L-aħħar verifika: 21/06/2022

Tagħmel u tirċievi l-pagamenti

Ma tistax tapplika ħlasijiet addizzjonali fuq il-kards, u l-pagamenti għandhom jiġu aċċettati irrispettivament minn fejn hu bbażat il-klijent tiegħek fl-UE. Jekk toffri lill-klijenti għażla li jħallsu bil-kard bil-munita tagħhom minflok bil-munita ta' pajjiżek jew tas-sit web tiegħek, għandhek tinformahom - fil-ħin tax-xiri - dwar il-ħlasijiet kollha relatati mas-servizz ta' kambju tal-munita li toffri. Ir-regoli finanzjarji dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u t-terroriżmu: l-obbligi biex tiġi identifikata l-identità tal-klijenti tiegħek u s-sidien benefiċjarji.

Skopri kif tista' titlob imgħax u kumpens fuq pagamenti dovuti lilek għal tranżazzjoni kummerċjali ma' negozji u awtoritajiet pubbliċi oħrajn. Aħdem kemm hu dovut interess lilek bil-kalkulatur tal-pagamenti tard.

Ir-regoli tal-UE jfissru li tista' tapplika online biex jitħaffef l-irkupru transfruntier tad-dejn. Tista' wkoll titlob ordni tal-qorti sabiex tiffriża fondi fil-kont bankarju tal-kumpanija għal flus dovuti lilek.

Ikkondividi din il-paġna: