L-aħħar verifika: 01/07/2020

Regoli u rati tal-VAT

Il-Brexit affettwak?

It-Taxxa fuq il-Valur Miżjud (VAT) hi taxxa fuq il-konsum applikata għal kważi l-oġġetti u s-servizzi kollha li jinxtraw u jinbiegħu għall-użu jew għall-konsum fl- UE (F'dan il-każ, is-27 Stat Membru tal-UE + ir-Renju Unit (sa tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni).).

L-UE għandha regoli standard tal-VAT, iżda dawn jistgħu jiġu applikati b'mod differenti f'kull pajjiż tal-UE. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, tħallas il-VAT fuq l-oġġetti u s-servizzi kollha fl-istadji kollha tal-katina tal-provvista inkluż il-bejgħ lill-konsumatur finali. Jiġifieri mill-bidu sat-tmiem ta' proċess ta' produzzjoni, pereżempju, ix-xiri ta' komponenti, trasport, assemblaġġ, proviżjonijiet, ippakkjar, assigurazzjoni u trasport bil-baħar lill-konsumatur finali.

Meta tintalab il-VAT?

Għal kumpanija bbażata fl-UE, il-VAT tiġi imposta fuq il-biċċa l-kbira tal-bejgħ u x-xiri fl-UE. F'każijiet bħal dawn, il-VAT tiġi imposta u dovuta fil-pajjiż tal-UE fejn l-oġġetti jiġu kkunsmati mill-konsumatur finali. Bl-istess mod, il-VAT hija imposta fuq is-servizzi fil-ħin li jitwettqu f'kull pajjiż tal-UE.

Il-VAT ma tiġix imposta fuq l-esportazzjonijiet lejn pajjiżi barra l-UE. F'dawn il-każijiet, il-VAT tiġi imposta u dovuta fil-pajjiż tal-importazzjoni u ma jkollokx bżonn tiddikjara l-VAT bħala esportatur. Madankollu, meta tesporta oġġetti jkollok bżonn tipprovdi dokumentazzjoni bħala prova li l-oġġetti ġew trasportati barra l-UE. Prova bħal din tista' tiġi pprovduta billi tiġi ppreżentata kopja ta' fattura, dokument ta' trasport jew rekord doganali ta' importazzjoni lill-awtoritajiet tat-taxxa tiegħek.

Trid tipprovdi din il-prova biex tkun tista' tnaqqas kompletament kwalunkwe VAT riċevibbli li tkun ħallast fi tranżazzjoni preċedenti relatata li twassal għall-esportazzjoni. B'dokumentazzjoni nieqsa jaf ma jkollokx id-dritt għal rimborż tal-VAT meta tesporta l-oġġetti.

Regoli tal-VAT fil-livell nazzjonali

Ir-regoli tal-VAT jistgħu jiġu applikati b'mod differenti f'kull pajjiż tal-UE. Aqra aktar dwar ir-regoli fil-pajjiż fejn topera l-kumpanija tiegħek.

Agħżel pajjiż

 • Il-Ġermanjadedeen
 • il-Greċja*gr
 • L-Ungerijahuen
 • L-Irlandaieen
 • L-Italjaiten
 • Il-Latvjalvlven
 • Il-Litwanjaltlten
 • Il-Lussemburguludefren
 • Maltamten
 • In-Netherlandsnlen
 • in-Norveġjanomt
 • Il-Polonjaplmt
 • il-Portugall*pt
 • Ir-Rumanijaroen
 • Is-Slovakkjasksken
 • Is-Slovenjasislen
 • Spanjaesesen
 • L-Iżvezjaseen
 • Ir-Renju Unituken

Ippreżenta dikjarazzjoni tal-VAT online

Jekk in-negozju tiegħek huwa rreġistrat fl-UE, tista' tippreżenta denunzja tal-VAT online (fil-biċċa l-kbira tar-reġjuni) fil-pajjiżi tal-UE li ġejjin:

Agħżel pajjiż

 • l-Awstrija*at
 • Il-Belġjubedefrnlen
 • il-Bulgarijabgmt
 • Il-Kroazjacren
 • Ċiprucyen
 • iċ-Ċekja*cz
 • Id-Danimarkadkdadeen
 • L-Estonjaeeen
 • Il-Finlandjafifien
 • Franzafrfr
 • Il-Ġermanjadedeen
 • il-Greċja*gr
 • l-Ungerija*hu
 • L-Irlandaieen
 • L-Italjaiten
 • il-Latvja*lv
 • Il-Litwanjalten
 • il-Lussemburgu*lu
 • Maltamten
 • In-Netherlandsnlen
 • il-Polonja*pl
 • il-Portugall*pt
 • Ir-Rumanijaroen
 • Is-Slovakkjasken
 • is-Slovenja*si
 • Spanjaesesen
 • L-Iżvezjaseen
 • Ir-Renju Unituken

Għalkemm il-VAT tiġi imposta fl-UE kollha, kull pajjiż membru huwa responsabbli għall-issettjar tar-rati tiegħu. Tista' tikkonsulta r-rati fit-tabella hawn taħt biex tiżgura ruħek li għandek ir-rata korretta. Hu rrakkomandat li int tiċċekkja l-aħħar rati mal-uffiċċju lokali tal-VAT tiegħek.

Rati tal-VAT

Hemm diversi tipi ta' rati tal-VAT applikati fil-pajjiżi tal-UE. Ir-rata tiddependi fuq il-prodott jew is-servizz involut fit-tranżazzjoni. Jeżistu wkoll rati speċjali ssettjati skont ir-rati tal-VAT implimentati fil-pajjiżi tal-UE qabel ma ngħaqdu mal-UE.

Rati tal-VAT applikati fil-pajjiżi tal-UE

Għalkemm il-VAT tiġi imposta fl-UE kollha, kull pajjiż tal-UE huwa responsabbli għall-issettjar tar-rati tiegħu. Tista' tikkonsulta r-rati li japplikaw bħalissa fit-tabella hawn taħt. Iċċekkja l-aħħar rati mal-awtorità tal-VAT ta' pajjiżek.

Rati tal-VAT applikati fil-pajjiżi membri tal-UE

Il-lista tar-rati tal-VAT applikati fil-pajjiżi membri tal-UE (aġġornata darbtejn fis-sena - f'Jannar u f'Lulju)
Stat Membru Kodiċi tal-pajjiż Rata standard Rata mnaqqsa Rata mnaqqsa ħafna Rata intermedjarja
L-Awstrija AT 20 10 / 13 - 13
Il-Belġju BE 21 6 / 12 - 12
Il-Bulgarija BG 20 9 - -
Ċipru CY 19 5 / 9 - -
Iċ-Ċekja CZ 21 10 / 15 - -
Il-Ġermanja DE 16 5 - -
Id-Danimarka DK 25 - - -
L-Estonja EE 20 9 - -
Il-Greċja EL 24 6 / 13 - -
Spanja ES 21 10 4 -
Il-Finlandja FI 24 10 / 14 - -
Franza FR 20 5.5 / 10 2.1 -
Il-Kroazja HR 25 5 / 13 - -
L-Ungerija HU 27 5 / 18 - -
L-Irlanda IE 23 9 / 13.5 4.8 13.5
L-Italja IT 22 5 / 10 4 -
Il-Litwanja LT 21 5 / 9 - -
Il-Lussemburgu LU 17 8 3 14
Il-Latvja LV 21 12 / 5 - -
Malta MT 18 5 / 7 - -
In-Netherlands NL 21 9 - -
Il-Polonja PL 23 5 / 8 - -
Il-Portugall PT 23 6 / 13 - 13
Ir-Rumanija RO 19 5 / 9 - -
L-Iżvezja SE 25 6 / 12 - -
Is-Slovenja SI 22 9.5 - -
Is-Slovakkja SK 20 10 - -
Ir-Renju Unit UK 20 5 - -

Rata standard

Kull pajjiż tal-UE għandu rata standard li tapplika għall-provvista tal-biċċa l-kbira tal-oġġetti u s-servizzi. Din ma tistax tkun anqas minn 15%.

Rata mnaqqsa

Tista' tiġi applikata rata mnaqqsa waħda jew tnejn għall-provvista ta' oġġetti u servizzi speċifiċi (abbażi tal-lista fl-Anness III tad-Direttiva dwar il-VAT), iżda - fil-biċċa l-kbira tal-każijiet - mhux għal servizzi pprovduti elettronikament. Ir-rati mnaqqsa msemmija hawn ma jistgħux ikunu inqas minn 5%.

Rati speċjali

Xi pajjiżi tal-UE jistgħu japplikaw rati speċjali tal-VAT fuq ċerti provvisti. Dawn ir-rati speċjali japplikaw għall-pajjiżi tal-UE li kienu qed japplikawhom fl-1 ta' Jannar 1991.

Oriġinarjament kienu maħsuba biex ikunu arranġamenti tranżitorji għal bidla b'inqas xkiel lejn ir-regoli tal-VAT tal-UE meta daħal fis-seħħ is-Suq Uniku fl-1 ta' Jannar 1993, u kienu intiżi li jitneħħew gradwalment.

Hemm 3 tipi ta' rati speċjali:

Rata mnaqqsa ħafna

Rati mnaqqsa ħafna ta' inqas minn 5% huma applikati għall-bejgħ ta' lista limitata ta' oġġetti u servizzi f'ċerti pajjiżi tal-UE.

Rata żero

Rati żero huma applikati għal ċertu bejgħ minn xi pajjiżi tal-UE. Meta tiġi applikata rata żero, il-konsumatur ma jkollu jħallas ebda VAT, iżda inti xorta għandek id-dritt li tnaqqas il-VAT li tkun ħallast fuq xiri direttament relatat mal-bejgħ.

Parking rate (jew rata intermedjarja)

Ir-rati intermedjarji huma applikati minn xi pajjiżi tal-UE għal ċerti provvisti ta' oġġetti u servizzi li mhumiex inklużi fl-Anness III tad- Direttiva dwar il-VAT. Dawn il-pajjiżi tħallew ikomplu japplikaw rati mnaqqsa tal-VAT fuq dawn il-provvisti, minflok ir-rata standard bil-kundizzjoni li r-rata mnaqqsa ma tkunx inqas minn 12%.

Suġġetti relatati

Leġiżlazzjoni tal-UE

Konsultazzjonijiet pubbliċi

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Ikkondividi din il-paġna: