Ostatnio sprawdzono: 01/08/2022

Świadczenie usług za granicą

Jeśli prowadzisz zarejestrowaną działalność usługową (np. jako architekt lub przewodnik) w swoim kraju, możesz świadczyć te usługi również w innym kraju UE i nie musisz w tym celu otwierać oddziału lub zakładać nowej firmy za granicą.

Jest to możliwe w sytuacji, gdy zamierzasz:

W zasadzie powinieneś mieć możliwość świadczenia usług w innym państwie członkowskim UE bez koniecznościzastosowania się do wszystkich procedur administracyjnych i przepisów tego kraju (jak np. uprzednie uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności). Może się jednak okazać, że będziesz musiał powiadomić odpowiednie organy publiczne o swoim zamiarze świadczenia usług w tym kraju. Inny kraj musi mieć uzasadnione powody, by stosować własne wymogi.

Jeśli napotkasz trudności w kontaktach z organami publicznymi, możesz zwrócić się o pomoc do naszego serwisu udzielającego pomocy i poradOtwórz link do strony zewnętrznej .

Uwaga: jeśli oferujesz usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne, będą one zawsze podlegać opodatkowaniu de en fr w kraju, którego obywatelem jest klient. W przypadku osób niepodlegających opodatkowaniu jest to kraj, w którym mają swoją siedzibę, stały adres lub w którym najczęściej przebywają. W przypadku klientów będących firmami jest to kraj, w którym firma ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w którym korzysta z danej usługi.

Jednak nie możesz z góry zakładać, że w danym kraju będziesz miał prawo do świadczenia usług bez założenia tam firmy. To, czy możesz tam świadczyć usługi, będzie zależeć głównie od tego, jak często, przez jaki okres i jak regularnie zamierzasz to robić.

Poza tym w niektórych sektorach mogą obowiązywać inne zasady. Przykłady to:

Jeśli chcesz zarejestrować firmę w innym kraju UE, obowiązuje Cię wymóg przestrzegania przepisów tego kraju dotyczących założenia/rejestracji spółki zależnej, oddziału lub agencji oraz większości przepisów tego kraju dotyczących zakładania działalności gospodarczej, w tym spełnienie wymogu uznania kwalifikacji zawodowych en i uzyskania niezbędnych zezwoleń. Może być również wymagana zgodność z normami krajowymi, europejskimi lub międzynarodowymi.

Informacji o tym, jak postąpić w konkretnym przypadku, udzieli Ci punkt kompleksowej obsługiOtwórz link do strony zewnętrznej w kraju, w którym zamierzasz świadczyć usługi.

Punkty kompleksowej obsługi udzielają informacji w języku urzędowym kraju, w którym się znajdują. Wiele z nich udostępnia informacje również w innych językach. Zakres informacji i usług oferowany w poszczególnych punktach kontaktowych może być różny.

Wybierz kraj

Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne

Jeśli oferujesz usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne, będą one zazwyczaj podlegać opodatkowaniu de en fr w kraju, którego obywatelem jest klient.

Klienci biznesowi

W przypadku klientów będących firmami jest to kraj, w którym firma ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w którym korzysta z danej usługi.

Klienci niepodlegający opodatkowaniu

W przypadku osób niepodlegających opodatkowaniu jest to kraj, w którym mają swoją siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu.

Szczególne zasady dotyczące niskich obrotów rocznych

Istnieje kilka wyjątków. Uproszczone zasady oznaczają, że możesz wybrać stosowanie przepisów dotyczących podatku VAT obowiązujących w Twoim kraju UE (tj. w kraju, w którym masz siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu), jeśli spełniasz następujące kryteria:

Jeśli spełniasz te warunki, nie musisz się rejestrować, składać deklaracji VAT ani dokonywać płatności w każdym z krajów UE, w których mieszkają Twoi klienci (ani nie musisz rejestrować się w systemie MOSS). Musisz jednak naliczać swoim klientom VAT w wysokości stawki obowiązującej w Twoim kraju oraz zapłacić i zadeklarować ten podatek VAT organom podatkowym w swoim kraju.

Jeśli podlegasz specjalnym przepisom dla małych firm w swoim kraju, dzięki którym świadczone przez Ciebie usługi mogą być zwolnione z podatku VAT do pewnego progu, to dotyczą one również oferowanych przez Ciebie usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych.

Równe traktowanie klientów w całej UE

Chociaż możesz zdefiniować ogólne warunki sprzedaży, wszyscy klienci zamieszkali w UE muszą mieć taki sam dostęp do usług (świadczonych w Twoim lokalu lub świadczonych drogą elektroniczną) jak klienci lokalni. Jeśli oferujesz specjalną cenę lub szczególne warunki sprzedaży, bądź organizujesz promocję, powinny one być dostępne dla wszystkich Twoich klientów, niezależnie od kraju UE, w którym przebywają, ich przynależności państwowej, miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności.

Zasady te mają zastosowanie do transakcji online i offline, pod warunkiem że towar lub usługa sprzedawane są użytkownikowi końcowemu (osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo, które nabywają towar lub usługę i które nie mają zamiaru ich następnie odsprzedać, przekształcić, przetworzyć lub wynająć bądź też zlecić w odniesieniu do nich podwykonawstwo). Zasady te nie mają zastosowania do usług audiowizualnych. W przypadku innych internetowych treści chronionych prawem autorskim mogą być stosowane ograniczenia ze względu na terytorialne ograniczenia praw autorskich.

Dostęp do interfejsów internetowych

Twoi klienci muszą mieć możliwość uzyskania dostępu do dowolnej wersji strony internetowej, na przykład jeśli klient przebywający we Włoszech wpisze adres URL hiszpańskiej wersji strony internetowej, nie powinien być automatycznie przekierowywany na stronę w wersji włoskiej. Przed przekierowaniem klient musi wyrazić zgodę na przekierowanie i w każdej chwili ma prawo zmienić zdanie.

Sprzedaż usług świadczonych drogą elektroniczną

Jeśli Twój klient przebywa w innym kraju UE i chce kupić od Ciebie usługi świadczone drogą elektroniczną (np. usługi w chmurze, hurtownie danych czy web hosting), powinien mieć możliwość uzyskania dostępu do tych usług i zarejestrowania się w taki sam sposób, jak ma to miejsce w przypadku klientów lokalnych.

Jeśli w celu świadczenia usługi na rzecz klienta za granicą musisz wyjechać do innego kraju, być może poniesiesz dodatkowe koszty, np. z tytułu magazynowania lub dopełnienia procedur administracyjnych. Takie dodatkowe koszty mogłyby uzasadniać wyższe ceny dla klientów zagranicznych.

Nie wiesz, na czym polega dyskryminacja?

Jeśli obawiasz się, że sprzedawca bezprawnie Cię dyskryminuje, albo nie jesteś pewny, czy sam nie stosujesz dyskryminujących warunków wobec swoich klientów, zwróć się do odpowiedniego punktu kontaktowego en w swoim kraju.

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Jak rozwiązać spór z dostawcami lub klientami z innych krajów UE dotyczący kwoty niższej niż 2 tys. euro

Twój doradca EURES

Doradcy EURES udzielają informacji na temat warunków pracy oraz oferują pomoc w zakresie procedur rekrutacyjnych w Twoim kraju lub regionie przygranicznym.

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: