L-aħħar verifika: 06/05/2022

Assigurazzjoni u liċenzja tas-sewqan

Meta tivvjaġġa bil-karozza f'pajjiż ieħor tal-UE, kun ċert li l-liċenzja tas-sewqan u l-assigurazzjoni tal-karozzi jkunu validi fil-pajjiżi li se żżur.

Rikonoxximent u validità tal-liċenzja tas-sewqan

Liċenzji tas-sewqan tal-UE

Jekk il-liċenzja tiegħek hi minn pajjiż tal-UE, tista' tużaha kullimkien fl- UE.

Qabel ma titlaq minn pajjiżek, kun ċert li l-liċenzja tas-sewqan tiegħek għadha valida. Jekk il-liċenzja tas-sewqan tiskadilek matul btala barra minn pajjiżek, awtomatikament ma tibqax valida u ma tkunx rikonoxxuta f'pajjiżi oħra.

Kun af li ma tistax issuq f'pajjiż ieħor b'liċenzja jew ċertifikat proviżorji.

Format standard

Mill-2013, il- liċenzji tas-sewqan en kollha maħruġin fl-UE għandhom format standard – kard tal-plastik, f'forma ta' kard tal-kreditu - b'ritratt, b'aspetti tas-sigurtà aħjar.

Xorta tista' tuża l-liċenzja l-antika, iżda din se tinbidel fil- format il-ġdid meta tmur iġġeddidha (jew mhux aktar tard mill-2033).

Dawn il- kategoriji ta' liċenzji tas-sewqan huma rikonoxxuti fl-Ewropa kollha: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D u DE.

Twissija

Adolexxenti: kun af li f'xi pajjiżi tal-UE japplikaw restrizzjonijiet tal-età differenti għal ċerti kategoriji ta' vetturi.

Storja bħala eżempju

Sofia għandha 14-il sena u ġabet il-liċenzja taċ-ċiklomuturi fl-Italja. Tixtieq issuq moped fil-Belġju, iżda l-età minima għas-sewqan tal-mopeds hemm hi ta' 16-il sena.

Sofia jkollha tistenna sakemm tagħlaq 16-il sena qabel ma tkun tista' legalment isuq il-moped tagħha fil-Belġju mingħajr ma jkollha tagħmel test tas-sewqan Belġjan.

Liċenzji tas-sewqan tal-UE maħruġin minflok liċenzja mhux tal-UE

Jekk kellek tibdel il-liċenzja mhux tal-UE tiegħek ma' waħda tal-UE fil-pajjiż fejn qed tgħix issa, tista' ssuq biha kullimkien fl-UE.

Liċenzji tas-sewqan mhux tal-UE

Jekk tixtieq issuq fl-UE b'liċenzja maħruġa f'pajjiż mhux tal-UE, jekk jogħġbok ikkuntattja l-awtoritajiet tal-pajjiż li se żżur, jew ikkuntattja l-ambaxxata jew il-konsulat tiegħek f'dak il-pajjiż.

Liċenzja tas-sewqan mitlufa jew misruqa

Jekk il-liċenzja tas-sewqan tiegħek tintiliflek jew tinsteraqlek waqt li tkun qed tivvjaġġa f'pajjiż ieħor, ikkuntattja l-pulizija lokali u l-konsulat jew l-ambaxxata ta' pajjiżek biex tirrapportaha.

Il-konsulat tiegħek se jikkuntattja l-awtoritajiet nazzjonali li ħarġu l-liċenzja tas-sewqan tiegħek (biex jiċċekkjaw li din ma kinitx ristretta, sospiża, kanċellata jew revokata).

Abbażi tal-informazzjoni li jirċievu mill-konsulat, il-pulizija mbagħad jistgħu jagħtuk dokument proviżorju li jippermettilek issuq f'dak il-pajjiż għal perjodu limitat.

Tista' tapplika biex il-liċenzja tas-sewqan tiegħek tiġi sostitwita fil-pajjiż fejn għandek ir- residenza abitwali.

Il-liċenzji u ċ-ċertifikati proviżorji maħruġa biex jieħdu post għal żmien temporanju l-liċenzji mitlufa jew misruqa mhumiex awtomatikament rikonoxxuti f'pajjiżi oħra tal-UE.

Storja bħala eżempju

Henrik jgħix id-Danimarka u ppjana li jżur il-Ġermanja, Franza u l-Italja għall-btajjel tiegħu. Sfortunatament, tilef il-kartiera flimkien mal-liċenzja tas-sewqan fil-Ġermanja fil-bidu tal-btala tiegħu. Bla liċenzja, jista' jiġi mmultat jekk iwaqqfuh il-pulizija.

Henrik ikkuntattja lill-ambaxxata Daniża fil-Ġermanja, u qalulu biex jirrapporta t-telf mal-pulizija lokali. L-ambaxxata Daniża tatu wkoll ċertifikat li jiddikjara li hu detentur legali ta' liċenzja tas-sewqan Daniża.

Henrik imbagħad ikkuntattja lill-awtoritajiet Taljani u Franċiżi biex jiċċekkja jekk jirrikonoxxux iċ-ċertifikat proviżorju maħruġ mill-awtoritajiet Daniżi.

Tlift il-liċenzja tas-sewqan waqt li kont fuq btala? Aktar informazzjoni dwar x'għandek tagħmel:

Agħżel il-pajjiż

Sir af aktar dwar il- liċenzji tas-sewqan meta tkun imsiefer.

Validità tal-assigurazzjoni tal-karozza

Il-polza tal-assigurazzjoni fuq il-karozza tiegħek minn pajjiżek tkoprik fl-UE kollha jekk int tweġġa' lil xi ħadd.

Sib aktar informazzjoni dwar ir-regolamenti nazzjonali li jikkonċernaw il-kopertura tal-assigurazzjoni meta tivvjaġġa barra pajjiżek.

Agħżel il-pajjiż

Il-pjanċa tan-numru tal-karozza tiegħek hi prova li int għandek assigurazzjoni għar-responsabbiltà. Dan ifisser li l-pulizija f'pajjiż ieħor normalment ma jwaqqfukx biex jiċċekkjaw jekk intix inxurjat. Jekk tivvjaġġa bi trejler, trid tkun assigurat ukoll. F'xi pajjiżi tal-UE, irid ikollok assigurazzjoni separata għal trejler. Iċċekkja mal-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek qabel tivvjaġġa.

Dejjem ġorr miegħek id-dokumenti tal-assigurazzjoni. Dan jagħmillek ħajtek aktar faċli jekk tkun involut f'aċċident jew iwaqqfuk il-pulizija.

Storja bħala eżempju

Ronaldo twaqqaf minħabba l-veloċità fi Franza. Billi ma kellux miegħu d-dokumenti tal-assigurazzjoni, il-pulizija talbuh iċempel lill-kumpanija tal-assigurazzjoni fil-Portugall biex jipprova li kien inxurjat.

Anke jekk m'intix obbligat legalment, li ġġor id-dokumenti miegħek huwa l-aħjar mezz biex tipprova li int kopert. Jista' jiffrankalek il-ħin u l-flus jekk tiltaqa' ma' problema barra pajjiżek.

Sir af aktar dwar l- assigurazzjoni tal-karozza meta tkun tgħix f'pajjiż ieħor.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: