia UE w sprawie dodatków do żywnościOtwórz link do strony zewnętrznej

Klasy dodatków do żywności – załącznik 1 do rozporządzenia UE w sprawie dodatków do żywnościOtwórz link do strony zewnętrznej

Kategorie dodatków do żywności i enzymów – załącznik 7 część C do rozporządzenia UE w sprawie informacji dla konsumentów na temat żywnościOtwórz link do strony zewnętrznej

Wymagania w zakresie etykietowania

Przepisy dotyczące etykietowania różnią się w zależności od tego, czy dodatki są przeznaczone dla produktów konsumpcyjnych, czy też nie. Zapoznaj się z interaktywnymi informacjami poniżej, aby zobaczyć, jakich przepisów musisz przestrzegać.

Przepisy dotyczące etykietowania w zależności od planowanego rynku

Jeśli Twoja firma sprzedaje żywność konsumentom, musisz przestrzegać ogólnych przepisów etykietowania żywności. Na opakowaniu produktów zawierających dodatki należy zamieścić:

Należy zamieścić na nim również te z poniższych określeń, które mają zastosowanie.

Produkt zawiera

Wymagane określenie

gazy do pakowania

„pakowano(-y) w atmosferze ochronnej"

substancje słodzące lub zarówno cukry jak i substancje słodzące

„zawiera substancję(-e) słodzącą(-e)" lub „zawiera cukier (cukry) i substancję(-e) słodzącą(-e)"

więcej niż 10% polioli

„spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający"

aspartam/sole aspartamu i acesulfamu

„zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny)" lub „zawiera źródło fenyloalaniny"

barwniki spożywcze

„może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci"

Jeżeli Twoja firma sprzedaje dodatki do żywności odrębnie lub w mieszaninach, musisz przestrzegać przepisów art. 22 rozporządzenia. Na etykiecie musi być podana:

Przedsiębiorstwa hurtowe mogą dostarczyć powyższe informacje w dokumentach przed dostawą lub wraz z nią. Jest to dozwolone tylko wtedy, jeżeli określenie „nie do sprzedaży detalicznej" umieszczone zostanie w łatwo widocznym miejscu opakowania lub pojemnika odnośnego produktu.

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: