Ostatnio sprawdzono: 14/10/2021

Uznawanie kwalifikacji

Chcesz zatrudnić pracowników, którzy uzyskali kwalifikacje w innym kraju UE (W tym przypadku 28 państw UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria), do pracy w zawodzie, który w Twoim kraju jest zawodem regulowanym? W takim przypadku musisz sprawdzić, czy ich doświadczenie i kwalifikacje zawodowe są uznawane w kraju, w którym mają pracować.

Zawód jest zawodem regulowanym, jeśli można go wykonywać dopiero, gdy zdobędzie się konkretny dyplom, zda się specjalne egzaminy lub zarejestruje się w organizacji zawodowej.

Ponieważ uznawanie kwalifikacji zawodowych jest obowiązkowe w przypadku niektórych zawodów, pracownicy muszą sprawdzić w bazie zawodów regulowanychen, czy ich zawód jest zawodem regulowanym w krajach UE i które urzędy się tym zajmują. Jeśli ich zawód nie figuruje w bazie danych, mogą zwrócić się o pomoc do krajowego ośrodka wsparcia ds. kwalifikacji zawodowychen w kraju, w którym zamierzają pracować.

Przykład

Laszlo jest właścicielem restauracji na Węgrzech i musi zatrudnić nowego kucharza. Jego wybór pada na Blaža, kucharza z Chorwacji. Laszlo zagląda do internetowej bazy danych i stwierdza, że jest to zawód regulowany zarówno w Chorwacji, jak i na Węgrzech. Blaž musi zwrócić się do właściwego organu na Węgrzech o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych, aby móc pracować w restauracji Laszla. W załatwieniu tej sprawy Blažowi może pomóc ośrodek wsparcia na Węgrzech.

Zarówno pracownicy, jak i osoby pracujące na własny rachunek muszą przestrzegać przepisów dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych za granicą. Procedury składania wniosków i uznawania kwalifikacji różnią się w zależności od tego, czy świadczenie usług ma być ciągłe, czy też czasowe.

Więcej informacji na temat tych dwóch systemów zawierają przepisy dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych.

W przypadku niektórych zawodówen, takich jak prawnicy, kontrolerzy ruchu lotniczego czy piloci, obowiązują specjalne przepisy unijne dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych. Lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze odpowiedzialni za opiekę ogólną, położne, dentyści, farmaceuci, architekci i weterynarze mają prawo do automatycznego uznaniaen ich kwalifikacji.

Europejska legitymacja zawodowa

Europejska legitymacja zawodowa umożliwia uznanie kwalifikacji w drodze procedury online w przypadku pięciu następujących zawodów:

Ważność europejskiej legitymacji zawodowej osoby, którą zamierzasz zatrudnić, możesz sprawdzić w odpowiedniej bazie danychen.

Powiązane tematy

Prawo UE

Skutki brexitu

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Uzyskaj poradę na temat przepisów UE, które mają zastosowanie do Twojej firmy / Uzyskaj pomoc w rozwiązywaniu problemów z organami publicznymi

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej , na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Więcej usług wsparcia

Udostępnij tę stronę: