Ostatnio sprawdzono: 03/11/2022

Naruszenie praw własności intelektualnej

Jeżeli uważasz, że Twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone, możesz skontaktować się w tej sprawie z różnymi organami.

Aby nie wnosić sprawy do sądu, możesz skorzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów bg (ADR), które mogą być tańsze i szybsze niż proces sądowy.

Naruszenie patentu

Jeżeli ktoś bez Twojej zgody używa Twojego produktu lub wynalazku chronionego patentem, możesz bronić swoich praw i podjąć działania. W przypadku naruszenia patentów krajowych możesz skontaktować się z właściwym sądem krajowym.

Imitacja wyrobu markowego – podrabiane produkty

Jeżeli ktoś sprzedaje wyrób opatrzony Twoim znakiem handlowym i nie ma na to Twojej zgody, padłeś ofiarą podrabiania.

Zablokuj podejrzane produkty

Jeżeli podejrzewasz, że niektóre towary naruszają Twoje prawa własności intelektualnej, możesz wystąpić z wnioskiem do właściwych krajowych organów celnych o zatrzymanie tych towarów. W tym celu postępuj zgodnie ze wskazówkami dostępnymi w portalu TAXUD en .

Aby chronić swoje produkty przed podrabianiem, zarejestruj je w bazie danych dotyczącej egzekwowania praw własności intelektualnejOtwórz link do strony zewnętrznej stworzonej przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej bg (EUIPO), która umożliwia Ci bezpośrednią komunikację z właściwymi organami.

Jeżeli należysz do spółki UE i chcesz zgłosić produkt podrabiany w kraju spoza UE (W tym przypadku poza 27 państwami członkowskimi UE), możesz skorzystać z systemu szybkiego rozpoznania w zakresie podrabiania towarówOtwórz link do strony zewnętrznej (ACRIS).

Identyczne lub podobne unijne znaki towarowe

Jeżeli ktoś zarejestrował podobny do Twojego lub identyczny z Twoim unijny znak towarowy , możesz zwrócić się do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) bg Otwórz link do strony zewnętrznej o cofnięcie jego rejestracji. Jeżeli rejestracja jest w toku, możesz wyrazić sprzeciw wobec tego wniosku.

Więcej informacji na temat swoich praw i mających zastosowanie procedur znajdziesz na stronie EUIPO bg Otwórz link do strony zewnętrznej dotyczącej ochrony praw do zarejestrowanego znaku towarowegoOtwórz link do strony zewnętrznej .

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

W przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa możesz wszcząć postępowanie sądowe. Jego wynikiem może być orzeczenie sądu, w którym sprawcy naruszenia zakazuje się używania lub dalszego ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa lub żąda się odszkodowania pieniężnego.

Spór dotyczący nazw domen

Jeżeli dowiesz się, że ktoś nieuczciwie zarejestrował nazwę domeny, do której masz prawa własności intelektualnej, takie jak:

Jeżeli następnie osoba ta próbuje sprzedać Ci tę domenę, padłeś ofiarą tzw. piractwa domenowego. Spory dotyczące nazw domen możesz rozstrzygać albo na drodze sądowej, albo w pełni skorzystać z pozasądowych środków odwoławczych, m.in. z postępowań alternatywnych instytucji ICANN de en es fr it pt .​

Prawdziwa historia

Sofi to szwedzka przedsiębiorczyni, która handluje azjatyckimi produktami spożywczymi w Szwecji i Finlandii. W celu prowadzenia sprzedaży swoich produktów przez internet Sofi zarejestrowała stronę internetową o nazwie orientexpress-asianfood.com. Kilka miesięcy po tej rejestracji jakaś firma próbuje sprzedać Sofii nazwę domeny orientexpress-asianfood.eu. Zostaje też poinformowana, że jeśli nie zgodzi się na zakup tej domeny, firma ta sprzeda ją innemu przedsiębiorstwu, a to może oznaczać utratę niektórych klientów. Sofi uważa, że jest to swego rodzaju szantaż, w związku z czym decyduje się zgłosić to przedsiębiorstwo władzom w Szwecji.

Naruszenie chronionych oznaczeń geograficznych

Jeżeli Twój produkt chroniony oznaczeniem geograficznym został podrobiony lub jeżeli zaistniały inne naruszenia oznaczenia geograficznego, powinieneś skontaktować się z właściwym organem krajowym en en .

Zobacz również

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Europejski Punkt Informacyjny IPR

Bezpłatne doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania własnością intelektualną w przypadku projektów współfinansowanych przez UE albo zagranicznych transakcji

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: