Ostatnio sprawdzono: 02/04/2022

Recepty za granicą: wydatki i zwrot kosztów

Jeśli wykupujesz lek na receptę za granicą, być może będziesz musiał za niego zapłacić z własnej kieszeni, nawet jeśli w swoim kraju nie musiałbyś pokrywać całości kosztów. Jeśli przysługuje Ci zwrot kosztów, możesz po powrocie do kraju zwrócić się w tej sprawie do swojego zakładu ubezpieczeń.

Zależy to od zakresu Twojego ubezpieczenia zdrowotnego oraz przepisów obowiązujących w kraju UE, w którym przebywasz.

Jak korzystać z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego w aptece

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) uprawnia Cię do niezbędnych świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone w kraju, w którym przebywasz. Jeśli masz receptę wydaną w kraju, w którym przebywasz, w aptece powinieneś przedstawić ją razem ze swoją kartą EKUZ.

Oznacza to, że zapłacisz w aptece taką samą cenę jak osoba, która jest ubezpieczona i mieszka w tym kraju. W niektórych państwach UE może to oznaczać, że nie poniesiesz żadnych opłat, natomiast w innych będziesz musiał uiścić określoną kwotę za zrealizowanie recepty.

Jeśli nie masz europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego albo masz receptę wydaną za granicą

Prawdopodobnie będziesz musiał zapłacić pełny koszt leku na receptę, jeżeli:

Powinieneś poprosić farmaceutę o rachunek. Po powrocie do swojego kraju powinieneś zwrócić się do swojego ubezpieczyciela o zwrot kosztów.

Prawdziwa historia

Być może będziesz musiał zapłacić za lek na receptę

Federica ma receptę od swojego włoskiego lekarza na lek na alergię, który może być jej potrzebny podczas wakacji we Francji. We Włoszech ten lek jest wydawany bezpłatnie.

Podczas wakacji we Francji Federica przedstawia receptę w aptece, aby dostać lek. Jest zdziwiona, kiedy aptekarz mówi jej, że musi zapłacić za niego 25 euro.

Jeśli masz receptę wystawioną w innym kraju UE i chcesz ją zrealizować za granicą, najprawdopodobniej będziesz musiał zapłacić pełną cenę leku. Możesz jednak ubiegać się o zwrot kosztów po powrocie do kraju.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: