Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 31/10/2022

Recepty za granicą: wydatki i zwrot kosztów

Jeśli wykupujesz lek na receptę za granicą, być może będzie trzeba za niego zapłacić z własnej kieszeni, nawet jeśli w Twoim kraju nie musisz pokrywać całości kosztów. Po powrocie do kraju możesz ubiegać się o zwrot kosztów od swojego ubezpieczyciela, jeżeli lek jest objęty krajowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

To, czy musisz zapłacić za lek wydawany na receptę za granicą, zależy od Twojego ubezpieczenia zdrowotnego i przepisów kraju UE, który odwiedzasz.

Jak korzystać z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego w aptece

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) uprawnia Cię do niezbędnych świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jakie obowiązują w przypadku osób ubezpieczonych w kraju, w którym przebywasz. Jeśli masz receptę wydaną w kraju, w którym przebywasz, w aptece należy przedstawić ją razem ze swoją kartą EKUZ.

Oznacza to, że zapłacisz w aptece taką samą cenę jak osoba, która jest ubezpieczona i mieszka w tym kraju. W niektórych krajach UE może to oznaczać, że nie będziesz ponosić żadnych opłat, natomiast w innych konieczne będzie uiszczenie kwoty za zrealizowanie recepty, w części lub w całości.

Jeśli nie masz europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego albo masz receptę wydaną za granicą

Prawdopodobnie zapłacisz pełny koszt leku na receptę, jeżeli:

Należy poprosić farmaceutę o rachunek. Po powrocie do swojego kraju możesz zwrócić się do swojego ubezpieczyciela o zwrot kosztów.

Prawdziwa historia

Być może będzie trzeba zapłacić za lek na receptę

Federica ma receptę od swojego włoskiego lekarza na lek na alergię, który może być jej potrzebny podczas wakacji we Francji. We Włoszech ten lek jest wydawany bezpłatnie.

Podczas wakacji we Francji Federica przedstawia receptę w aptece, aby dostać lek. Jest zdziwiona, kiedy aptekarz mówi jej, że musi zapłacić za niego 25 euro.

Federica powinna zwrócić się o zwrot kosztów po powrocie do kraju.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: