Ħajja u vjaġġar
L-aħħar verifika: 29/01/2019

Tagħmel u tirċievi l-pagamenti

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Ma tistax tapplika s-surcharges tal-kards u l-pagamenti għandhom ikunu aċċettati irrispettivament minn fejn il-klijent tiegħek hu bbażat fl-UE. Ir-regoli kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament terroristiku: obbligi għall-verifika tal-identità tal-konsumaturi tiegħek u tas-sidien benefiċjarji.

Skopri kif tista' titlob imgħax u kumpens fuq pagamenti dovuti lilek għal tranżazzjoni kummerċjali ma' negozji u awtoritajiet pubbliċi oħrajn. Aħdem kemm hu dovut interess lilek bil-kalkulatur tal-pagamenti tard.

Ir-regoli tal-UE jfissru li tista' tapplika online biex jitħaffef l-irkupru transfruntier tad-dejn. Tista' wkoll titlob ordni tal-qorti sabiex tiffriża fondi fil-kont bankarju tal-kumpanija għal flus dovuti lilek.

Ikkondividi din il-paġna: