Ostatnio sprawdzono: 10/03/2020

Uznawanie kwalifikacji

Skutki brexitu

Chcesz zatrudnić pracowników, którzy uzyskali kwalifikacje w innym kraju UE (W tym przypadku 28 państw UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria), do pracy w zawodzie, który w Twoim kraju jest zawodem regulowanym? W takim przypadku musisz sprawdzić, czy ich doświadczenie i kwalifikacje zawodowe są uznawane w kraju, w którym mają pracować.

Zawód jest zawodem regulowanym, jeśli można go wykonywać dopiero, gdy zdobędzie się konkretny dyplom, zda się specjalne egzaminy lub zarejestruje się w organizacji zawodowej.

Ponieważ uznawanie kwalifikacji zawodowych jest obowiązkowe w przypadku niektórych zawodów, pracownicy muszą sprawdzić w bazie zawodów regulowanychen, czy ich zawód jest zawodem regulowanym w krajach UE i które urzędy się tym zajmują. Jeśli ich zawód nie figuruje w bazie danych, mogą zwrócić się o pomoc do krajowego ośrodka wsparcia ds. kwalifikacji zawodowychen w kraju, w którym zamierzają pracować.

Przykład

Laszlo jest właścicielem restauracji na Węgrzech i musi zatrudnić nowego kucharza. Jego wybór pada na Blaža, kucharza z Chorwacji. Laszlo zagląda do internetowej bazy danych i stwierdza, że jest to zawód regulowany zarówno w Chorwacji, jak i na Węgrzech. Blaž musi zwrócić się do właściwego organu na Węgrzech o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych, aby móc pracować w restauracji Laszla. W załatwieniu tej sprawy Blažowi może pomóc ośrodek wsparcia na Węgrzech.

Zarówno pracownicy, jak i osoby pracujące na własny rachunek muszą przestrzegać przepisów dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych za granicą. Procedury składania wniosków i uznawania kwalifikacji różnią się w zależności od tego, czy świadczenie usług ma być ciągłe, czy też czasowe.

Więcej informacji na temat tych dwóch systemów zawierają przepisy dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych.

W przypadku niektórych zawodówen, takich jak prawnicy, kontrolerzy ruchu lotniczego czy piloci, obowiązują specjalne przepisy unijne dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych. Lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze odpowiedzialni za opiekę ogólną, położne, dentyści, farmaceuci, architekci i weterynarze mają prawo do automatycznego uznaniaen ich kwalifikacji.

Europejska legitymacja zawodowa

Europejska legitymacja zawodowa umożliwia uznanie kwalifikacji w drodze procedury online w przypadku pięciu następujących zawodów:

Ważność europejskiej legitymacji zawodowej osoby, którą zamierzasz zatrudnić, możesz sprawdzić w odpowiedniej bazie danychen.

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Uzyskaj poradę na temat przepisów UE, które mają zastosowanie do Twojej firmy / Uzyskaj pomoc w rozwiązywaniu problemów z organami publicznymi

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: