Paskutinį kartą tikrinta 2022-12-21

Nesąžiningos sutarčių sąlygos

Kaskart, kai perkate prekę arba paslaugą iš oficialaus prekiautojo, sudarote su juo sutartį. Tai atsitinka ir tuomet, kai tampate sporto klubo nariu, internetu užsisakote automobilio padangas, imate hipotekos paskolą savo namui arba tiesiog kas savaitę nusiperkate maisto produktų prekybos centre.

Pagal ES teisę standartinės sutarčių sąlygos, kurias nustato prekiautojai, turi būti sąžiningos. Tai gali būti vadinamosios nuostatos ir sąlygos arba jos gali būti išsamiai aprašytos sutartyje, kurią turite pasirašyti. Sutartyje numatytos jūsų, kaip vartotojo, ir pardavėjų bei tiekėjų teisės ir pareigos privalo atitikti.

Sutarties sąlygos turi būti išdėstytos aiškia, suprantama kalba. Visos dviprasmybės bus aiškinamos jūsų naudai.

Sąlygos, kurios gali būti nesąžiningos

Be bendrųjų sąžiningumo ir atitikimo reikalavimų, ES taisyklėse pateikiamas konkrečių sąlygų, kurios gali būti laikomos nesąžiningomis, sąrašas. Jei kurios nors sutarties sąlygos yra nesąžiningos, jos jums nėra privalomos, o prekiautojas negali jomis remtis.

Štai tam tikri atvejai, kai sutarties sąlygos gali būti laikomos nesąžiningomis pagal ES taisykles.

1. Atsakomybė tuo atveju, jei vartotojas miršta arba yra sužalojamas

Sąlygos, pagal kurias panaikinama arba apribojama prekiautojo atsakomybė tuo atveju, jei vartotojas miršta arba yra sužalojamas dėl to prekiautojo veiksmo arba neveikimo.

Atsitikimas

Semas užsirašė į vietos sporto klubą. Atidžiau perskaitęs narystės sutartį jis nustebo, kad sporto klubas neprisiima atsakomybės už jokią žalą ar sužalojimą, patirtą naudojantis patalpomis ir įranga.

Jo šalies vartotojų asociacija paklausta patvirtino, kad sąlyga, kuria panaikinama prekiautojo atsakomybė, yra neteisėta. Po tyrimo, kurį remdamasi Semo skundu atliko nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija, teismas uždraudė prekiautojui įtraukti tokią sąlygą į jo sutartis.

2. Kompensacija, jei prekiautojas neįvykdo sutartinio įsipareigojimo

Sąlygos, pagal kurias netinkamai panaikinamos arba apribojamos vartotojų teisės į kompensaciją, jei prekiautojas neįvykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

Atsitikimas

Nusipirkę atostogų paketą, už kurį sumokėjo po 2000 eurų, Kostas ir jo mergina išvyko į Keniją. Atostogos buvo siaubingos. Skrydis buvo atidėtas 12 valandų. Oro kondicionierius viešbutyje neveikė. Safaris buvo surengtas, bet ne tame parke, kuriame jiems buvo žadėta.

Jie pasiskundė kelionių organizatoriui ir pareikalavo 5000 eurų kompensacijos (4000 eurų, kuriuos sumokėjo už paketą, ir 1000 eurų už sugaištą laiką ir nemalonumus). Kelionių organizatorius sutiko jiems išmokėti tik 1000 eurų kompensaciją atkreipdamas dėmesį į sutarties nuostatą, pagal kurią organizatoriaus atsakomybė apribojama 25 % visos atostogų kainos.

Kostas kreipėsi į savo šalies vartotojų asociaciją ir ten sužinojo, kad sąlygos, kuriomis netinkamai apribojama prekiautojo atsakomybė tuo atveju, jei netinkamai vykdomi sutartiniai įsipareigojimai, veikiausiai yra nesąžiningos. Kostas nusprendė paduoti kelionių organizatorių į teismą ir apginti savo teises.

Pasidomėkite savo teisėmis, jei perkate atostogų paketą.

3. Prekiautojui palanki sutarties nevykdymo išlyga

Sąlygos, pagal kurias vartotojas sutartį vykdyti privalo, o prekiautojas gali paslaugos nesuteikti vien todėl, kad jam tai nepalanku.

Atsitikimas

Daug keliaujanti Liza nusprendė pasisamdyti sodininką, kad jis kartą per savaitę ateitų pasirūpinti jos veja ir gėlynais. Tačiau vieną vasaros mėnesį sodininkas neatėjo nė karto ir gėlės nudžiūvo. Lizai pasiskundus, sodininkas parodė sutarties sąlygą, pagal kurią jis gali neateiti, jei turi per daug darbo pas kitus klientus.

Liza pasakė sodininkui, kad remiantis internete rasta informacija ši išlyga nėra galiojanti. Taip jai pavyko gauti kompensaciją už prarastas gėles, ir sodininkas oficialiai įsipareigojo teikti paslaugas kartą per savaitę.

4. Vienpusis kompensavimas už sutarties nutraukimą

Sąlygos, pagal kurias prekiautojas gali pasilikti vartotojo sumokėtą avansą, jeigu vartotojas nutraukia sutartį, tačiau nenumatoma galimybė vartotojui gauti lygiavertę kompensaciją, jei sutartį nutrauktų prekiautojas.

Atsitikimas

Marija užsakė virtuvės baldus ir įrangą savo naujam butui. Ji iš anksto sumokėjo 30 % kainos, ir bendrovės darbuotojai atėjo išmatuoti jos buto. Baldai turėjo būti pagaminti ir atvežti per 8 savaites.

Kai po 2 mėnesių Marija paskambino pardavėjui, jis jai atsakė, kad virtuvės baldų ir įrangos negalės pristatyti dar kelis mėnesius. Kadangi Marija norėjo persikraustyti į savo naują butą, ji nutraukė sutartį ir nusipirko baldus ir įrangą kitoje parduotuvėje. Tuomet ji paprašė grąžinti iš anksto sumokėtus pinigus. Pardavėjas atsisakė grąžinti avansą remdamasis sutarties sąlyga, kad vartotojui nutraukus sutartį pardavėjas gali avansą pasilikti. Atidžiau perskaičiusi sutartį Marija pamatė, kad jei nutraukti sutartį būtų nusprendęs pardavėjas, ji nebūtų galėjusi gauti lygiavertės kompensacijos.

Marija kreipėsi į savo šalies vartotojų asociaciją, kurioje jai buvo paaiškinta, kad ši sutarties išlyga nesąžininga. Todėl Marija vėl susisiekė su pardavėju, informavo jį apie tai, ką sužinojo iš vartotojų asociacijos teisininkų, ir išsireikalavo grąžinti jos sumokėtą avansą.

5. Per didelė kompensacija

Sąlygos, pagal kurias įsipareigojimų neįvykdę vartotojai turi sumokėti nepagrįstai didelę kompensaciją.

Atsitikimas

Tomas Malagos oro uoste išsinuomojo automobilį. Jis turėjo jį grąžinti po 3 dienų su pilnu degalų baku. Sutartą dieną grįždamas į oro uostą Tomas pateko į automobilių spūstį, kilusią dėl eismo įvykio. Tomas nenorėjo prarasti dar daugiau laiko pildamas benziną, nes dėl to galėjo pavėluoti į lėktuvą. Jis grąžino automobilį su pustuščiu baku. Grįžęs namo jis pamatė, kad iš jo atskaičiuoti 45 eurai už degalus ir 150 eurų už tai, kad grąžino automobilį su tuščiu baku.

Tomas kreipėsi į Europos vartotojų centrų tinkląAtidaryti kaip išorės nuorodą , kur gavo patvirtinimą, kad reikalauti tokio neproporcingai didelio mokesčio yra nesąžininga. Europos vartotojų centrų tinklo padedamas Tomas išsireikalavo, kad nuomos bendrovė grąžintų 100 eurų.

6. Vienašališkas sutarties nutraukimas

Sąlygos, pagal kurias prekiautojas gali vienašališkai nutraukti sutartį, o vartotojui tokia pati teisė nesuteikiama.

Atsitikimas

Kristina užsisakė vestuvinę suknelę pas drabužių dizainerį. Iki vestuvių likus dviem savaitėms ji turėjo susitikti su dizaineriu pasimatuoti suknelės paskutinį kartą. Kai ji paskambino jam susitarti dėl susitikimo, jis, nepateikdamas jokios įtikinamos priežasties, pasakė, kad nutraukia sutartį.

Kristina paklausė savo draugo teisininko, ar dizaineris gali šitaip nutraukti sutartį. Jos draugas paaiškino, kad tai akivaizdžiai nesąžininga sąlyga, nes sutartyje nenumatyta, kad tokią pačią teisę nutraukti sutartį turėtų Kristina. Jos draugas paskambino dizaineriui ir paaiškino teisinę padėtį. Dizaineris susisiekė su Kristina ir susitarė, kada ji ateis pasimatuoti suknelės. Iki vestuvių jos suknelė buvo pasiūta.

7. Sutarties nutraukimas neįspėjus prieš pakankamai daug laiko

Sąlygos, pagal kurias prekiautojas gali nutraukti neterminuotą sutartį neįspėjęs prieš pakankamai daug laiko, išskyrus atvejus, kai sutarties nutraukimo pagrindas nekelia jokių abejonių.

Atsitikimas

Natalija buvo sudariusi sutartį su mažu vietos interneto paslaugų teikėju. Galutinis terminas sutartyje nurodytas nebuvo. Vieną dieną ji gavo elektroninį laišką, kuriame buvo pranešama, kad jos sutartis kitą savaitę bus nutraukta. Ji paskambino paslaugų teikėjui ir paprašė paaiškinti, kas atsitiko, tačiau jos pašnekovai negalėjo nurodyti jokios rimtos priežasties, dėl kurios sutartis nutraukiama per tokį trumpą laiką nuo pranešimo išsiuntimo.

Natalija kreipėsi į vartotojų asociaciją, kur jai pasakė, kad ši sąlyga veikiausiai nesąžininga. Todėl ji vėl susisiekė su interneto paslaugų teikėju ir išsireikalavo, kad interneto prieiga jai būtų teikiama dar kurį laiką, per kurį ji galėtų rasti kitą paslaugų teikėją.

8. Automatinis terminuotų sutarčių pratęsimas

Sąlygos, pagal kurias vartotojas turi nepagrįstai anksti pranešti apie ketinimą nepratęsti sutarties.

Atsitikimas

Markas prieš 10 mėnesių metams sudarė mobiliojo ryšio paslaugų sutartį. Jo žmona neseniai pakeitė mobiliojo ryšio paslaugų teikėją – pasirinko bendrovę, siūlančią labai patrauklius paslaugų rinkinius ir nemokamus skambučius tame pačiame tinkle. Su šiuo operatoriumi, kai tik baigs galioti kita sutartis, pasirašyti sutartį nusprendė ir Markas. Peržiūrėjęs savo sutartį jis pamatė, kad apie savo ketinimą jos nepratęsti turėjo pranešti prieš 6 mėnesius. Kadangi jis nebuvo to padaręs, jo sutartis buvo automatiškai pratęsta dar vieniems metams.

Nusivylęs Markas nusprendė kreiptis į savo šalies vartotojų organizaciją. Joje Marką informavo, kad mobiliojo ryšio paslaugų bendrovė, reikalaudama pranešti apie ketinimą nepratęsti sutarties prieš tiek daug laiko, elgėsi nesąžiningai. Vartotojų organizacija patarė Markui kreiptis į teismą, jei bendrovė bandytų jį priversti laikytis nesąžiningos sąlygos.

9. Paslėptos sąlygos

Sąlygos, kurių vartotojas privalo laikytis, nors prieš pasirašydamas sutartį neturėjo realios galimybės su jomis susipažinti.

Atsitikimas

Monika 3 metams išsinuomojo butą. Įsikrausčiusi ji sužinojo, kad privalo naudotis 100 eurų per mėnesį kainuojančiomis tam tikromis valymo paslaugomis. Ši suma į nuomos kainą įtraukta nebuvo. Sutartyje tikrai buvo nuoroda į dokumentą apie valymo paslaugas, tačiau Monikai šio dokumento niekas nebuvo davęs.

Panaršiusi internete Monika sužinojo, kad tokios „paslėptos" sąlygos yra nesąžiningos. Ji pasakė buto savininkui, kad šis papildomas įpareigojimas nėra sąžiningas, nes ji nebuvo apie jį informuota prieš pasirašydama nuomos sutartį. Galiausiai jai pavyko šių išlaidų išvengti.

10. Vienašališkas sutarties keitimas

Sąlygos, pagal kurias prekiautojas gali vienašališkai keisti sutartį, išskyrus atvejus, kai sutartyje nurodoma rimta priežastis tai daryti.

Atsitikimas

Pavelas pasiėmė banko paskolą naujam automobiliui pirkti. Po 8 mėnesių jis pastebėjo, kad jo mėnesinės įmokos padidėjo.

Atidžiau perskaitęs sutartį Pavelas pamatė sąlygą, pagal kurią bankas gali vienašališkai pakeisti palūkanų normą, o Pavelui galimybė nutraukti sutartį nesuteikiama.

Jis kreipėsi patarimo į savo šalies vartotojų asociaciją. Ten jį informavo, kad, jei Pavelui nesuteikta teisė nutraukti sutartį, tai sąlyga, pagal kurią bankui leidžiama didinti palūkanų normą, yra nesąžininga. Asociacija jam patarė nemokėti didesnių palūkanų, o jei bankas atsisakytų pakeisti nesąžiningą sąlygą, pateikti jai oficialų skundą. Pavelas paklausė patarimo ir pasiekė, kad ši sutarties sąlyga būtų pakeista.

11. Vienašališkas produkto arba paslaugos charakteristikų keitimas

Sąlygos, pagal kurias prekiautojas gali be rimtos priežasties vienašališkai keisti produkto arba teikiamos paslaugos charakteristikas.

Atsitikimas

Birgita užsakė naujas plyteles, kuriomis ketino išklijuoti savo vonią. Ji pasirinko plyteles su baltomis ir žydromis juostelėmis. Po 4 savaičių plytelės buvo pristatytos, tačiau jos buvo baltos, o ne dryžuotos. Kai ji susisiekė su tiekėju, jis atkreipė jos dėmesį į tai, kad pagal užsakymo formos nuostatas ir sąlygas tuo atveju, jei bendrovė dėl kokios nors priežasties negalėtų pristatyti prekės, ji gali ją pakeisti tokios pačios kokybės ir vertės preke.

Birgita kreipėsi į Europos vartotojų centrų tinkląAtidaryti kaip išorės nuorodą , kur ją informavo, jog sąlygos ir nuostatos, suteikiančios galimybę vienašališkai keisti tiekiamų produktų charakteristikas, yra nesąžiningos. Europos vartotojų centrų tinklo padedama ji galiausiai atgavo savo pinigus.

12. Kainų keitimas

Sąlygos, pagal kurias prekiautojas gali nustatyti galutinę kainą pristatydamas prekę arba suteikdamas paslaugą arba padidinti kainą nesuteikdamas vartotojui galimybės nutraukti sutartį, jei suma yra gerokai didesnė, negu buvo susitarta iš pradžių.

Atsitikimas

Tomas pasirašė 5 metų sutartį dėl jo naujo namo centrinio šildymo sistemos priežiūros. Po 18 mėnesių jis pamatė, kad suma, kurią jis turi mokėti kas mėnesį, netikėtai padidėjo. Paprašytas pasiaiškinti prekiautojas atkreipė jo dėmesį į sutarties sąlygą, pagal kurią bendrovei suteikiama teisė padidinti šildymo sistemos priežiūros kainas, apie tai pranešus raštu vos prieš vieną mėnesį.

Tomas kreipėsi į savo šalies vartotojų asociaciją, kuri patvirtino, kad sąlyga, suteikianti prekiautojui teisę didinti paslaugos kainą nesuteikiant vartotojui galimybės nutraukti sutartį, greičiausiai yra nesąžininga. Tomas nusprendė nutraukti sutartį užuot mokėjęs daugiau negu buvo numatęs.

13. Išskirtinė teisė savaip aiškinti sutartį

Sąlygos, pagal kurias prekiautojas turi išskirtinę teisę savaip aiškinti bet kurią sutarties sąlygą ir nuspręsti, ar prekės arba paslaugos atitinka sutartį.

Atsitikimas

Kristina užsakė savo dukters nuotraukų albumą. Gavusi albumą ji pamatė, kad jo viršelis ne tos spalvos, kurią ji buvo pasirinkusi. Ji pasiskundė pardavėjui, tačiau jis atsisakė albumą atspausdinti iš naujo. Jis atkreipė dėmesį į užsakymo sutartyje išdėstytas sąlygas ir nuostatas, kuriose buvo nurodyta, kad pristatyta prekė atitinka sutartį, jei taip nusprendžia pardavėjas.

Kristina žinojo, kad tokios sąlygos yra nesąžiningos, ir primygtinai reikalavo, kad prekiautojas iš naujo atspausdintų albumą arba grąžintų pinigus. Reikalaudama paisyti jos teisių ji galiausiai pasiekė, kad albumas būtų iš naujo atspausdintas ir jai nereikėtų už tai mokėti papildomai.

14. Prekiautojo darbuotojų prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas

Sąlygos, suteikiančios prekiautojui galimybę nepripažinti jo darbuotojų prisiimtų įsipareigojimų arba vykdyti tokius įsipareigojimus su tam tikromis išlygomis.

Atsitikimas

Džeikas parduotuvėje nusipirko batus. Jis neturėjo laiko jų pasimatuoti, tačiau pardavėjas jį nuramino, kad, jei dydis netiks, jis galės atnešti juos atgal ir pakeisti. Batai buvo per maži, tad Džeikas nunešė juos atgal į parduotuvę. Tačiau vadybininkas atsisakė batus pakeisti ir parodė jam rašytinį pardavimo sąlygų dokumentą. Jame buvo nurodyta, kad prekės nekeičiamos ir kad galioja tik tame dokumente išdėstytos taisyklės.

Džeikas kreipėsi į Europos vartotojų centrų tinkląAtidaryti kaip išorės nuorodą ir gavo patvirtinimą, kad ši sąlyga nesąžininga. Padedant Europos vartotojų centrų tinklui jam netrukus pavyko pakeisti netinkamus batus į kitą batų porą.

15. Vienašališkas įsipareigojimų laikymasis

Sąlygos, pagal kurias vartotojas įpareigojamas vykdyti visus savo įsipareigojimus, nors prekiautojas nevykdo savųjų.

Atsitikimas

Luiza užsiprenumeravo informacinį biuletenį, kuriame pateikiama spaudos pranešimų verslo klausimais apžvalga. Ji turėjo kasdien gauti visų ES šalių spaudos pranešimų apžvalgą anglų kalba. Tačiau kartais ji negaudavo informacinio biuletenio dvi arba tris dienas ir ne visos naujienos būdavo išverstos į anglų kalbą. Vieną mėnesį ji gavo tik vieną informacinį biuletenį. Nors paslauga nebuvo teikiama tinkamai, Luiza vis tiek gaudavo sąskaitas ir turėdavo sumokėti visą prenumeratos kainą. Ji paprašė tiekėjo sumažinti kainą, kad ji mokėtų tik už tas dienas, kai paslauga iš tiesų buvo suteikta. Tačiau bendrovė atsisakė tai padaryti ir savo sprendimą pagrindė tuo, kad pagal sutartį paslaugos teikimas gali laikinai sutrikti, tačiau klientas neatleidžiamas nuo pareigos mokėti.

Galiausiai Luizai padėjo jos šalies vartotojų organizacija. Jos mokestis buvo sumažintas, o paslaugų teikėjas buvo priverstas pakeisti nesąžiningą sutarties sąlygą.

16. Sutarčių perdavimas kitiems prekiautojams vartotojams mažiau palankiomis sąlygomis

Sąlygos, pagal kurias prekiautojas gali perduoti sutartį be vartotojo sutikimo ir dėl to sandoris gali tapti vartotojui mažiau naudingas.

Atsitikimas

Karlas užsisakė naujus virtuvės baldus ir įrangą iš bendrovės, kuri pažadėjo 10 metų garantiją. Virtuvės baldai ir įranga turėjo būti sumontuoti jo bute per 6 savaites. Kai jie buvo atvežti, Karlas atkreipė dėmesį į tai, kad darbininkai buvo iš kitos bendrovės. Jie patvirtino, kad jo sutartis buvo perduota jų bendrovei. Karlas paskambino į naująją bendrovę pasitikrinti, ar vis dar turi 10 metų garantiją. Naujosios bendrovės atstovas paaiškino, kad ši bendrovė teikia įprastą dvejų metų garantiją ir kad pagal Karlo sutartį ankstesnei bendrovei buvo suteikta teisė perduoti savo teises ir prievoles kitai bendrovei.

Karlas kreipėsi patarimo į savo šalies vartotojų asociaciją. Jam buvo pasakyta, kad sąlyga, leidžianti perduoti sutartines teises ir prievoles, nesąžininga, taigi negaliojanti, jei dėl to sutrumpėja garantijos laikas. Todėl Karlas tebeturėjo teisę į bendrovės, kurioje iš pradžių užsakė virtuvės baldus ir įrangą, 10 metų garantiją. Paklausęs vartotojų asociacijos patarimo, jis pasiekė, kad bendrovė suteiktų jam garantijos pratęsimą ir įsipareigotų teikti būtinas garantinio aptarnavimo paslaugas.

17. Teisės imtis teisinių priemonių ribojimas

Sąlygos, kuriomis ribojama, kaip ir kur vartotojai gali imtis teisinių priemonių, ir kuriomis vartotojai įpareigojami pateikti įrodymų, už kurių pateikimą turėtų būti atsakinga kita sutarties šalis.

Atsitikimas

Ruošdamasis vasaros atostogoms Alenas nusipirko lėktuvo bilietą iš Paryžiaus į Portą. Važiuojant į oro uostą viešuoju transportu kilo problemų, jis pusvalandžiu pavėlavo ir galiausiai turėjo pirkti naują bilietą, kad galėtų pasiekti Portą. Po 2 savaičių registruojantis Porto oro uoste jo laukė nemaloni staigmena – pasirodė, kad jo atgalinis bilietas atšauktas, nes jis nepanaudojo bilieto skrydžiui į priekį. Jam neliko kitos išeities kaip nusipirkti kitą tos pačios oro transporto bendrovės bilietą.

Įlipęs į lėktuvą jis pasakė skrydžių palydovui, kad grįžęs į Prancūziją kreipsis į teismą ir reikalaus kompensacijos. Skrydžių palydovas į tai atsakė, kad pagal bendrovės standartines nuostatas ir sąlygas jam leidžiama imtis veiksmų tik Jungtinėje Karalystėje, kurioje oro transporto bendrovė įsisteigusi. Alenas atidžiau perskaitė bendrovės interneto svetainėje pateiktas nuostatas ir sąlygas ir rado sąlygą, kad norint imtis kokių nors teisinių veiksmų reikia kreiptis į JK teismą.

Alenas kreipėsi į Europos vartotojų centrų tinkląAtidaryti kaip išorės nuorodą ir sužinojo, kad nuostata, kuria ribojamos jo teisės imtis teisinių veiksmų, yra nesąžininga ir negaliojanti, taigi jis vis dėlto gali kreiptis į Prancūzijos teismą. Jis taip pat gavo patvirtinimą, kad sąlyga, pagal kurią grįžimo bilietas buvo atšauktas vien dėl to, kad jis nepanaudojo bilieto skrydžiui į priekį, tam tikromis aplinkybėmis gali būti laikoma nesąžininga.

Jei savo sutartyje pastebėtumėte nesąžiningų sąlygų

Sutarčių sąlygos, kurios laikomos nesąžiningomis pagal ES teisę, neturi teisinės galios ir vartotojams nėra privalomos. Jei nesąžininga sąlyga nėra esminis sutarties elementas, kita sutarties dalis (bet ne nesąžininga sąlyga) ir toliau laikoma galiojančia. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, neturite nutraukti savo narystės sporto klube vien dėl to, kad viena iš sutarties sąlygų yra nesąžininga.

ES šalys turi užtikrinti, kad vartotojai žinotų, kaip šiomis teisėmis pasinaudoti pagal nacionalinę teisę, ir privalo nustatyti procedūras, kaip neleisti įmonėms nustatyti nesąžiningų sąlygų.

Nacionalinės institucijos visoje Europos Sąjungoje atsako už ES vartotojų apsaugos taisyklių laikymosi užtikrinimą. Jei jums atrodo, kad kuris nors prekiautojas nuolat pažeidžia tas taisykles, įskaitant tuos atvejus, kai prekiautojas veikia daugiau negu vienoje valstybėje narėje, turėtumėte apie tai pranešti toms institucijoms.

Įspėjimas

Jei manote, kad kurios nors sutarties sąlygos yra nesąžiningos, galite kreiptis patarimo į toliau išvardytas organizacijas.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: