Ostatnio sprawdzono: 11/04/2019

Rachunkowość

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Dowiedz się, czy Twoje przedsiębiorstwo powinno przestrzegać unijnych czy krajowych zasad rachunkowości. Małe firmy zatrudniające nie więcej niż 50 pracowników korzystają z uproszczonych zasad rachunkowości, a mikroprzedsiębiorstwa – z jeszcze prostszych, w zależności od miejsca, w którym firma ma siedzibę.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe unijnych spółek notowanych na giełdzie muszą być sporządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF). Większość krajów UE zezwala na stosowanie MSSF również w przypadku spółek nienotowanych na giełdzie. Firmy spoza UE zachęca się do stosowania MSSF lub równoważnych krajowych standardów rachunkowości.

 

Udostępnij tę stronę: