Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika: 18/05/2022

Ir-regoli tal-UE dwar ix-xogħol fit-trasport bit-triq

Bħala xufier tat-trasport għandek issegwi ċerti regoli tal-UE dwar il-ħinijiet tas-sewqan, il-ħinijiet tal-mistrieħ, u kif tirreġistrahom. Dawn ir-regoli japplikaw jekk issuq vettura tqila tal-merkanzija ta’ aktar minn 3.5 tunnellati, jew xarabank jew kowċ b’9 seats jew aktar (inkluż ix-xufier). Għandek issegwi dawn ir-regoli jekk qed issuq distanzi twal jew qed tagħmel konsenji f’pajjiżek jew barra minnu, irrispettivament minn fejn hi rreġistrata l-vettura tiegħek, u jekk taħdimx għal rasek jew taħdem għal rasek.

Ir-regoli tal-UE dwar il-ħinijiet tas-sewqan en ma japplikawx għat-tipi ta’ trasport li ġejjin.

Eċċezzjonijiet

Ir-regoli tal-UE dwar il-ħinijiet tas-sewqan ma japplikawx għal:

 • servizzi regolari tal-passiġġieri fuq rotot sa 50 kilometru
 • vetturi b’veloċità massima ta’ 40 km/h
 • l-armata, id-difiża ċivili u s-servizzi tat-tifi tan-nar
 • vetturi ta’ assistenza fit-triq sa 100 km mill-istazzjon tagħhom
 • vetturi speċjalizzati użati għal għajnuna umanitarja, emerġenzi, operazzjonijiet ta’ salvataġġ, jew skopijiet mediċi
 • vetturi użati mill-forzi li jżommu l-ordni pubbliku
 • vetturi li jkunu qegħdin jintużaw għal testijiet fuq it-triq għal skopijiet ta' żvilupp tekniku, tiswija jew manutenzjoni, u vetturi ġodda jew mibnija mill-ġdid li għadhom ma bdewx jintużaw biex jagħtu servizz;
 • vetturi jew kombinazzjonijiet ta’ vettura ta’ anqas 7.5 tunnellati għat-trasport mhux kummerċjali ta’ merkanzija
 • vetturi kummerċjali bi status storiku legali fil-pajjiż tal-UE fejn ikunu qed jinstaqu, jekk jintużaw għall-ġarr mhux kummerċjali ta’ passiġġieri jew merkanzija
 • f’xi pajjiżi tal-UE hemm ukoll eċċezzjonijiet nazzjonali en

Storja bħala eżempju

Meta, bħala persuna tas-sengħa, tittrasporta tagħmir u prodotti tqal

Matthias imexxi kumpanija ta’ mixtla u ġardinaġġ tas-siġar fil-Ġermanja. Huwa magħruf għas-siġar il-kbar tiegħu. Biex jikkonsenjahom u jħawwilhom, iġorr is-siġar u skavatur fuq trakk u trailer li ta’ spiss aktar li jaqbżu t-3.5 tunnellati. Iżda minħabba li l-kombinazzjoni għadha taħt il-7.5 tunnellata u Matthias isuq biss lejn il-klijenti tiegħu stess li jinsabu f’raġġ ta’ 100 km mill-mixtla tiegħu, ir-regoli tal-UE dwar il-ħinijiet tas-sewqan ma japplikawx għalih.

Mhux biss fil-pajjiżi tal-UE

Ix-xufiera professjonali jridu jsegwu dawn ir-regoli fil-pajjiżi kollha tal-UE, kif ukoll fl-Iżvizzera, fil-Liechtenstein, fin-Norveġja u fl-Iżlanda. Barra minn dan il-qasam, fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi Ewropej u f’xi pajjiżi tal-Amerka Ċentrali, en fr ix-xufiera jridu jsegwu r-regoli tal-ftehim Ewropew dwar ix-xufiera fit-trasport internazzjonali bit-triq en , magħruf bħala AETR. Il-biċċa l-kbira tar-regoli tal-AETR huma allinjati mar-regoli tal-UE, iżda hemm xi eċċezzjonijiet.

Differenzi bejn l-AETR u r-regoli tal-UE

L-AETR huwa differenti mir-regoli tal-UE dwar:

 • l-eżenzjoni għall-vetturi li jġorru oġġetti tas-sengħa
 • ir-ritorn lejn il-kumpanija tiegħek jew il-post ta’ residenza tiegħek
 • il-kumpens għal perjodu mnaqqas ta’ mistrieħ fil-ġimgħa
 • l-interruzzjoni tal-perjodi ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa

Għal kemm żmien nista’ nsuq?

Tista’ ssuq:

Ftakar li l-ħin tax-xogħol jinkludi l-attivitajiet kollha tat-trasport bit-triq, bħal:

Jekk inti xufier li taħdem għal rasek, kwalunkwe ħin li inti meħtieġ li tkun fl-istazzjon tax-xogħol/fil-vettura tiegħek, għad-dispożizzjoni tal-klijent jew li qed twettaq attivitajiet ta’ trasport jitqies ukoll bħala ħin tax-xogħol.

Għal kemm żmien għandi nistrieħ?

Tal-inqas għandek tieħu pawża jew mistrieħ:

Twissija

Eċċezzjonalment tista’ taħdem sa 60 siegħa fil-ġimgħa iżda bħala medja ma tistax taħdem aktar minn 48 siegħa fil-ġimgħa fuq perjodu ta’ 4 xhur.

Storja bħala eżempju

Meta ssuq il-vettura tiegħek fuq vapur jew ferrovija matul il-perjodu ta’ mistrieħ tiegħek

Wara vjaġġ twil lejn il-Greċja u lura, Jack ippjana li jibda l-mistrieħ imnaqqas tiegħu fil-ġimgħa abbord il-vapur lejn l-Irlanda. Iżda f’Cherbourg, il-vapur kien 4 sigħat tard. Mhix problema: huwa jista’ jibda l-mistrieħ ta’ kull ġimgħa tiegħu xorta waħda, wara 4 sigħat jista’ jsuq il-kombinazzjoni tiegħu fuq il-vapur u mal-wasla tiegħu f’Dublin (madwar 18-il siegħa wara) jista’ jinżel mill-vapur u jkollu l-aħħar sagħtejn ta’ mistrieħ hemmhekk. Huwa permess li jiġi interrott perjodu regolari ta’ mistrieħ ta’ kuljum jew ta’ kull ġimgħa mnaqqas darbtejn, għal total ta’ siegħa, biex jittieħed vapur jew ferrovija għal mill-inqas 8 sigħat, sakemm ix-xufier ikollu kabina tal-irqad, bunk jew couchette.

Mill-inqas darba kull 4 ġimgħat trid tmur lura fil-post fejn jinsab l-impjegatur tiegħek jew il-post fejn tgħix u jkollok perjodu regolari ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa (jew perjodu itwal ta’ mistrieħ biex tikkumpensa għal perjodu mnaqqas ta’ mistrieħ) hemmhekk.

Twissija

Jekk intom żewġ xufiera jew aktar (magħrufa bħala multimanning), tista’ tieħu l-mistrieħ tiegħek ta’ kuljum fi żmien 30 siegħa (minflok 24 sigħat), u tista’ tieħu pawżi ta’ 45 minuta (kull 4 sigħat u 30 minuta) fil-vettura.

Biex dawn l-eċċezzjonijiet japplikaw, żewġ xufiera jew aktar iridu jkunu preżenti mit-tieni siegħa.

X’inhu perjodu regolari ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa?

Int intitolat għal perjodu ta’ mistrieħ regolari ta’ kull ġimgħa mhux interrott ta’ mill-inqas 45 siegħa. Ma tistax tqatta’ dan il-ħin fil-vettura. Int trid ikollok aċċess għal akkomodazzjoni xierqa u li tirrispetta l-ġeneri, b’faċilitajiet tal-irqad u sanitarji adegwati. Il-perjodu ta’ mistrieħ tiegħek ta’ kull ġimgħa jista’ jitnaqqas kull ġimagħtejn, iżda qatt ma jista’ jkun inqas minn 24 siegħa. Kwalunkwe tnaqqis fil-perjodu ta’ mistrieħ irid jiġi kkumpensat b’perjodu ta’ mistrieħ uniku ekwivalenti, miżjud mal-perjodu regolari ta’ mistrieħ li jmiss ta’ kull ġimgħa. 

Xi ngħidu dwar il-vjaġġi bil-kowċ barra mill-pajjiż?

Jekk iġġorr passiġġieri fuq vjaġġ barra mill-pajjiż u s-servizz tiegħek idum aktar minn 24 siegħa konsekuttiva, tista’ taħdem sa 12-il jum konsekuttiv, diment li dan ikun segwit minn żewġ perjodi konsekuttivi ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa. Bejn 22.00 u 06.00 għandek bżonn sewwieq ieħor, jew tista’ ssuq biss għal 3 sigħat.

Dejjem uża t-takografu

Jekk ir-regoli dwar il-ħin tas-sewqan japplikaw għalik, trid tirreġistra kull vjaġġ bit-takografu tiegħek. L-impjegatur tiegħek irid iżomm ir-rekords għal mill-inqas sena u tista’ tikseb kopja fuq talba. L-awtoritajiet jistgħu jiċċekkjaw it-takografu tiegħek fi kwalunkwe ħin u kullimkien fit-triq jew fil-bini tal-kumpanija.

Twissija

Jekk tonqos milli tirreġistra b’mod korrett il-ħinijiet tas-sewqan tiegħek, il-pajjiżi jistgħu jimponu penali jew jibdew proċedimenti legali kontrik. F’dak il-każ ikollok evidenza bil-miktub li trid iżżomm abbord.

Inti xufier stazzjonat?

Jekk għal perjodi limitati ta’ ħin taħdem bħala xufier f’pajjiżi tal-UE barra mill-pajjiż tal-UE fejn huwa stabbilit l-impjegatur tiegħek, int xufier stazzjonat. Bħala xufier stazzjonat, japplikaw regoli speċifiċi għalik f’termini ta’ rekwiżiti amministrattivi u l-paga li int intitolat għaliha.

Obbligi amministrattivi matul l-istazzjonar

F’każ ta’ kontroll fil-ġenb tat-triq, trid tkun tista’ tippreżenta:

L-impjegatur tiegħek irid jiżgura li jkollok id-dokumenti meħtieġa għad-dispożizzjoni tiegħek. Aqra aktar informazzjoni ġenerali dwar il-ħaddiema stazzjonati.

X’inhi l-paga minima għax-xufiera stazzjonati?

L-impjegatur irid jiżgura li l-paga tiegħek tkun konformi mar-regoli nazzjonali għax-xufiera fil-pajjiż tal-UE li fih tkun ġejt stazzjonat. Dan ifisser li jridu jaġġustaw il-paga tiegħek jekk il-pagi jkunu ogħla fil-pajjiż fejn tkun stazzjonat. Il-pagi huma differenti f’kull pajjiż tal-UE peress li jiddependu fuq il-leġiżlazzjoni nazzjonali. Akkwista l-aċċess għall-informazzjoni nazzjonali hawn taħt.

Agħżel pajjiż:

 • L-Awstrijaatcsdeenhuplsksl
 • Il-Belġjubeenfrnl
 • Il-Bulgarijabgbg
 • Il-Kroazja*cr
 • Ċiprucyen
 • Iċ-Ċekja*cz
 • Id-Danimarkadken
 • L-Estonjaeeen
 • Il-Finlandjafien
 • Franzafren
 • Il-Ġermanjadeen
 • Il-Greċja*gr
 • L-Ungerijahuen
 • L-Irlandaieen
 • L-Italjaiten
 • Il-Latvjalven
 • Il-Litwanjalten
 • Il-Lussemburgu*lu
 • Malta*mt
 • In-Netherlandsnldeennl
 • Il-Polonjaplen
 • Il-Portugallpten
 • Ir-Rumanija*ro
 • Is-Slovakkjasken
 • Is-Slovenjasien
 • Spanjaesen
 • L-Iżvezjaseen

  * L-informazzjoni għadha mhix disponibbli.

  Għad għandek mistoqsijiet?

  Aktar informazzjoni

  Ara wkoll

  Leġiżlazzjoni tal-UE

  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

  Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

  Pariri tal-Ewropa Tiegħek

  Il-Pariri tal-Ewropa Tiegħek hu sors ta' pariri esperti dwar kwalunkwe kwistjoni li tiltaqa' magħha f'pajjiż ieħor tal-UE li tinvolvi l-liġi tal-UE.

  Aktar servizzi ta' assistenza

  Ikkondividi din il-paġna: