Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 04/05/2020

Jūsu ģimenes locekļu, kam ir ES pilsonība, reģistrēšana citā ES valstī

Vai jūs skar “Brexit”?

Jautājumi un atbildes – ES un Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesības saskaņā Izstāšanās līgumu

2021. gada 1. janvārī mainīsies noteikumi ES pilsoņiem, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē vai pārceļas uz turieni dzīvot. Tas pats attiecas uz Apvienotās Karalistes pilsoņiem, kas dzīvo kādā ES valstī vai uz turieni pārceļas dzīvot.

Es pastāvīgi dzīvoju Apvienotajā Karalistē vai ES vai iegūšu pastāvīgas uzturēšanās atļauju pārejas periodā.

Principā jums un jūsu ģimenes locekļiem joprojām ir tiesības pastāvīgi dzīvot savā mītnesvalstī. Tas attiecas arī uz jūsu ģimenes locekļiem, kuri ir ārpussavienības valsts pilsoņi. Tomēr Apvienotajā Karalistē jums ir jāiesniedz pieteikums ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmai, lai iegūtu jaunu uzturēšanās statusu. Savukārt Eiropas Savienībā pēc iespējas ātrāk sazinieties ar mītnesvalsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai ir jālūdz jauns uzturēšanās statuss.

Es dzīvoju Apvienotajā Karalistē vai ES, bet man vēl nav tiesību tur uzturēties pastāvīgi

Principā jums un jūsu ģimenes locekļiem paliks pašreizējās tiesības dzīvot savā mītnesvalstī. Tas attiecas arī uz jūsu ģimenes locekļiem, kuri ir ārpussavienības valsts pilsoņi. Tomēr Apvienotajā Karalistē jums ir jāiesniedz pieteikums ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmai, lai iegūtu jaunu uzturēšanās statusu. Savukārt Eiropas Savienībā pēc iespējas ātrāk sazinieties ar mītnesvalsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai ir jālūdz jauns uzturēšanās statuss.

Vēlos pārcelties uz Apvienoto Karalisti vai ES

Līdz 2020. gada 31. decembrim jūs un jūsu ģimenes locekļi drīkst pārcelties uz Apvienoto Karalisti vai kādu ES valsti saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem. Tas attiecas arī uz jūsu ģimenes locekļiem, kuri ir ārpussavienības valsts pilsoņi. Apvienotajā Karalistē jums tad ir jāiesniedz pieteikums ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmai. Savukārt Eiropas Savienībā sazinieties ar mītnesvalsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai ir jāreģistrējas un vai ir obligāti jālūdz jauns uzturēšanās statuss.

Vēlos uz neilgu laiku doties uz Apvienoto Karalisti vai ES

Pašreizējie noteikumi, kas regulē paziņošanu par ierašanos, uzturēšanās reģistrāciju ārzemēs, ģimenes locekļu, kuri ir ES pilsoņi, reģistrēšanu, kā arī ģimenes locekļu, kuri ir ārpussavienības valstu pilsoņi, reģistrēšanu joprojām būs spēkā vismaz līdz 2020. gada 31. decembrim.

Man vajadzīga palīdzība

Ja uzskatāt, ka netiek ievērotas jūsu tiesības, kas noteiktas ES tiesību aktos, sazinieties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Detalizēta informācija par izstāšanās līguma īstenošanu un pilsoņu tiesībām

Ja pārceļaties uz citu ES valsti, jūsu apgādībā esošie ģimenes locekļi, kuriem ir ES pilsonība, var doties jums līdzi.

Kad jaunajā valstī būs nodzīvoti 3 mēneši, viņiem, iespējams, vajadzēs tur reģistrēt savu dzīvesvietu un saņemt reģistrācijas apliecību.

Ja jūsu ģimenes locekļi, kuriem ir ES pilsonība, nav jūsu apgādībā, viņi var reģistrēties jaunās dzīvesvietas ES valstī, īstenojot paši savas tiesības.

Reģistrācijas apliecības izdošanai vajadzīgie dokumenti

Lai iegūtu reģistrācijas apliecību pilsētas domē vai vietējā policijas iecirknī, jūsu ģimenes locekļiem būs vajadzīgi šādi dokumenti:

Nekādus citus dokumentus no jums nedrīkst prasīt.

Reģistrācijas apliecību jūsu laulātajam, (maz)bērniem un (vec)vecākiem izsniegs nekavējoties. Attiecībā uz citiem radiniekiem iestādēm pēc iespējas ātrāk ir jāpieņem lēmums par to, vai izsniegt reģistrācijas apliecību.

Nodevas

Par reģistrācijas apliecību no jums nedrīkst prasīt lielāku maksu nekā no šīs valsts pilsoņiem par personas apliecības vai līdzīgu dokumentu izdošanu.

Spēkā esamība

Apliecības derīguma termiņam jābūt neierobežotam (t.i., tā nav jāatjauno), lai gan, iespējams, jums vietējām varasiestādēm būs jāpaziņo par adreses maiņu.

Kur un kā reģistrēties katrā konkrētajā valstī

Uzziniet, kur un kā uzņēmējā valstī reģistrēt savus ģimenes locekļus, kam ir ES pilsonība.

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Ja uzņēmēja valsts to pieprasa, jūsu ģimenes locekļiem var uzlikt naudassodu (bet viņus nedrīkst izraidīt) šādos gadījumos:

  • ja viņi nav reģistrējuši dzīvesvietu;
  • ja viņi nenēsā līdzi reģistrācijas apliecību un personas apliecību vai pasi.

Ja jums rodas grūtības iegūt reģistrācijas apliecību saviem ģimenes locekļiem, vērsieties mūsu palīdzības dienestos.

Kā saņemt uzturēšanās atļauju ģimenes locekļiem, kam nav ES pilsonības.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Kopīgot šo lapu: