Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 02/06/2021

Pobyt stały (powyżej pięciu lat) członków rodziny niebędących obywatelami UE

Pod koniec nieprzerwanego, legalnego pięcioletniego pobytu członkowie Twojej rodziny niebędący obywatelami UE, powinni zwrócić się do odpowiednich władz w kraju, w którym mieszkasz, z wnioskiem o kartę stałego pobytu.

Karta jest często wydawana nieodpłatnie (lub za taką samą opłatą jak dowody tożsamości dla obywateli tego kraju). Powinna ona być ważna przez 10 lat i podlegać automatycznemu odnowieniu bez konieczności spełnienia żadnych warunków lub wymogów.

Ubiegając się o kartę pobytu stałego, członkowie Twojej rodziny niebędący obywatelami UE muszą przedstawić dowód, że mieszkali w danym kraju przez pięć lat – np. ważną kartę pobytu wydaną pięć lat wcześniej.

W razie problemów z uzyskaniem karty pobytu stałego dla członków Twojej rodziny niebędących obywatelami UE możesz skorzystać z pomocy jednego z naszych serwisów doradczych.

Uwaga

Nawet jeśli członkowie Twojej rodziny niebędący obywatelami UE posiadają kartę stałego pobytu, mogą oni nadal potrzebować wizy, aby podróżować po terytorium UE. Więcej informacji na temat dokumentów podróży dla członków Twojej rodziny niebędących obywatelami UE

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Skutki brexitu

Pytania i odp owiedzi – Prawa obywateli UE i obywateli Zjednoczonego Królestwa określone w umowie o wystąpieniu

1 stycznia 2021 r. zmienią się przepisy obowiązujące obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii i przeprowadzających się do tego kraju. To samo dotyczy obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających w jednym z krajów UE lub przeprowadzających się do UE.

Mam miejsce stałego pobytu w Wielkiej Brytanii/UE lub nabędę je w okresie przejściowym.

Co do zasady nadal będziesz mieć prawo wraz z rodziną do stałego pobytu w kraju przyjmującym. Dotyczy to również członków rodziny, którzy nie mają obywatelstwa kraju UE. W Wielkiej Brytanii musisz jednak zgłosić się w systemie przyznawania statusu osoby osiedlonej (settlement scheme), aby uzyskać nowy status pobytu. W UE należy jak najszybciej sprawdzić, czy władze kraju przyjmującego wymagają złożenia wniosku o nowy status pobytu.

Mieszkam w Wielkiej Brytanii/UE, ale nie mam jeszcze prawa stałego pobytu.

Co do zasady nadal będziesz mieć prawo wraz z rodziną do utrzymania miejsca zamieszkania w kraju przyjmującym. Dotyczy to również członków rodziny, którzy nie mają obywatelstwa kraju UE. W Wielkiej Brytanii musisz jednak zgłosić się w systemie przyznawania statusu osoby osiedlonej (settlement scheme), aby uzyskać nowy status pobytu. W UE należy jak najszybciej sprawdzić, czy władze kraju przyjmującego wymagają złożenia wniosku o nowy status pobytu.

Chcę się przeprowadzić do Wielkiej Brytanii/UE.

Do 31 grudnia 2020 r. możesz przeprowadzić się wraz z rodziną do Wielkiej Brytanii lub do kraju UE zgodnie z obowiązującymi teraz przepisami UE. Dotyczy to również członków rodziny, którzy nie mają obywatelstwa kraju UE. W Wielkiej Brytanii musisz wówczas zgłosić się w systemie przyznawania statusu osoby osiedlonej (settlement scheme). W UE należy sprawdzić, czy władze kraju przyjmującego wymagają rejestracji i czy istnieje obowiązek wystąpienia z wnioskiem o nowy status pobytu.

Chcę się udać do Wielkiej Brytanii/UE na krótki pobyt.

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące zgłaszania pobytu, rejestracji pobytu za granicą, rejestracji członków rodziny będących obywatelami UE, rejestracji członków rodziny pochodzących spoza UE będą nadal obowiązywać co najmniej do 31 grudnia 2020 r.

Potrzebuję pomocy.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa wynikające z przepisów UE nie są przestrzegane, skorzystaj z naszej pomocy.

Szczegółowe informacje o wdrożeniu umowy o wystąpieniu i o prawach obywateli

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: