Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 28/09/2017

VAT– podatek od wartości dodanej

Płać VAT w kraju, w którym kupujesz

Jako osoba fizyczna nabywająca towar lub usługę w UE, podatek VAT powinieneś płacić tylko raz – w kraju, w którym dokonałeś zakupu.

Możesz przywieźć do domu wszelkie towary zakupione w innym kraju UE, bez konieczności zatrzymywania się na granicy ani dokonywania zgłoszenia celnego. Jest tylko jeden warunek: towary muszą być przeznaczone na potrzeby Twoje lub Twojej rodziny i nie mogą być nabywane w celu odsprzedaży.

Zwrot VAT-u

Podróżni spoza Unii mają prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT uiszczonego przy zakupie towarów w UE. W tym celu muszą tylko przy wyjeździe z UE (najpóźniej do trzech miesięcy od chwili zakupu) pokazać celnikom wywożone towary oraz specjalny dokument zwrotu VAT-u. Wymagany dokument powinien wystawić sprzedawca. Jednak ponieważ system zwrotu VAT-u nie jest obowiązkowy, nie wszyscy handlowcy w nim uczestniczą. Niektóre kraje ustalają minimalną kwotę zakupufrançaisDeutschEnglish, poniżej której nie można ubiegać się o zwrot.

Zakupy przez internet w innym kraju UE

Specjalne przepisy mogą obowiązywać w przypadku, gdy nabywasz towary w innym kraju UE i mają być one dostarczone do Twojego kraju zamieszkania. Jeśli firma, od której kupujesz towary, przekroczy pewną wartość sprzedaży towarów w Twoim kraju, do którego je dostarcza, nie może naliczyć podatku VAT w kraju, w którym dokonujesz zakupu.

Musi wtedy zastosować stawkę VAT obowiązującą w kraju, do którego towar jest wysyłany – tzw. VAT kraju docelowego. Limit sprzedaży transgranicznej jest ustalony przez każdy kraj UEpdfEnglish w wysokości 35 tys. euro albo 100 tys. euro. Oznacza to, że większość dużych, internetowych sprzedawców detalicznych, którzy realizują dostawy w UE, musi stosować zasadę „VAT kraju docelowego", tj. naliczać VAT według stawki obowiązującej w kraju przeznaczenia towaru.

Prawdziwa historia

Czasami musisz zapłacić VAT według wyższej stawki

Lucie z Belgii zamawia książkę u dużego internetowego sprzedawcy detalicznego w Wielkiej Brytanii. Przy dokonywaniu zapłaty podaje swój adres i zauważa, że cena nagle wzrosła. Szukając przyczyny tego wzrostu ceny, stwierdza, że firma naliczyła jej belgijski podatek VAT według stawki 6 proc. zamiast według stawki zerowej obowiązującej w Wielkiej Brytanii.

W Belgii limit sprzedaży według zasady kraju docelowego wynosi 35 tys. euro. Oznacza to, że firma, która w poprzednim roku obrotowym sprzedała do Belgii towary o wartości przekraczającej 35 tys. euro, musi zastosować stawkę VAT kraju docelowego. Firma, w której Lucie złożyła zamówienie, często dostarcza towary do Belgii i dlatego musi naliczyć jej belgijski VAT, chociaż książka jest wysyłana z Wielkiej Brytanii.

Wyjątek dotyczący usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych

Podatek VAT od usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną jest pobierany w kraju, w którym mieszkasz (kraj, w którym masz siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub w którym zazwyczaj mieszkasz), a nie w kraju, w którym dokonałeś zakupu. Przepisy te mają zastosowanie do usług świadczonych zarówno w ramach UE, jak i spoza niej.

Prawdziwa historia

Podatek VAT na treści cyfrowe rozlicza się w kraju zamieszkania

Senta mieszka w Szwecji i kupuje przez internet e-booki od fińskiego sprzedawcy książek. Fiński dostawca musi pobrać od niej podatek VAT według stawki szwedzkiej, a nie fińskiej.

Wyjątek: samochody

Podatek VAT od nowych samochodów zakupionych w innym kraju UE płacisz w kraju, do którego samochód importujesz i w którym go rejestrujesz, czyli w kraju swojego zamieszkania. Takie same zasady płacenia podatku VAT dotyczą również innych nowych środków transportu, np. dużych motocykli, łodzi lub samolotów.

Do celów ustalania stawki VAT za nowy samochód uważa się pojazd o przebiegu poniżej 6000 km lub mający mniej niż sześć miesięcy. Za samochód używany uznaje się pojazd, który ma ponad sześć miesięcy oraz przebieg powyżej 6000 km.

Dowiedz się więcej o podatku VAT naliczanym w przypadku zakupu samochodu w innym kraju UE.

Konsultacje publiczne
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy