Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika: 24/06/2022

Alkoħol, tabakk, flus kontanti u dazji tas-sisa

Il-limiti tal-alkoħol u t-tabakk fl-UE

Bħala individwu privat, m'hemm l-ebda limitu fuq dak li tista' tixtri u ġġorr miegħek meta tivvjaġġa bejn il-pajjiżi tal-UE, sakemm ikun għall-użu personali u mhux biex jerġa' jinbiegħ. It-taxxi (il-VAT u s-sisa) huma inklużi fil-prezz tal-prodott fil-pajjiż fejn xtrajtu u għalhekk ma trid tħallas xejn aktar fi kwalunkwe pajjiż ieħor tal-UE.

Madankollu, biex jiġi ddeterminat jekk il-prodotti li tkun xtrajt humiex għall-użu tiegħek stess, l-awtoritajiet doganali tal-UE jistgħu jħarsu lejn diversi elementi differenti bħal, jekk intix sid jew taħdem għal negozju kummerċjali, kif hi ppakkjata u ttrasportata l-prodotti, eċċ. Se jħarsu wkoll lejn il-kwantità ta' prodotti li qed tivvjaġġa biha.

Twissija

Kun af li kull pajjiż tal-UE jista' jiddeċiedi dwar ammont massimu ta' prodotti tat-tabakk u xarbiet alkoħoliċi li tista' ddaħħal fil-pajjiż. L-ammonti massimi jridu jkunu tal-inqas:

Ġarr ta' kwantitajiet ogħla mil-limiti

Jekk l-awtoritajiet doganali jissuspettaw li tkun qed iġġorr merkanzija li mhijiex għall-użu tiegħek stess, jew hi maħsuba għall-bejgħ mill-ġdid, jista' jkun li tiġi mitlub tagħti prova li fil-fatt hi għall-użu personali (billi tipproduċi prova ta' xiri eċċ.). Jekk ma tkunx tista' tagħti evidenza suffiċjenti, tista' tintalab tħallas dazji jew il-prodotti tiegħek jistgħu jiġu kkonfiskati.

Twissija

Japplikaw regoli aktar stretti għal vjaġġatturi li jkunu taħt is-17-il sena. Dawn jistgħu jvarjaw minn pajjiż għal ieħor, għalhekk iċċekkja qabel ma tivvjaġġa.

Ġarr ta' flus kontanti

Jekk qed tippjana li tidħol jew tħalli l-UE b' EUR 10,000 jew aktar fi flus kontanti (jew l-ekwivalenti tagħhom f'munita oħra) għandek tiddikjara dan de en fr lill-awtoritajiet doganali. Jekk ma tagħmilx dan l-awtoritajiet doganali jistgħu jżommulek il-flus u tista' teħel multa. Kun af li l-awtoritajiet doganali jistgħu jwettqu kontrolli individwali kif ukoll kontrolli fuq il-bagalji u/jew il-vettura tiegħek.

Jekk tixtieq tivvjaġġa bejn pajjiżi tal-UE b' EUR 10,000 jew aktar fi flus kontanti (jew l-ekwivalenti tagħhom f'munita oħra), għandek tiċċekkja jekk għandekx tiddikjarahom mal-awtoritajiet doganali fil-pajjiżi li qed titlaq, tidħol jew tgħaddi minnhom.

Il-VAT u d-dazji tas-sisa meta tidħol fl-UE

Jekk dieħel fl-UE minn pajjiż mhux fl-UE, tista' ġġib miegħek merkanzija bla VAT u bla dazji tas-sisa sal-limiti t'hawn taħt u jekk mhux se terġa' tbiegħha. L-istess regoli jgħoddu jekk tkun ġej mill-Gżejjer Kanarji, iċ-Channel Islands, il-Ġibiltà jew territorji oħrajn fejn ma japplikawx ir-regoli tal-UE dwar il-VAT u s-sisa.

Ix-xorb alkoħoliku

Tista' daħħal:

Tista' ddaħħal ukoll:

Kull wieħed minn dawn l-ammonti jirrappreżenta 100% tat-total ta' din l-aħħar konċessjoni li tista' taqsam. Pereżempju, tista' ddaħħal nofs litru ta' spirti u litru ta' nbid imqawwi - it-tnejn li huma jirrappreżentaw nofs din il-konċessjoni.

Il-prodotti tat-tabakk

Hemm limitu ogħla jew aktar baxx skont il-pajjiż tal-UE li tkun qed iżżur. Jekk pajjiż tal-UE jiddeċiedi li japplika limiti aktar baxxi, jista' jagħżel li japplikahom biss għal vjaġġaturi bl-art u bil-baħar (il-Bulgarija, il-Greċja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja u s-Slovakkja) jew għall-vjaġġaturi kollha (l-Estonja u r-Rumanija).

Limitu ogħla

Limitu aktar baxx

200 sigarett jew

100 sigarrillo jew

50 sigarru jew

250g tabakk

40 sigarett jew

20 sigarrillo jew

10 sigarru jew

50g tabakk

Inti tista' tuża kwalunkwe minn dawn il-prodotti tat-tabakk, iżda ma tistax taqbeż il-limitu totali. Pereżempju, 50 sigarillo + 25 sigarru = il-konċessjoni totali.

Twissija

Jekk għadek m'għalaqtx 17-il sena m'intix intitolat għal konċessjoni ta' alkoħol jew tabakk mingħajr dazju.

Merkanzija oħra inklużi l-fwejjaħ

Tista' ġġorr merkanzija oħra sa valur ta' EUR 300 għal kull vjaġġatur jew EUR 430 għall-vjaġġaturi bl-ajru u bil-baħar. Xi pajjiżi tal-UE japplikaw limitu aktar baxx ta' EUR 150 għall-vjaġġaturi ta' taħt il-15-il sena.

Il-fjuwil

Tista' ġġorr 10 litri (massimu) f'kontenitur li jinġarr, minbarra l-fjuwil fit-tank tal-fjuwil tiegħek. Din ir-regola tapplika għal kull tip ta' vettura b'mutur.

Dazji tas-sisa meta tkun ħiereġ mill-UE

Jekk qed tivvjaġġa għal destinazzjoni barra l-UE (u ċerti żoni fl-UE bħall-Gżejjer Kanarji) tista' tixtri merkanzija bla dazju u taxxa fl-hekk imsejħa "ħwienet ħielsa mit-taxxa" fl-ajruporti u l-portijiet. Madankollu, għandek iżżomm f'moħħok li din il-merkanzija tista' tkun suġġetta għal konċessjoni bla dazju u bla taxxa fil-pajjiż ta' destinazzjoni tiegħek barra l-UE.

It-tranżitu fl-UE permezz tal-Iżvizzera jew pajjiż ieħor li mhuwiex tal-UE

Twissija

Jekk tivvjaġġa minn pajjiż tal-UE għal pajjiż ieħor tal-UE u tgħaddi mill-Iżvizzera, japplikaw ir- regoli doganali Żvizzeri en .

Jekk iġġorr kwantitjiet ta' alkoħol jew tabakk ogħla mil-limiti permessi fl-Iżvizzera, trid tiddikjarahom meta tidħol l-Iżvizzera u meta terġa' tidħol fl-UE. Fl-Iżvizzera, inti tista' tkun mitlub li tipprovdi garanzija finanzjarja li se tirċievi lura meta titlaq mill-pajjiż bil-merkanzija.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: