L-aħħar verifika: 04/01/2023

Nifhmu l-investimenti transfruntiera fl-UE

X’inhu investiment f’pajjiż ieħor tal-UE?

Jekk in-negozju tal-UE tiegħek jinvesti kapital f’pajjiż ieħor tal-UE, pereżempju għax-xiri ta’ proprjetà jew ishma, l-interessi tiegħek huma protetti mir-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tal-investiment. Dawn l-Investimenti transfruntiera jistgħu jinkludu:

Il-protezzjoni tal-investiment tiegħek fl-UE

It-Trattati tal-UE jipprovdu lill-investituri b’livell għoli ta’ protezzjoni. Dan ifisser li l-azzjonijiet mill-pajjiżi tal-UE li jipprevjenu jew jiskoraġġixxu l-investiment b’mod mhux raġonevoli huma pprojbiti en f’każijiet speċifiċi en . Il-protezzjoni tal-investiment tfisser ukoll li jista’ jkollok id-drittijiet tiegħek rikonoxxuti quddiem imħallef nazzjonali indipendenti. 

Minbarra l-protezzjoni garantita minn dawk ir-regoli ġenerali tal-UE, bħala investitur transfruntier li jopera fi kwalunkwe settur ta’ attività (servizzi finanzjarji, trasport, enerġija, telekomunikazzjoni, akkwist pubbliku, kwalifiki professjonali, proprjetà intellettwali jew liġi tal-kumpaniji) int protett ukoll minn regoli speċifiċi f’dawn l-oqsma.

Madankollu, ir-regoli tal-UE jippermettu lill-pajjiżi tal-UE jirregolaw is-swieq għall-interess pubbliku, f’oqsma relatati mas-sigurtà, is-saħħa, id-drittijiet soċjali, il-protezzjoni tal-konsumatur jew il-preservazzjoni ambjentali. Dan jista’ jkollu konsegwenzi għall-investituri. F’xi każijiet, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jimponu ċerti restrizzjonijiet. Restrizzjonijiet fuq il-moviment liberu tal-kapital jew fuq il-libertà ta’ stabbiliment huma pprojbiti, sakemm ma jkunux ġustifikati minn waħda mir-raġunijiet stabbiliti f’diversi en liġijiet tal-UE en . Eżempji ta’ tali restrizzjonijiet ipprojbiti jinkludu: 

Twissija

Skont it-tip ta’ investiment u l-pajjiż fejn tinvesti, jista’ jkun hemm regoli nazzjonali speċifiċi. L-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jimponu restrizzjonijiet f’ċerti ċirkostanzi u taħt ċerti kundizzjonijiet, iżda dejjem iridu jikkonformaw mar-regoli tal-UE. 

Iċ-ċiklu tal-ħajja tal-investiment 

Ir-regoli tas-suq intern tal-UE jirregolaw u jipproteġu investiment transfruntier matul iċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu. Jekk tinvesti f’pajjiż ieħor tal-UE, għandek id-dritt li:

Bħala investitur, kif tista’ tinforza d-drittijiet tiegħek? 

Bħala investitur, jekk tqis li drittijietek ma ġewx rispettati, tista’ tuża diversi mezzi ta’ rimedju. 

Soluzzjonijiet barra l-qorti 

Id-drittijiet tiegħek huma protetti, permezz ta’ diversi proċeduri pubbliċi li huma maħsuba biex jipprevjenu ksur (ksur tal-liġi tal-UE) u jsolvu d-diffikultajiet li l-investituri jistgħu jesperjenzaw mal-awtoritajiet nazzjonali. Pereżempju, tista’ tuża l-proċeduri pprovduti minn korpi newtrali barra mill-qorti biex tgħin issolvi l-ilment tiegħek. 

Tmur il-qorti

Tista’ tirrikorri għal azzjoni legali formali skont ir-regoli tal-UE billi tressaq il-każ tiegħek quddiem il-qrati nazzjonali tal-pajjiż tal-investiment. L-imħallfin nazzjonali għandhom rwol u responsabbiltà speċjali fil-protezzjoni tal-investimenti minħabba li huma responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-UE f’pajjiżhom.

Ilmenti formali

Tista’ wkoll tressaq l-ilment tiegħek lill-Kummissjoni Ewropea billi tuża l-formola tal-ilmenti dwar ksur tal-liġi tal-Unjoni biex tinnotifika ksur potenzjali. Il-Kummissjoni Ewropea tista’ ssegwi billi tibda proċedura ta’ ksur en .

Ara wkoll

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Tista’ tuża wkoll l-faċilità għas-sejbien tas-servizzi tal-assistenza biex issib l-għajnuna t-tajba għalik.

Ikkondividi din il-paġna: