L-aħħar verifika: 23/06/2022

Itlob rieżami ta' proċedura ta' akkwist pubbliku

Offerti pubbliċi

Jekk ħadt sehem f'offerta pubblika u tħoss li ġejt diskriminat, jew innutajt irregolaritajiet fil-proċedura, tista' titlob rieżami tal-proċedura jew tressaq ilment.

Id-deċiżjonijiet ta' aġġudikazzjoni ta' kuntratt huma rieżaminati mill-qrati jew korpi ta' rieżami indipendenti skont il-pajjiż tal-UE fejn kienet ippubblikata l-offerta. Tista' ssib id-dettalji ta' kuntatt għall-istituzzjonijiet xierqa fl-avviż tal-kuntratt tal-proċedura li tixtieq tikkontesta.

Perjodu biex jingħata bidu għal rieżami

Jekk ma rnexxilekx fl-offerta tiegħek, se tiġi nnotifikat bid-deċiżjoni ta' aġġudikazzjoni u se jibda l- perjodu ta' waqfien.

Matul dan il-perjodu ta' stennija ta' mill-inqas 10 ijiem il-kuntratt ma jistax jiġi ffirmat. Dan hu l- perjodu meta inti tista' tagħti bidu għal proċedura ta' rieżami.

Anke jekk jgħaddi l-perjodu ta' waqfien, il-kuntratt ma jistax jingħata jekk ikun għaddej rieżami.

Deċiżjoni ta' rieżami

F'każijiet fejn il-qorti jew il-korp ta' rieżami jsib li l-ilment kien fondat, jista' jew:

Kuntratti pubbliċi mogħtija mingħajr offerti pubbliċi

Tista' titlob ukoll rieżami ta' kuntratt pubbliku li jkun ingħata mingħajr ma tkun saret offerta, jekk taħseb li offerta kellha tiġi ppubblikata.

Għandek tal-inqas 30 jum kalendarju (iżda mhux aktar minn 6 xhur) wara l-pubblikazzjoni tal-avviż ta' għoti ta' kuntratt, jew wara li tkun skoprejt li ngħata kuntratt, biex tinforma l-qorti jew korp ta' rieżami.

Deċiżjoni ta' rieżami

Il-qorti jew il-korp ta' rieżami se jiddikjara kuntratt bħala ineffettiv, iqassru, jew jimmulta lix-xerrej jekk:

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Tista’ tuża wkoll l-faċilità għas-sejbien tas-servizzi tal-assistenza biex issib l-għajnuna t-tajba għalik.

Ikkondividi din il-paġna: