L-aħħar verifika: 06/07/2022

Il-protezzjoni tad-

Taf meta r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad- Data (GDPR) japplika għan-negozju tiegħek? Kun ċert li tifhem x'inhu meqjus data personali u x'inhuma r-responsabbilitajiet tiegħek meta tipproċessa u timmonitorja d- data personali fil-kumpanija tiegħek. Ara meta jeħtieġlek iżżomm rekord tal-attivitajiet tal-GDPR tiegħek u r-regoli tal-ksur u l-penali.

Hemm diversi tipi differenti ta' cookies, iżda mhux kollha jeħtieġu l-kunsens mingħand l-utenti tiegħek. Skopri dwar it-tipi differenti ta' cookies, u kif u meta jeħtieġlek tistaqsi għall-kunsens tal-utent.

Ikkondividi din il-paġna: