L-aħħar verifika: 05/12/2022

Alkoħol, tabakk u dazji tas-sisa

Ġarr ta’ alkoħol u tabakk meta tivvjaġġa bejn il-pajjiżi tal-UE

Bħala regola, id-dazji tas-sisa jridu jitħallsu fil-pajjiż fejn jiġu kkunsmati l-alkoħol u t-tabakk. Madankollu, hemm eżenzjonijiet għal individwi privati meta jivvjaġġaw bejn il-pajjiżi tal-UE. Din l-eżenzjoni tapplika sakemm il-prodotti mixtrija jkunu għall-użu tiegħek stess u mhux għall-bejgħ mill-ġdid. Peress li t-taxxi (il-VAT u s-sisa) huma inklużi fil-prezz tal-prodott fil-pajjiż fejn xtrajtu, ma trid tħallas xejn aktar f'ebda pajjiż ieħor tal-UE.

Madankollu, biex jiġi ddeterminat jekk il-prodotti li tkun xtrajt humiex għall-użu tiegħek stess, l-awtoritajiet doganali tal-UE jistgħu jħarsu lejn diversi elementi differenti bħal, jekk intix sid jew taħdem għal negozju kummerċjali, kif inhuma ppakkjati u ttrasportati l-prodotti, eċċ. Se jħarsu wkoll lejn il-kwantità ta’ prodotti li qed tivvjaġġa biha. Għal din ir-raġuni, kull pajjiż tal-UE jista’ jistabbilixxi l-valuri gwida tiegħu stess fir-rigward tal-kwantitajiet ta’ prodotti tat-tabakk u xarbiet alkoħoliċi li tista’ ddaħħal fil-pajjiż. Dawn il-valuri gwida ma jistgħux ikunu inqas minn dawn li ġejjin:

Oġġetti Valuri gwida tal-UE
Sigaretti 800
Sigarillos (sigarri li jiżnu mhux aktar minn 3 grammi kull wieħed) 400
Sigarri 200
Tabakk 1kg
Spirti (pereżempju whiskey jew gin) 10 litri
Inbid imsaħħaħ (bħal sherry jew port) 20 litru
Inbid 90 litru (li minnhom 60 litru biss jistgħu jkunu frizzanti)
Birra 110 litru

Peress li l-valuri msemmija hawn fuq huma purament indikattivi, iċċekkja l-valuri gwida indikati mill-awtoritajiet doganali en fil-pajjiż tal-UE li qed tivvjaġġa fih.

Ġarr ta’ kwantitajiet ogħla mill-valuri gwida

Jekk l-awtoritajiet doganali jissuspettaw li tkun qed iġġorr merkanzija li mhijiex għall-użu tiegħek stess, jew hi maħsuba għall-bejgħ mill-ġdid, jista’ jkun li tiġi mitlub tagħti prova li fil-fatt hi għall-użu personali (billi tipproduċi prova ta’ xiri eċċ.). Jekk ma tkunx tista’ tagħti evidenza suffiċjenti, tista’ tintalab tħallas id-dazji tas-sisa fil-pajjiż tad-destinazzjoni tiegħek, jew il-prodotti tiegħek jistgħu jiġu kkonfiskati.

Twissija

Japplikaw regoli aktar stretti għal vjaġġatturi li jkunu taħt is-17-il sena. Dawn jistgħu jvarjaw minn pajjiż għal ieħor, għalhekk iċċekkja qabel ma tivvjaġġa. 

VAT u dazji tas-sisa meta tidħol fl-UE minn pajjiż mhux tal-UE

Jekk tidħol fl-UE minn pajjiż mhux tal-UE, tista’ ġġib miegħek oġġetti mingħajr VAT u dazji tas-sisa jekk ma tkunx se tbigħhom mill-ġdid u tirrispetta l-limiti stabbiliti hawn taħt. L-istess regoli jgħoddu jekk tkun ġej mill-Gżejjer Kanarji jew territorji oħrajn en fejn ma japplikawx ir-regoli tal-UE dwar il-VAT u s-sisa.

Konċessjonijiet ta’ alkoħol u tabakk meta tidħol fl-UE minn pajjiż mhux tal-UE

Konċessjoni għall-alkoħol

Tista’ ddaħħal a):

Barra minn hekk, tista’ ġġib b):

Kull wieħed mill-ammonti msemmija taħt b) jirrappreżenta l-konċessjoni totali tiegħek f’dan il-kategorija ta’ xorb alkoħoliku li jista’ jinqasam skont il-preferenza tiegħek. Pereżempju, tista’ ġġib miegħek; 4 litri nbid bla gass, 16-il litru birra, nofs litru ta’ spirti u 1 litru nbid imsaħħaħ jew 4 litri nbid bla gass, 16-il litru birra u 2 litri nbid frizzanti.

Konċessjoni għat-tabakk

Skont il-pajjiż tal-UE li tkun qed iżżur, jista’ japplika limitu ogħla jew aktar baxx. Jekk pajjiż tal-UE jiddeċiedi li japplika limiti aktar baxxi, jista' jagħżel li japplikahom biss għal vjaġġaturi bl-art u bil-baħar (il-Bulgarija, il-Kroazja, il-Greċja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja u s-Slovakkja) jew għall-vjaġġaturi kollha (l-Estonja u r-Rumanija).

Twissija

Il-lista tal-pajjiżi tal-UE msemmija hawn fuq hija indikattiva u tista’ tkun soġġetta għal tibdil, għall-aktar informazzjoni aġġornata dwar l-konċessjonijiet tat-tabakk iċċekkja l-limiti indikati mill-awtoritajiet doganali en fil-pajjiż tal-UE li qed tivvjaġġa fih.
Limitu ogħla Limitu aktar baxx

200 sigarett jew
100 sigarrillo jew
50 sigarru jew
250g tabakk

40 sigarett jew
20 sigarrillo jew
10 sigarru jew
50g tabakk

Inti tista’ tikkombina kwalunkwe prodott tat-tabakk minn dawn, iżda ma tistax taqbeż il-limitu totali. Pereżempju, għall-ivvjaġġar lejn pajjiżi tal-UE fejn japplika l-ogħla limitu, tista’ ġġorr 50 sigarillos u 25 sigarru, din hija l-konċessjoni totali tiegħek.

Twissija

Jekk għadek m'għalaqtx 17-il sena m'intix intitolat għal konċessjoni ta' alkoħol jew tabakk mingħajr dazju.

Merkanzija oħra inklużi l-fwejjaħ

Tista’ ġġorr merkanzija oħra sa valur ta’ €300 għal kull vjaġġatur jew €430 għall-vjaġġaturi bl-ajru u bil-baħar. Xi pajjiżi tal-UE japplikaw limitu aktar baxx ta' €150 għall-vjaġġaturi ta' taħt il-15-il sena.

Fjuwil

Tista’ ġġorr 10 litri (massimu) f’kontenitur li jinġarr, minbarra l-fjuwil fit-tank tal-fjuwil tiegħek. Din ir-regola tapplika għal kull tip ta’ vettura b’mutur.

Dazji tas-sisa meta tkun ħiereġ mill-UE

Jekk qed tivvjaġġa għal destinazzjoni barra l-UE (u ċerti żoni fl-UE bħall-Gżejjer Kanarji en ) tista’ tixtri merkanzija bla dazju u taxxa fl-hekk imsejħa “ħwienet ħielsa mit-taxxa” fl-ajruporti u l-portijiet. Madankollu, għandek iżżomm f'moħħok li din il-merkanzija tista' tkun suġġetta għal konċessjoni bla dazju u bla taxxa fil-pajjiż ta' destinazzjoni tiegħek barra l-UE.

Tranżitu fl-UE permezz tal-Iżvizzera jew pajjiż ieħor li mhuwiex tal-UE

Twissija

Jekk tivvjaġġa minn pajjiż tal-UE għal pajjiż ieħor tal-UE u tgħaddi mill-Iżvizzera, japplikaw ir-regoli doganali Żvizzeri en .

Jekk iġġorr kwantitjiet ta’ alkoħol jew tabakk ogħla mil-limiti permessi fl-Iżvizzera, trid tiddikjarahom meta tidħol l-Iżvizzera u meta terġa’ tidħol fl-UE. Fl-Iżvizzera, inti tista’ tkun mitlub li tipprovdi garanzija finanzjarja li se tirċievi lura meta titlaq mill-pajjiż bil-merkanzija.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: