Ostatnio sprawdzono: 11/02/2022

Kredyty konsumenckie i pożyczki

Pamiętaj, że przepisy UE zapewniają Ci ochronę, jeszcze zanim podpiszesz umowę kredytową, i dają Ci prawo do zmiany zdania po jej podpisaniu.

Informacje umożliwiające porównanie ofert kredytowych

Jeśli postanowisz zaciągnąć kredyt na zakup nowego produktu, przed podjęciem ostatecznej decyzji warto porównać różne oferty. Zanim podpiszesz umowę kredytową, kredytodawca musi przekazać Ci dokumentzwany standardowym europejskim arkuszem informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego en . Zawiera on informacje na temat zasad i warunków mających zastosowanie do wszelkich umów kredytowych. Arkusz zawiera informacje na temat m.in.:

Umożliwia to porównanie różnych ofert i wybór takiej, która najbardziej Ci odpowiada. Jeśli nie otrzymasz takiego arkusza od kredytodawcy, zawsze możesz o niego poprosić.

Odstąpienie od umowy o kredyt

Jeśli zmienisz zdanie, możesz odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych po jej podpisaniu. Nie musisz udzielać kredytodawcy jakichkolwiek wyjaśnień, musisz natomiast zwrócić pieniądze, które już otrzymałeś, wraz z odsetkami oraz wszelkie bezzwrotne opłaty, których musiał dokonać kredytodawca.

Prawdziwa historia

Paolo z Włoch pożyczył 1000 euro od prywatnej firmy pożyczkowej na zakup nowej pralki. Przed podpisaniem umowy otrzymał bardzo mało informacji o zaciąganej pożyczce. Nie otrzymał też standardowego europejskiego arkusza informacyjnego dotyczącego kredytu konsumenckiego en . Wyjaśniono mu, że kredyt będzie musiał spłacić w ciągu 2 lat, a oprocentowanie będzie niewielkie.

Po podpisaniu umowy zdał sobie sprawę, że rzeczywista roczna stopa oprocentowania (całkowity koszt kredytu) będzie bardzo wysoka. Postanowił zatem nie brać tego kredytu i poszukać korzystniejszej oferty. Lokalna organizacja konsumencka wyjaśniła mu, że może odstąpić od umowy w terminie 14 dni. Aby to zrobić, musi jedynie wysłać pismo do kredytodawcy i dokonać zwrotu już otrzymanych środków.

Przedterminowa spłata kredytu

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do spłacenia kredytu wcześniej, niż zostało to określone w umowie. Być może będziesz musiał zrekompensować pożyczkodawcy utracone dochody, jednak rekompensata nie może przekroczyć łącznej kwoty faktycznie utraconych odsetek.

Zasady te dotyczą kredytów konsumenckich na kwotę od 200 do 75 tys. euro, z wyjątkiem:

Kredyt w innym kraju UE

Jeśli chcesz wziąć kredyt lub pożyczkę w innym kraju UE, pamiętaj, że banki mogą odmówić udzielenia kredytu osobom zamieszkałym na stałe w kraju innym niż kraj siedziby banku, a nawet osobom, które mieszkają w tym samym kraju, lecz pracują za granicą.

Banki mają prawo ustanowić tego rodzaju ograniczenia w swojej działalności kredytowej. Jeśli uważasz, że spotkało Cię dyskryminujące traktowanie ze strony banku, możesz:

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: