Gyvenimas ir kelionės
Paskutinį kartą tikrinta 2022-06-27

Techniniai dokumentai ir ES atitikties deklaracija

Techniniuose dokumentuose pateikiama informacija apie produkto dizainą, gamybą ir veikimą, juose turi būti pateikti visi duomenys, kurie būtini įrodyti, kad produktas atitinka taikomus reikalavimus.

Gamintojai, teikdami produktus rinkai, turi laikytis tam tikrų taisyklių. Jie privalo:

Techniniai dokumentai yra būtini įrodyti, kad produktas atitinka būtiniausius reikalavimus, taip pagrindžiant ir patvirtinant ES atitikties deklaraciją. Šie dokumentai būtini, kad gamintojas galėtų ženklinti produktą CE ženklu.

Kaip parengti techninius dokumentus?

Techniniuose dokumentuose privalo būti pateikta tokia informacija:

Gamintojai turėtų galėti parodyti, kur ir kaip laikomos ir saugomos įvairios dokumento dalys.

Paprastai galima rinktis, kuria kalba parengti techninius dokumentus, tačiau rinkos priežiūros institucijos en gali paprašyti gamintojo juos išversti, priklausomai nuo to, kurioje ES šalyje produktas pateiktas rinkai. Jei to prašoma, vertimą galima pateikti ir elektroniniu formatu.

Rizikos vertinimas

Gamintojai atsakingi už visokeriopos galimos rizikos, kurią jų produktas gali kelti, nustatymą ir turi išsiaiškinti taikomus būtiniausius reikalavimus. Šios analizės rezultatai turi būti įtraukti į techninius dokumentus. Be to, gamintojai turi paaiškinti, kokiais būdais atsižvelgė į nustatytą riziką siekdami užtikrinti, kad jų produktai atitiktų taikomus reikalavimus, pavyzdžiui, laikydamiesi darniųjų standartų.

ES atitikties deklaracija

ES atitikties deklaracija yra privalomas dokumentas, kurį gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas turi pasirašyti, deklaruodamas, kad jo produktas atitinka ES reikalavimus. Pasirašydamas ES atitikties deklaraciją gamintojas prisiima visą atsakomybę už tai, kad jo produktas atitinka taikomus ES teisės aktus.

Kaip parengti ES atitikties deklaraciją?

Gamintojas atsakingas už ES atitikties deklaracijos en parengimą. Joje turėtų būti pateikta tokia informacija:

Importuojamų produktų atveju, importuotojas turi užtikrinti, kad su produktais būtų pateikiama ir ES atitikties deklaracija, kurios kopiją jis turi saugoti 10 metų nuo produkto pateikimo rinkai.

Gamintojas turi pasirūpinti ES atitikties deklaracijos vertimu į ES šalies, kurioje jo produktas parduodamas, reikalaujamą kalbą (-as).

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: