Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 08/11/2017

Kredyty konsumenckie i pożyczki

Pamiętaj, że przepisy UE zapewniają Ci ochronę, jeszcze zanim podpiszesz umowę kredytową, i dają Ci prawo do zmiany zdania po jej podpisaniu.

Informacje umożliwiające porównanie ofert kredytowych

Jeśli postanowisz zaciągnąć kredyt na zakup nowego produktu, przed podjęciem ostatecznej decyzji warto porównać różne oferty. Zanim podpiszesz umowę kredytową, kredytodawca musi przekazać Ci dokumentzwany standardowym europejskim arkuszem informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiegoDeutschčeštinaEnglish. Zawiera on informacje na temat zasad i warunków mających zastosowanie do wszelkich umów kredytowych. Arkusz zawiera informacje na temat m.in.:

 • najważniejszych cech umowy
 • kwoty kredytu i jego kosztów
 • rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO), czyli kosztu kredytu ponoszonego przez konsumenta, który obejmuje odsetki, prowizje, podatki i wszelkie inne opłaty)
 • tego, ile razy i jak często należy spłacać raty oraz jaka jest ich wysokość
 • ważnych aspektów prawnych.

Umożliwia to porównanie różnych ofert i wybór takiej, która najbardziej Ci odpowiada. Jeśli nie otrzymasz takiego arkusza od kredytodawcy, zawsze możesz o niego poprosić.

Odstąpienie od umowy o kredyt

Jeśli zmienisz zdanie, możesz odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych po jej podpisaniu. Nie musisz udzielać kredytodawcy jakichkolwiek wyjaśnień, musisz natomiast zwrócić pieniądze, które już otrzymałeś, wraz z odsetkami oraz wszelkie bezzwrotne opłaty, których musiał dokonać kredytodawca.

Prawdziwa historia

Paolo z Włoch pożyczył 1000 euro od prywatnej firmy pożyczkowej na zakup nowej pralki. Przed podpisaniem umowy otrzymał bardzo mało informacji o zaciąganej pożyczce. Nie otrzymał też standardowego europejskiego arkusza informacyjnego dotyczącego kredytu konsumenckiegoDeutschčeštinaEnglish. Wyjaśniono mu, że kredyt będzie musiał spłacić w ciągu 2 lat, a oprocentowanie będzie niewielkie.

Po podpisaniu umowy zdał sobie sprawę, że rzeczywista roczna stopa oprocentowania (całkowity koszt kredytu) będzie bardzo wysoka. Postanowił zatem nie brać tego kredytu i poszukać korzystniejszej oferty. Lokalna organizacja konsumencka wyjaśniła mu, że może odstąpić od umowy w terminie 14 dni. Aby to zrobić, musi jedynie wysłać pismo do kredytodawcy i dokonać zwrotu już otrzymanych środków.

Przedterminowa spłata kredytu

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do spłacenia kredytu wcześniej, niż zostało to określone w umowie. Być może będziesz musiał zrekompensować pożyczkodawcy utracone dochody, jednak rekompensata nie może przekroczyć łącznej kwoty faktycznie utraconych odsetek.

Zasady te dotyczą kredytów konsumenckich na kwotę od 200 do 75 tys. euro, z wyjątkiem:

 • kredytów zabezpieczonych hipoteką
 • kredytów na zakup gruntów lub nieruchomości
 • kredytów dotyczących umów najmu lub dzierżawy, w przypadku których nie ma obowiązku zakupu
 • kredytów udzielanych bez oprocentowania i innych opłat lub umów o kredyt w rachunku bieżącym, który to kredyt musi być spłacony w ciągu jednego miesiąca
 • kredytów wynikających z orzeczenia sądowego
 • kredytów udzielanych określonej grupie ludzi.

Kredyt w innym kraju UE

Jeśli chcesz wziąć kredyt lub pożyczkę w innym kraju UE, pamiętaj, że banki mogą odmówić udzielenia kredytu osobom zamieszkałym na stałe w kraju innym niż kraj siedziby banku, a nawet osobom, które mieszkają w tym samym kraju, lecz pracują za granicą.

Banki mają prawo ustanowić tego rodzaju ograniczenia w swojej działalności kredytowej. Jednak zgodnie z ogólną zasadą niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową nie mogą one dyskryminować obywateli UE ze względu na ich obywatelstwo.

Jeśli uważasz, że spotkało Cię dyskryminujące traktowanie ze strony banku, możesz:

 • zwrócić się do działu banku zajmującego się rozpatrywaniem skarg o pisemne uzasadnienie powodów odmowy
 • załączając pisemną odpowiedź banku, możesz zwrócić się z prośbą o pomoc i radę do sieci FIN-NETEnglish (sieci rozstrzygania sporów finansowych), która rozstrzyga spory między konsumentami a instytucjami finansowymi, takimi jak banki.
Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy