Ostatnio sprawdzono: 23/04/2019

Kwalifikacje zawodowe

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Twój zawód może być regulowany w kraju UE, do którego się przeprowadzasz. Jeśli zamierzasz podjąć pracę w innym kraju UE, być może najpierw będziesz musiał zwrócić się o oficjalne uznanie Twoich kwalifikacji zawodowych. W zależności od wykonywanego zawodu i długości pobytu zastosowanie mają szczególne warunki.

Więcej informacji:

Na stronach tych wyjaśniono, jak uzyskać uznanie swoich kwalifikacji zawodowych w celu podjęcia pracy w innym kraju UE. Informacje te nie dotyczą osób zainteresowanych studiami w innym kraju UE. Dowiedz się, jak uzyskać uznanie dyplomu akademickiego.

Udostępnij tę stronę: