Pēdējā pārbaude: 23/04/2019

Negodīgi līguma noteikumi

Ikreiz, kad iegādājaties preci vai pakalpojumu no profesionāla komersanta, jums rodas līgumattiecības, – pierakstoties sporta klubā, pasūtot automašīnas riepas internetā, ņemot hipotekāro kredītu savam mājoklim vai kaut vai iepērkoties lielveikalā.

ES tiesību aktos ir paredzēts, ka komersantu izmantotajiem līgumu standartnoteikumiem jābūt godīgiem. Nav svarīgi, vai tie ir tā sauktie noteikumi un nosacījumi, ko piemēro uzņēmuma darījumiem, vai arī daļa no pamatīgi izstrādāta līguma, kas jums jāparaksta. Līgumā jūsu kā patērētāja tiesībām un pienākumiem jābūt līdzsvarā ar pārdevēja vai piegādātāja tiesībām un pienākumiem.

Līguma noteikumiem jābūt rakstītiem skaidrā, saprotamā valodā. Pārprotami formulējumi tiks interpretēti jums par labu.

Potenciāli negodīgi noteikumi

Papildus vispārējai prasībai par godprātību un samērību ES noteikumos ir uzskaitīti konkrēti noteikumi, kurus var uzskatīt par negodīgiem. Ja konkrētie līguma noteikumi ir netaisnīgi, tad jums tie nav juridiski saistoši un komersants uz tiem nedrīkst atsaukties.

Lūk, dažas situācijas, kurās līgumu noteikumus saskaņā ar ES tiesībām var uzskatīt par negodīgiem.

1. Atbildība patērētāja nāves vai savainojuma gadījumā

Noteikumi, kas izslēdz vai ierobežo komersanta atbildību, ja patērētājs nomirst vai gūst traumu šī paša komersanta darbības vai bezdarbības dēļ.

Piemērs

Sems pierakstījās sporta klubā. Sīkāk izpētījis dalības līgumu, viņš pārsteigts ievēroja, ka klubs neuzņemas atbildību ne par kaitējumu, ne traumām, kas rodas, izmantojot kluba telpas un aprīkojumu.

Šo informāciju pārbaudot, viņa valsts patērētāju apvienība tiešām apliecināja, ka šāds noteikums, kas komersantu atbrīvo no atbildības, nav spēkā. Pamatojoties uz Sema sūdzību, valsts tiesībaizsardzības iestāde sāka izmeklēšanu, kuras rezultātā tiesa komersantam aizliedza savos līgumos izmantot šādu atrunu.

2. Kompensācija, ja tirgotājs nepilda saistības

Noteikumi, kas nepamatoti liedz vai ierobežo patērētāja tiesības uz kompensāciju gadījumā, ja komersants nepilda līgumā noteiktās saistības.

Piemērs

Kosts ar draudzeni devās kompleksajā ceļojumā uz Keniju, par to samaksājis 2000 eiro par katru personu. Ceļojums bija īsta katastrofa: lidojums aizkavējās par 12 stundām, viesnīcā nedarbojās gaisa kondicionēšanas sistēma, safari brauciens principā notika, bet ne tajā parkā, kur bija plānots.

Viņi sūdzējās ceļojuma rīkotājam un pieprasīja kompensāciju 5000 eiro apmērā (4000 eiro par kompleksā ceļojuma izmaksām un 1000 eiro par zaudēto laiku un laupīto prieku). Ceļojuma rīkotājs piekrita viņiem kompensēt tikai 1000 eiro, norādot uz līguma noteikumu, kas ierobežo rīkotāja atbildību līdz 25 % no kopējām ceļojuma izmaksām.

Kad Kosts vaicāja vietējai patērētāju apvienībai, tā atbildēja, ka noteikumi, kas ierobežo komersanta atbildību neapmierinošas līguma izpildes gadījumā, visticamāk, ir negodīgi. Kosts nolēma iesūdzēt ceļojuma rīkotāju tiesā, lai panāktu savu tiesību ievērošanu.

Pārbaudiet arī to, kādas ir jūsu tiesības, iegādājoties komplekso ceļojumu.

3. Vienpusēja klauzula komersanta labā par tiesībām atkāpties no līguma pildīšanas

Noteikumi, kas ir saistoši patērētājam, bet tirgotājam ļauj izvairīties no pakalpojuma sniegšanas tikai tāpēc, ka viņam tas nav pa prātam.

Piemērs

Līse daudz ceļoja un nolēma nolīgt dārznieku, kas divreiz nedēļā rūpētos par viņas mauriņu un puķu dobēm. Taču vasarā dārznieks neatnāca veselu mēnesi, un puķes bez ūdens nokalta un iznīka. Kad Līse izteica pretenzijas, dārznieks viņai parādīja līguma noteikumu, kurš ļauj viņam nenākt, ja viņam ir pārāk daudz darba pie citiem klientiem.

Līse dārzniekam aizrādīja, ka internetā uzzinājusi, ka šāda atruna nav spēkā. Viņai izdevās panākt kompensāciju par iznīkušajām puķēm un oficiālu dārznieka apņemšanos nodrošināt pakalpojumus reizi nedēļā.

4. Vienpusējas tiesības saņemt kompensāciju līguma laušanas gadījumā

Noteikumi, kas ļauj komersantam paturēt iemaksu, ja patērētājs līgumu lauž, bet neparedz līdzvērtīgu kompensāciju patērētājam, ja līgumu lauž komersants.

Piemērs

Mērija pasūtīja virtuves mēbeles jaunajam dzīvoklim. Viņa uzreiz veica 30 % iemaksu, un uzņēmuma darbinieki ieradās dzīvoklī veikt mērījumus. Mēbelēm vajadzēja būt gatavām un uzstādītām virtuvē 8 nedēļu laikā.

Pēc 2 mēnešiem Mērija zvanīja pārdevējam, bet tas paskaidroja, ka diemžēl mēbeles nebūs iespējams piegādāt vairākus mēnešus. Tā kā Mērija vēlējās pārcelties uz jauno dzīvokli, viņa lauza līgumu un iegādājās mēbeles citā veikalā. Pēc tam viņa prasīja atpakaļ savu iemaksu. Tirgotājs atteicās iemaksu atdot, norādot uz līguma noteikumu, kurš paredz, ka, klientam laužot līgumu, pārdevējam ir tiesības paturēt iemaksu. Rūpīgāk izpētījusi līgumu, Mērija atklāja, ka viņai nebūtu bijis tiesību saņemt līdzvērtīgu kompensāciju, ja pārdevējs būtu nolēmis lauzt līgumu.

Mērija savas valsts patērētāju apvienībā noskaidroja, ka šī līguma klauzula nepārprotami ir negodīga. Tāpēc Mērija atkal sazinājās ar pārdevēju, atsaucās uz patērētāju apvienības juristu teikto un dabūja atpakaļ savu iemaksu.

5. Pārmērīgi liela kompensācija

Noteikumi, kas patērētājam uzliek pienākumu maksāt pārmērīgi augstu kompensāciju saistību nepildīšanas gadījumā.

Piemērs

Toms Malagas lidostā noīrēja automašīnu. Viņam tā bija jāatdod atpakaļ pēc 3 dienām ar pilnu degvielas tvertni. Noliktajā dienā ceļā uz lidostu avārijas dēļ bija radies sastrēgums. Toms baidījās zaudēt laiku, uzpildot automašīnu ar degvielu, jo tā viņš varēja nokavēt reisu. Viņš mašīnu nodeva ar pustukšu tvertni. Atgriezies mājās, viņš uzzināja, ka viņam par degvielu ir aprēķināti 45 eiro un vēl 150 eiro sods par mašīnas atdošanu ar tukšu tvertni.

Toms sazinājās ar Eiropas Patērētāju centru tīkluen , kur uzzināja, ka tik nesamērīgi augsta maksa ir negodīga. Pēc centra iejaukšanās autonomas uzņēmums atdeva viņam 100 eiro.

6. Vienpusēja atkāpšanās no līguma

Noteikumi, kas komersantam ļauj vienpusēji atkāpties no līguma, bet nedod patērētājam tiesības rīkoties tāpat.

Piemērs

Kristīne pie modes dizainera pasūtīja kāzu kleitu. Divas nedēļas pirms kāzām viņai bija paredzēta pēdējā pielaikošana. Kad viņa piezvanīja, lai norunātu tikšanos, dizainers paziņoja, ka atkāpjas no līguma, bet neminēja reālu pamatojumu.

Kristīne konsultējās ar draudzeni juristi, vai dizainers tā vienkārši var lauzt līgumu. Draudzene paskaidroja, ka šis ir acīmredzami negodīgs noteikums, jo līgums neparedz tādas pašas laušanas tiesības Kristīnei. Draudzene piezvanīja dizaineram un izskaidroja juridisko situāciju. Dizainers sazinājās ar Kristīni un sarunāja pielaikošanu. Kleita bija gatava tieši uz kāzām.

7. Līguma izbeigšana, laikus nebrīdinot

Noteikumi, kas komersantam atļauj lauzt beztermiņa līgumu, par to paziņojot vien neilgu laiku iepriekš, izņemot nepārprotami pamatotās situācijās.

Piemērs

Natālija ar nelielu vietējo interneta pakalpojumu sniedzēju bija noslēgusi līgumu, kam nebija noteikts beigu datums. Kādu dienu viņa saņēma e-pastu, kurā tika informēta, ka no nākamās nedēļas līgums tiks izbeigts. Viņa piezvanīja pakalpojumu sniedzējam un lūdza paskaidrojumu, taču viņš nespēja sniegt pārliecinošu iemeslu, kāpēc līgums jāizbeidz tik īsā laikā.

Natālija sazinājās ar patērētāju apvienību un uzzināja, ka šāds noteikums, visticamāk, ir negodīgs. Tāpēc viņa vēlreiz vērsās pie sava interneta pakalpojumu sniedzēja un panāca, lai viņai piekļuvi internetam nodrošina tik ilgi, līdz viņa būs paspējusi pāriet pie cita pakalpojumu sniedzēja.

8. Uz noteiktu termiņu slēgtu līgumu automātiska pagarināšana

Noteikumi, kas paredz, ka patērētājam jāpaziņo par nodomu lauzt šādu līgumu nepamatoti ilgu laiku pirms termiņa beigām.

Piemērs

Marks pirms 10 mēnešiem bija uz gadu noslēdzis mobilo sakaru līgumu. Viņa sieva nesen bija pārgājusi uz jaunu mobilo sakaru uzņēmumu, kas piedāvā ļoti pievilcīgas cenas par pakalpojumu komplektiem un bezmaksas zvanus tīklā. Marks nolēma pāriet pie šī jaunā operatora, tiklīdz būs beidzies viņa līgums. Viņš pārbaudīja, kas rakstīts līgumā, un konstatēja, ka viņam bija jābrīdina 6 mēnešus iepriekš, ja vēlas līgumu izbeigt. Tā kā viņš to nebija darījis, līgums tika automātiski pagarināts uz vēl vienu gadu.

Marks bija vīlies un nolēma sazināties ar valsts patērētāju organizāciju. Tā viņu informēja, ka mobilo sakaru uzņēmums ir rīkojies netaisnīgi, pieprasot brīdināt tik ilgu laiku iepriekš. Tā ieteica vērsties tiesā, ja uzņēmums cenšas īstenot šo negodīgo līguma noteikumu.

9. Slēpti noteikumi

Noteikumi, kas ir saistoši patērētājiem, pat ja viņi par tiem varētu nezināt pirms līguma parakstīšanas.

Piemērs

Monika noīrēja dzīvokli un parakstīja īres līgumu uz 3 gadiem. Tikai pēc ievākšanās viņa uzzināja, ka papildus īres maksai viņai bija jāizmanto tīrīšanas pakalpojumi, par tiem katru mēnesi maksājot 100 eiro. Līgumā tik tiešām bija klauzula, kurā bija atsauce uz dokumentu par tīrīšanas pakalpojumiem. Monikai gan šis dokuments nekad netika iedots.

Monika meklēja internetā un atklāja, ka tādi slēpti noteikumi kā šis ir negodīgi. Viņa aizrādīja dzīvokļa īpašniekam, ka šis papildu pienākums nav taisnīgs, jo viņa nebija informēta par to pirms īres līguma parakstīšanas. Galu galā viņai izdevās tikt vaļā no šīm pastāvīgajām izmaksām.

10. Vienpusēji līguma grozījumi

Noteikumi, kas ļauj komersantam vienpusēji grozīt līgumu, izņemot gadījumu, ja tam ir pamatots iemesls.

Piemērs

Pāvels no bankas paņēma aizņēmumu jaunas automašīnas iegādei. Pēc 8 mēnešiem viņš konstatēja, ka ikmēneša maksājums ir paaugstināts.

Rūpīgāk izpētot līgumu, Pāvels atklāja noteikumu, kas ļauj bankai vienpusēji mainīt procentu likmi, nedodot Pāvelam iespēju lauzt līgumu.

Viņš lūdza padomu vietējai patērētāju apvienībai. Tur viņam paskaidroja, ka noteikums, kas ļauj bankai paaugstināt procentu likmi, ir negodīgs, jo līgumā nebija noteikumu, kas Pāvelam dotu tiesības izbeigt līgumu. Apvienība viņam ieteica nemaksāt augstāku procentu likmi un iesniegt oficiālu sūdzību, ja banka atteiktos negodīgo noteikumu pārskatīt. Pāvels tā arī rīkojās un panāca, ka attiecīgais līguma noteikums tiek mainīts.

11. Vienpusēji tiek mainīta prece vai pakalpojums

Noteikumi, kas komersantam ļauj vienpusēji un bez pamatota iemesla mainīt preci vai pakalpojumu.

Piemērs

Birgita vannas istabas remontam pasūtīja jaunas flīzes ar baltām un zilām svītrām. Flīzes tika piegādātas pēc 4 nedēļām, bet tās bija vienkāršas baltas flīzes bez svītrām. Kad viņa sazinājās ar piegādātāju, tas norādīja, ka pasūtījuma veidlapā ir minēti noteikumi, kuros paredzēts, ka gadījumos, ja uzņēmums jebkāda iemesla dēļ nevar piegādāt preci, to aizstāj ar citu, standarta un cenas ziņā līdzvērtīgu preci.

Birgita sazinājās ar Eiropas Patērētāju centruen tīklu, kur viņai paskaidroja, ka noteikumi, kuri ļauj vienpusēji mainīt piegādājamo preci, ir negodīgi. Ar centra atbalstu viņa galu galā saņēma atpakaļ samaksāto naudu.

12. Cenas izmaiņas

Noteikumi, kas ļauj tirgotājam noteikt galīgo cenu piegādes brīdī vai to palielināt, nedodot patērētājiem iespēju lauzt līgumu, ja summa ir daudz lielāka, nekā paredzēts sākumā.

Piemērs

Tomass parakstīja 5 gadu līgumu par jaunā mājokļa centrālapkures sistēmas apkopi. Pēc 18 mēnešiem viņš konstatēja, ka ir negaidīti paaugstināta ikmēneša maksa. Lūgts sniegt paskaidrojumu, komersants norādīja uz līguma punktu, kas uzņēmumam dod tiesības paaugstināt apkures sistēmas apkopes cenu, par to rakstiski brīdinot tikai mēnesi iepriekš.

Tomass konsultējās ar savas valsts patērētāju apvienību un uzzināja, ka noteikums, kas ļauj komersantam palielināt pakalpojuma cenu, bet neļauj patērētājam lauzt līgumu, droši vien ir negodīgs. Tomass nolēma lauzt līgumu, nevis maksāt vairāk.

13. Līguma noteikumu vienpusēja interpretācija

Noteikumi, ar kuriem saskaņā komersantam vienīgajam ir tiesības interpretēt jebkuru līguma klauzulu un izlemt, vai prece vai pakalpojums atbilst līgumam.

Piemērs

Kristīna pasūtīja personalizētu albumu ar meitas fotogrāfijām. Saņemot albumu, viņa atklāja, ka albuma vāks nav tādā krāsā, kādu viņa bija izvēlējusies. Viņa sūdzējās pārdevējam, bet viņš atteicās albumu pārdrukāt. Viņš atsaucās uz pasūtījumā minētajiem noteikumiem, kur teikts, ka par piegādātās preces atbilstību līguma noteikumiem lemj pārdevējs.

Kristīna zināja, ka šādi noteikumi ir negodīgi, un uzstāja, lai tirgotājs izdrukātu albumu vēlreiz vai atdotu viņai atpakaļ samaksāto naudu. Atsaucoties uz savām tiesībām, viņa beigās saņēma pārdrukāto albumu bez papildu maksas.

14. Tirgotājs ignorē savu darbinieku solīto

Noteikumi, kas tirgotājam ļauj atstāt novārtā darbinieku dotos solījumus vai pakļauj šādus solījumus vēl citiem nosacījumiem.

Piemērs

Džeiks veikalā iegādājās apavus. Viņam nebija laika tos pielaikot, bet pārdevēja apsolīja, ka viņš kurpes varēs atnest atpakaļ un apmainīt, ja tās nederēs. Izrādījās, ka kurpes patiešām spiež, tāpēc Džeiks tās atnesa atpakaļ. Tomēr veikala vadītājs atteicās tās apmainīt un parādīja dokumentu ar pārdošanas nosacījumiem. Tur bija rakstīts, ka apmaiņa nav paredzēta un ka spēkā ir tikai minētā dokumenta noteikumi.

Džeiks sazinājās ar Eiropas Patērētāju centru tīkluen , kas apstiprināja, ka šāds noteikums ir negodīgs. Ar centra palīdzību viņam drīz vien izdevās kurpes samainīt pret citu apavu pāri.

15. Pienākumu vienpusēja izpilde

Noteikumi, kas patērētājiem uzliek par pienākumu izpildīt visas savas saistības, kaut arī komersants nepildītu savējās.

Piemērs

Luīze abonēja informatīvu izdevumu ar biznesa preses apskatu. Viņai katru dienu bija jāsaņem preses apskats no visām ES valstīm angļu valodā. Tomēr dažkārt izdevums nepienāca 2 līdz 3 dienas un ne visas ziņas bija tulkotas angliski. Kādu mēnesi viņa saņēma tikai vienu izdevumu. Lai gan pakalpojums netika pienācīgi nodrošināts, viņa joprojām saņēma rēķinus par pilnu abonementu. Viņa lūdza piegādātāju samazināt cenu, lai viņai būtu jāmaksā tikai par dienām, kad faktiski saņēma šo pakalpojumu. Tomēr uzņēmums atteicās, norādot, ka saskaņā ar līgumu pakalpojumu var uz laiku pārtraukt, neatbrīvojot klientu no pienākuma maksāt.

Beigās iesaistījās viņas valsts patērētāju organizācija. Luīzes maksa tika samazināta, un pakalpojumu sniedzējs bija spiests grozīt negodīgo līguma noteikumu.

16. Līgumu nodošana citiem komersantiem ar neizdevīgākiem nosacījumiem

Noteikumi, kas ļauj komersantam bez patērētāja piekrišanas nodot līgumu citam komersantam, neaizsargājot patērētāju no sliktākiem nosacījumiem.

Piemērs

Karls pasūtīja jaunu virtuves iekārtu no uzņēmuma, kas solīja 10 gadu garantiju. Virtuves iekārtai bija jābūt gatavai uzstādīšanai viņa dzīvoklī sešu nedēļu laikā. Kad beidzot pienāca noliktā diena, Karls ievēroja, ka strādnieki bija no cita uzņēmuma. Viņi apstiprināja, ka Karla līgums ticis nodots viņu uzņēmumam. Karls pa tālruni vēlējās uzzināt, vai joprojām bija spēkā 10 gadu garantija. Jaunais uzņēmums paskaidroja, ka viņu politika paredz parasto divu gadu garantiju un ka Karla līgums ar iepriekšējo uzņēmumu ļāva nodot tā tiesības un pienākumus jaunajam uzņēmumam.

Karls vērsās pēc padoma valsts patērētāju apvienībā. Viņam pateica, ka noteikums, kas atļauj nodot līgumā paredzētās tiesības un saistības citam uzņēmumam, ir negodīgs un tāpēc spēkā neesošs, ja tā rezultātā tiek samazināts garantijas laiks. Tāpēc Karlam joprojām bija tiesības uz 10 gadu garantiju no uzņēmuma, kurā viņš sākotnēji pasūtīja virtuves iekārtu. Pamatojoties uz patērētāju apvienības padomu, viņam izdevās no iepriekšējā uzņēmuma saņemt garantijas pagarinājumu, un tas arī apņēmās veikt nepieciešamo garantijas remontu.

17. Ierobežotas tiesības iesniegt prasību tiesā

Noteikumi, kas ierobežo patērētāju tiesībaizsardzības veidus un iespējas un uzliek viņiem pienākumu sniegt pierādījumus, lai arī par to atbild otra līgumslēdzēja puse.

Piemērs

Alēns iegādājās vasaras atvaļinājumam aviobiļeti no Parīzes uz Portu. Pa ceļam uz lidostu autobuss, ar ko viņš brauca, iekļuva sastrēgumā, tāpēc viņš nokavēja reisu, lidostā ierazdamies pusstundu par vēlu, un viņam nācās pirkt jaunu aviobiļeti, lai nokļūtu Portu. Divas nedēļas vēlāk Portu lidostā viņš bija nepatīkami pārsteigts, uzzinot, ka atpakaļceļa lidojums ir atcelts tāpēc, ka viņš nav izmantojis turpceļa biļeti. Viņam nebija citas izejas kā iegādāties vēl vienu biļeti no tās pašas aviokompānijas.

Iekāpdams lidmašīnā, viņš informēja stjuartu, ka uzreiz pēc ierašanās Francijā vērsīsies tiesā, lai saņemtu kompensāciju. Stjuarts atbildēja, ka pēc aviokompānijas standartnoteikumiem viņš tiesvedību var sākt tikai Apvienotajā Karalistē, kur šai aviokompānijai ir galvenais birojs. Alēns rūpīgāk izlasīja noteikumus aviokompānijas tīmekļa vietnē, un patiešām – tur bija noteikums, ka to drīkst iesūdzēt tikai Apvienotās Karalistes tiesā.

Alēns sazinājās ar Eiropas Patērētāju centru tīkluen un uzzināja, ka noteikums, kurš ierobežo viņa likumīgās tiesības vērsties tiesā, ir negodīgs un spēkā neesošs, tāpēc viņš galu galā varēja ierosināt lietu Francijas tiesā. Centrā arī apstiprināja, ka noteiktos apstākļos par negodīgu var uzskatīt noteikumu, kas paredz anulēt atpakaļceļa biļeti tikai tāpēc, ka turpceļa biļete nav izmantota.

Ja līgumā atrodat negodīgus noteikumus

Līguma noteikumiem, kuri saskaņā ar ES tiesībām ir negodīgi, nav juridiska spēka, un patērētājiem tie nav jāievēro. Ja negodīgais noteikums nav būtisks līguma elements, pārējie līguma noteikumi (izņemot negodīgo noteikumu) paliek spēkā. Tas, piemēram, nozīmē, ka jums nebūs jāizstājas no sporta kluba tikai tāpēc, ka viena klauzula līgumā ir negodīga.

ES dalībvalstīm jāgādā, lai patērētāji zinātu, kā viņi var izmantot šīs tiesības saskaņā ar valsts likumiem. Jābūt arī procedūrām, kas liedz uzņēmumiem izmantot negodīgus noteikumus.

Eiropas Savienībā par ES patērētāju aizsardzības noteikumu ievērošanu atbild valsts iestādesen. Ja uzskatāt, ka kāds komersants atkārtoti pārkāpj šos noteikumus (arī pārrobežu situācijās), ziņojiet par to šīm iestādēm.

Ja uzskatāt, ka kāds līguma noteikums ir netaisnīgs, varat lūgt padomu šādām organizācijām:

  • valsts patērētāju apvienībāmen, ja problēma ir radusies valstī, kurā dzīvojat;
  • Eiropas Patērētāju centru tīklam (ECC-Net)en, ja ir pārrobežu strīds.

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: