Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 09/03/2020

VAT– podatek od wartości dodanej

Skutki brexitu

Płać VAT w kraju, w którym dokonujesz zakupu

Jako osoba fizyczna nabywająca towar lub usługę w UE, podatek VAT powinieneś płacić tylko raz – w kraju, w którym dokonałeś zakupu.

Możesz przywieźć do domu wszelkie towary zakupione w innym kraju UE, bez konieczności zatrzymywania się na granicy ani dokonywania zgłoszenia celnego. Jest tylko jeden warunek: towary muszą być przeznaczone na potrzeby Twoje lub Twojej rodziny i nie mogą być nabywane w celu odsprzedaży.

Zwrot VAT

Podróżni spoza Unii mają prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT uiszczonego przy zakupie towarów w UE. W tym celu muszą tylko przy wyjeździe z UE (najpóźniej do trzech miesięcy od chwili zakupu) pokazać celnikom wywożone towary oraz specjalny dokument zwrotu VAT. Wymagany dokument powinien wystawić sprzedawca. Jednak ponieważ system zwrotu VAT nie jest obowiązkowy, nie wszyscy handlowcy w nim uczestniczą. Niektóre kraje ustalają minimalną kwotę zakupufrdeen, poniżej której nie można ubiegać się o zwrot.

Zakupy przez internet w innym kraju UE

Specjalne przepisy mogą obowiązywać w przypadku, gdy nabywasz towary w innym kraju UE i mają być one dostarczone do Twojego kraju zamieszkania. Jeśli firma, od której kupujesz towary, przekroczy pewną wartość sprzedaży towarów w Twoim kraju, do którego je dostarcza, nie może naliczyć podatku VAT w kraju, w którym dokonujesz zakupu.

Musi wtedy zastosować stawkę VAT obowiązującą w kraju, do którego towar jest wysyłany – tzw. VAT kraju docelowego. Maksymalna kwota takiej sprzedaży transgranicznej jest ustalona przez każdy kraj UEpdfen w wysokości 35 tys. euro albo 100 tys. euro. Oznacza to, że większość dużych, internetowych sprzedawców detalicznych, którzy realizują dostawy w UE, musi stosować zasadę „VAT kraju docelowego", tj. naliczać VAT według stawki obowiązującej w kraju przeznaczenia towaru.

Prawdziwa historia

Czasami musisz zapłacić VAT według wyższej stawki

Katrin z Holandii zamówiła książkę u dużego internetowego sprzedawcy detalicznego w Irlandii. Kiedy przy dokonywaniu zapłaty podała swój adres, zauważyła, że cena nagle wzrosła. Sprawdziła przyczynę tego wzrostu ceny i stwierdziła, że firma naliczyła jej holenderski podatek VAT według stawki 9 proc. zamiast według stawki zerowej obowiązującej w Irlandii.

W Holandii maksymalny limit dostawy towarów bez opłacania holenderskiego podatku VAT wynosi 100 tys. euro. Oznacza to, że firma, która w poprzednim roku obrotowym sprzedała do Holandii towary o wartości przekraczającej 100 tys. euro, musi zastosować stawkę VAT kraju docelowego. Firma, w której Lucie złożyła zamówienie, często dostarcza towary do Holandii i dlatego musi naliczyć jej holenderski VAT, chociaż książka jest wysyłana z Irlandii.

Ta zasada nie ma zastosowania do towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Podatek akcyzowy

W przypadku zakupu przez internet wyrobów tytoniowych lub napojów alkoholowych z innego kraju UE cena będzie obejmować akcyzę, niezależnie od ilości i tego, czy towar jest przeznaczony na prezent.

To na przedsiębiorstwie handlowym ciąży obowiązek rozliczenia podatku akcyzowego należnego w kraju docelowym UE.

Należy się zatem liczyć z tym, że cena tego rodzaju towarów będzie obejmować koszt podatku akcyzowego. Jeśli cena jest zbyt niska, przed zakupem towaru upewnij się u sprzedawcy, czy akcyza została opłacona. Jeżeli sprzedawca nie zapłacił podatku akcyzowego, towary mogą przy przywozie do kraju zostać zatrzymane przez służby celne albo możesz zostać zobowiązany do zapłaty tego podatku. Zawsze powinieneś upewnić się, że sprzedający zapłacił podatek akcyzowy w kraju UE, do którego towar jest sprzedawany (tzw. kraj docelowy).

Jeśli kupujesz przez internet towary spoza UE, podatek VAT, cła i podatek akcyzowy zawsze są należne.

Wyjątek dotyczący usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych

Podatek VAT od usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną jest pobierany w kraju, w którym mieszkasz (kraj, w którym masz siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub w którym zazwyczaj mieszkasz), a nie w kraju, w którym dokonałeś zakupu. Przepisy te mają zastosowanie do usług nabytych zarówno wewnątrz UE, jak i poza nią.

Prawdziwa historia

Podatek VAT na treści cyfrowe rozlicza się w kraju zamieszkania

Senta mieszka w Szwecji i często kupuje przez internet e-booki od fińskiego sprzedawcy książek. Fiński dostawca musi pobrać od niej podatek VAT według stawki szwedzkiej, a nie fińskiej.

Wyjątki dotyczące innych usług nabytych przez internet

Jeśli kupujesz przez internet usługi od sprzedawcy z siedzibą w UE, płacisz stawkę VAT obowiązującą w kraju, w którym sprzedawca ma siedzibę. Zasada ta ma zastosowanie również wtedy, gdy mieszkasz w innym kraju UE niż kraj siedziby sprzedawcy.

Prawdziwa historia

Płatność podatku VAT w kraju, w którym ma siedzibę sprzedawca

Joao prowadzi firmę konsultingową, która ma siedzibę w Lizbonie. Świadczy ona usługi doradcze na rzecz osoby prywatnej mieszkającej w Kopenhadze. Ponieważ jego firma jest zarejestrowana w Portugalii, Joao musi naliczyć swojemu duńskiemu klientowi portugalski podatek VAT.

Istnieje jednak wiele wyjątków od tej ogólnej zasady. Niektóre z najczęstszych wyjątków:

Uwaga: wykaz ten nie jest wyczerpujący.

Wyjątek: samochody

Podatek VAT od nowych samochodów zakupionych w innym kraju UE płacisz w kraju, do którego samochód importujesz i w którym go rejestrujesz, czyli w kraju swojego zamieszkania. Takie same zasady płacenia podatku VAT dotyczą również innych nowych środków transportu, np. dużych motocykli, łodzi lub samolotów.

Dowiedz się więcej o podatku VAT naliczanym w przypadku zakupu samochodu w innym kraju UE.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: