Ħajja u vjaġġar
L-aħħar verifika: 27/06/2022

Dokumentazzjoni teknika u dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE

Id-dokumentazzjoni teknika tipprovdi informazzjoni dwar id- disinn, il- manifattura, u l- operazzjoni ta' prodott u għandha tikkontieni d-dettalji neċessarji kollha biex turi li l-prodott jikkonforma mar-rekwiżiti applikabbli.

Jekk int il-manifattur, jeżistu ċerti regoli li għandhom ikunu segwiti meta tikkummerċjalizza prodott fis-suq; għandek:

Id-dokumentazzjoni teknika hi neċessarja biex tipprova li l-prodott jissodisfa r-rekwiżiti essenzjali u għalhekk tiġġustifika u tappoġġja dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE. Jeħtieġlek din id-dokumentazzjoni sabiex twaħħal l- immarkar CE mal-prodott.

Kif tista' tfassal id-dokumentazzjoni teknika?

Id-dokumentazzjoni teknika għandha tinkludi mill-anqas:

Bħala manifattur, għandek tkun kapaċi turi fejn u kif huma miżmumin u mantnuti d-diversi partijiet tad-dokument.

Normalment tista' tagħżel f'liema lingwa tixtieq tipprepara d-dokumentazzjoni teknika. Madankollu, l- awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq en jistgħu jitolbuk biex tittraduċi d-dokumentazzjoni teknika skont il-pajjiż tal-UE fejn il-prodott ġie kkummerċjalizzat fis-suq. Jekk tintalab, tista' wkoll tipprovdih f'format elettroniku.

Valutazzjoni tar-riskji

Bħala manifattur, int responsabbli għall-identifikazzjoni tar- riskji possibblikollha li jista' jikkawża l-prodott tiegħek u tiddetermina r- rekwiżiti essenzjali applikabbli.  Din l-analiżi għandha tkun inkluża fid-dokumentazzjoni teknika. Barra minn hekk, jeħtieġlek tispjega l-modi li fihom int indirizzajt ir-riskji identifikati biex tiżgura li l-prodott tiegħek jikkonforma mar-rekwiżiti applikabbli, pereżempju, billi tapplika standards armonizzati.

Dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE

Dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE(DoC) hi dokument mandatarju li int bħala manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħek jeħtiġilkom li tiffirmaw biex tiddikjaraw li l-prodotti tagħkom jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-UE. Meta tiffirma d-DoC int tassumi responsabbiltà sħiħa għall-konformità tal-prodotti tiegħek mal-liġi applikabbli tal-UE.

Kif tfassal dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE

Bħala manifattur, hi r-responsabbiltà tiegħek li tfassal dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE en (DoC). Hi għandha tinkludi din l-informazzjoni li ġejja:

Għal prodotti importati, l- importatur għandu jiżgura li l-prodott hu akkumpanjat b'DoC u għandu jżomm kopja tagħha għal 10 snin wara li l-prodott jiġi kkummerċjalizzat fis-suq.

Għandek tittraduċi d-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE fil-lingwa jew lingwi meħtieġa mill-pajjiż tal-UE fejn jinbiegħ il-prodott tiegħek.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Tista’ tuża wkoll l-faċilità għas-sejbien tas-servizzi tal-assistenza biex issib l-għajnuna t-tajba għalik.

Ikkondividi din il-paġna: