Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 23/06/2022

Wniosek o weryfikację procedury udzielania zamówień publicznych

Zamówienia publiczne

Jeśli brałeś udział w przetargu i uważasz, że byłeś dyskryminowany, lub zauważyłeś nieprawidłowości w postępowaniu, możesz odwołać się lub złożyć skargę.

Odwołania od decyzji o udzieleniu zamówienia są rozpatrywane przez sądy lub niezależne organy kontrolne z siedzibą w kraju UE, w którym oferta została opublikowana. W ogłoszeniu o postępowaniu, które chcesz zaskarżyć, znajdziesz dane kontaktowe odpowiednich instytucji.

Termin złożenia odwołania

Jeśli Twoja oferta nie zostanie wybrana, zostaniesz powiadomiony o decyzji o udzieleniu zamówienia i rozpocznie się tzw. okres zawieszenia.

W tym okresie wynoszącym co najmniej 10 dni nie można podpisać umowy. Jest to okres, w którym możesz złożyć odwołanie.

W czasie rozpatrywania odwołania zamówienie nie może zostać udzielone – nawet jeśli upłynął okres zawieszenia.

Decyzja w sprawie odwołania

W przypadku gdy sąd lub organ odwoławczy stwierdzi, że skarga jest uzasadniona, może:

Zamówienia publiczne udzielone bez ogłoszenia przetargu

Możesz również złożyć odwołanie dotyczące zamówienia publicznego udzielonego bez ogłoszenia przetargu, jeżeli uważasz, że przetarg powinien był zostać opublikowany.

Na poinformowanie sądu lub organu odwoławczego masz co najmniej 30 dni kalendarzowych (ale nie więcej niż sześć miesięcy) od opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub od momentu, gdy odkryłeś, że zamówienie zostało udzielone.

Decyzja w sprawie odwołania

Sąd lub organ odwoławczy może orzec, że umowa jest nieważna, skrócić okres jej trwania lub ukarać grzywną zamawiającego, jeżeli:

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: