L-aħħar verifika: 20/05/2019

Il-ħlas tad-dazji tas-sisa

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Bejgħ lil negozju ieħor

Meta huma d-dazji tas-sisa pagabbli?

Hemm differenza importanti bejn il-punt meta prodott isir suġġett għad-dazju tas-sisa u l-punt meta dan id-dazju għandu jitħallas.

Ħafna mill-oġġetti tas-Sisa jsiru suġġetti għad-dazju tas-sisa malli jkunu prodotti, jew impurtati fl-UE.

Iżda dan id-dazju fil-fatt jista' effettivament ikun sospiż u ma għandux għaliex jitħallas sakemm il-prodott ma jiġix "rilaxxat għall-konsum". Dan ifisser il-mument meta l-prodotti ma jkunux għadhom taħt arranġamenti ta' sospensjoni tad-dazju. Innota li biex tkun tista' tipproduċi, taħżen u ċċaqlaq oġġetti tas-sisa mingħajr ma tħallas is-sisa (taħt is-sospensjoni tat-taxxa tas-sisa) teħtieġ awtorizzazzjoni speċjali mill-pajjiż inkwistjonifrdeen.

Jekk prodotti tas-sisa jinqerdu jew jintilfu minħabba ċirkostanzi mhux mistennija jew diżastri naturali qabel ma jkunu rilaxxati għall-konsum, ma jridu jiġu mħallsa ebda dazji tas-sisa.

Min iħallas id-dazju tas-sisa?

Id-dazju tas-sisa jitħallas minn:

Trasportazzjoni tal-oġġetti f'pajjiżi differenti fl-UE mingħajr ħlas ta' dazji

Biex tkun tista' — bħala bejjiegħ — tittrasporta oġġetti, iżda żżomm is-sospensjoni tat-taxxa tas-sisa (it-taxxa għandha titħallas mix-xerrej fil-pajjiż ta' destinazzjoni skont ir-rati tal-pajjiż) jeħtieġlek toqgħod għar-regoli segwenti.

Regola 1 - Garanzija kontra r-riskji tat-trasport

Il-pajjiż tal-UE minn fejn jintbagħtu l-oġġetti jirrikjedi li dawn ikunu koperti minn garanzija li tkopri r-riskji ta' trasport li tkun valida madwar l-UE kollha.

Din il-garanzija tista' wkoll tiġi pprovduta minnek bħala l-bejjiegħ (jew li tieħu ħsieb il-maħżen jew jekk inti rreġistrat bħala speditur), jew mit-trasportatur jew xerrej - jew minn tnejn jew aktar minnhom/minnkom.

Il-pajjiż tal-UE tad-dispaċċ jista' ma jirrikjedix dan ir-rekwiżit jekk l-oġġetti huma trasportati biss fil-fruntieri tiegħu.

Bl-istess mod, l-ebda garanzija ma hi meħtieġa għal movimenti ta' prodotti ta' enerġija fi ħdan l-UE bil-kundizzjoni li dan il-moviment iseħħ bil-baħar jew permezz ta' pipeline fiss, u jekk ikun hemm ftehim bejn l-Istati Membri kkonċernati.

Regola 2 - Dokument amministrattiv elettroniku (e-AD)

Apparti l-garanzija, għandek ukoll tibgħat dokument amministrattiv elettroniku (e-AD) lill-awtorità responsabbli għas-sisa f'pajjiżek bl-użu tas- Sistema kompjuterizzata tal-movimenti u tal-kontrolli intrakomunitarji ta' prodotti soġġetti għas-sisa (EMCS)frdeen.

L-awtorità:

  • tiċċekkja l-validità tad-dejta fl-e-AD (p.e. in- Numru ta' awtorizzazzjoni tas-sisaelesfrlthunlrosvslskptplbgcsdadeethritlvfien tal-bejjiegħ u tax-xerrej) tipprovdik bil- kodiċi ta' referenza amministrattiva tagħha;
  • tibgħat l-e-AD lill-awtorità kontraparti tagħha fil-pajjiż tax-xerrej tal-UE (li tibgħatha lix-xerrej).

Qabel ma jibda t-trasport, għandek tipprintja l-e-AD bil-kodiċi ta' referenza amministrattiva tagħha u tagħtiha lill-kumpanija tat-trasport.

Fi kwalunkwe ħin qabel ma jibda t-trasport, inti tista' tikkanċella l-e-AD. Matul it-trasport, tista' wkoll tbiddel id-destinazzjoni bl-użu tas-sistema EMCS.

Jekk is-sistema EMCS ma tkunx disponibbli, inti xorta tista' tittrasporta l-oġġetti mingħajr ma tħallas dazju tas-sisa jekk:

  • ikunu akkumpanjati minn dokument fuq karta li jkun fih l-istess dejta tal-e-AD;
  • tinnotifika l-awtorità responsabbli fil-pajjiz tad-dispaċċ dwar dan. Xi pajjiżi jinsistu li l-kummerċjant jingħata permess qabel ma jitħalla jitlaq.

Regola 3 - oġġetti riċevuti

Ix-xerrej għandu ħamest ijiem tax-xogħol biex jikkonferma li rċieva l-oġġetti fis-sistema EMCS. Imbagħad:

  • l-awtorità responsabbli fil-pajjiż destinatarju tal-UE tiċċekkja l-validità tal-konferma;
  • tirreġistra rapport ta' riċevuta u tibagħtu lill-awtorità kontraparti tagħha fil-pajjiż tad-dispaċċ - li tibagħtu lilek, il-bejjiegħ.

Wara li tirċievi dan ir-rapport, tista' titlob li l-garanzija tiegħek tiġi rilaxxata.

Jekk timxi ma' dawn it-3 regoli, ma għandekx - bħala l-bejjiegħ - ikollok tħallas dazju tas-sisa fuq oġġetti trasportati.

Oqgħod attent b'mod partikulari għall-kwantità indikata fir-rapport ta' rċevuta — hu biss għal din il- kwantità ikkonfermata li fuqha m'intix obbligat tħallas id-dazju.

Jekk xi prodotti jintilfu jew jiġrilhom ħsara matul it-trasport — u dan ikkonfermat mill-awtoritajiet fil-pajjiż li fih seħħ jew ġie skopert it-telf jew il-ħsara — tista' tibdel il-kwantità riċevuta u kkonfermata fuq id-dokumentazzjoni skont il-każ.

Iċċekkja n-numru tas-sisa ta' sieħeb fin-negozju

Jekk tixtieq tkun taf jekk in-numru amministrattiv tas-sisa ta' sieħeb fin-negozju hux validu jew le, tista' tuża s-sistema SEED dwar l-awtorizzazzjoni tas-sisa .

Jekk dan ikollu numru validu, is-sistema SEED għandha turik lista ta' prodotti li huma awtorizzati għall-kummerċ.

Bejgħ lil klijenti privati

Jekk tbigħ oġġetti tas-sisa direttament lil klijenti privati u l-post ta' bejgħ huwa pajjiżek, trid iżżomm dazji tas-sisa skont ir-rati validi f'pajjiżek.

M'hemm ebda limitu fuq dak li persuni privati jistgħu jixtru u jieħdu magħhom meta jivvjaġġaw bejn pajjiżi tal-UE, sakemm il-prodotti mixtrijin huma għall-użu personali u mhux biex jinbiegħu mill-ġdid, bl-eċċezzjoni ta' mezzi ġodda ta' trasport. It-taxxi (il-VATdefren u s-sisadefren) se jkunu inklużi fil-prezz tal-prodotti fl-Istat Membru fejn jinxtara l-oġġett u ebda ħlas ieħor ta' taxxi ma jista' jkun dovut f'xi Stat Membru ieħor.

It-tabakk u l-alkoħol

Madankollu, regoli speċjali japplikaw fil-każ ta' ċerti prodotti soġġetti għad-dazju tas-sisa, bħax-xorb alkoħoliku u l-prodotti tat-tabakk. Jekk persuna privata tixtri prodotti ta' din ix-xorta fi Stat Membru u toħodhom fi Stat Membru ieħor, il-prinċipju li ebda dazju tas-susa ma għandu jitħallas fl-Istat Membru ta' destinazzjoni japplika biss jekk l-oġġetti huma:

Sabiex jiġi ddeterminat jekk dawn il-prodotti humiex għal użu personali tal-vjaġġatur, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw il-fatturi rilevanti kollha. Wieħed mill-fatturi hu l-kwantità ta' oġġetti. L-Istati Membri jistgħu jissettjaw il- livelli ta' gwida biex jindikaw sa liema kwantità l-oġġetti huma ġeneralment ikkunsidrati bħala għall-użu personali tal-vjaġġatur. Il-livelli ta' gwida għandhom ikunu tal-anqas:

a) Prodotti tat-tabakk

b) Xorb alkoħoliku

Fir-rigward ta' prodotti tat-tabakk, il-pajjiżi tal-UE jistgħu jillimitaw in-numru ta' sigaretti li tista' ddaħħal miegħek minn ċerti pajjiżi oħra tal-UE li għad ma għandhomx il-livell minimu ta' ħlas ta' dazju tas-sisa. Dan il-limitu ma jistax ikun anqas minn 300 sigarett.

Kif inhi s-sitwazzjoni bħalissa, l-Awstrija, il-Kroazja, id-Danimarka, il-Ġermanja, l-Irlanda, l-Italja, is-Slovenja u l-Iżvezja japplikaw limitu aktar baxx għall-vjaġġaturi li jkunu ġejjin mill-Bulgarija, il-Kroazja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja u r-Rumanija.

Bejgħ onlajn u mill-bogħod

Jekk tbigħ oġġetti tas-sisa lil klijenti privati fuq l- internet, għandek tħallas id-dazju tas-sisa u r-rati tal- pajjiż fejn jgħixu l-klijenti.

Fil-parti l-kbira tal-pajjiżi tal-UE l-ħatra ta' rappreżentant tat-taxxa hi obbligatorja; wieħed mir-rwoli tiegħu hu li jħallas id-dazju tas-sisa f'ismek, jekk l-awtorità responsabbli ta' dak il-pajjiżfrdeen tapprova din l-azzjoni.

Qabel it-trasport għandek:

Kif tikseb rimborż tad-dazju

Jekk inti diġà ħallast dazji tas-sisa f'pajjiżek fuq l-oġġetti li begħt (biex tevita li tħallas darbtejn), tista' tiġi rimburżat għal dan l-ammont. Biex tagħmel dan, għandek:

Prodotti tat-tabakk

Bejgħ onlajn ta' prodotti tat-tabakk f'xi pajjiżi tal-UE jista' jeħtieġ il-bejjiegħ:

L-Istati Membri jistgħu jipprojbixxu bejgħ transkonfinali mill-bogħod ta' prodotti tat-tabakk lill-konsumaturi.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Appoġġ għan-negozji lokali - Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Ikkondividi din il-paġna: