Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 23/04/2019

Jūsu ģimenes locekļu, kam ir ES pilsonība, reģistrēšana citā ES valstī

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja pārceļaties uz citu ES valsti, jūsu apgādībā esošie ģimenes locekļi, kuriem ir ES pilsonība, var doties jums līdzi.

Kad jaunajā valstī būs nodzīvoti 3 mēneši, viņiem, iespējams, vajadzēs tur reģistrēt savu dzīvesvietu un saņemt reģistrācijas apliecību.

Ja jūsu ģimenes locekļi, kuriem ir ES pilsonība, nav jūsu apgādībā, viņi var reģistrēties jaunās dzīvesvietas ES valstī, īstenojot paši savas tiesības.

Reģistrācijas apliecības izdošanai vajadzīgie dokumenti

Lai iegūtu reģistrācijas apliecību pilsētas domē vai vietējā policijas iecirknī, jūsu ģimenes locekļiem būs vajadzīgi šādi dokumenti:

Nekādus citus dokumentus no jums nedrīkst prasīt.

Reģistrācijas apliecību jūsu laulātajam, (maz)bērniem un (vec)vecākiem izsniegs nekavējoties. Attiecībā uz citiem radiniekiem iestādēm pēc iespējas ātrāk ir jāpieņem lēmums par to, vai izsniegt reģistrācijas apliecību.

Nodevas

Par reģistrācijas apliecību no jums nedrīkst prasīt lielāku maksu nekā no šīs valsts pilsoņiem par personas apliecības vai līdzīgu dokumentu izdošanu.

Spēkā esamība

Apliecības derīguma termiņam jābūt neierobežotam (t.i., tā nav jāatjauno), lai gan, iespējams, jums vietējām varasiestādēm būs jāpaziņo par adreses maiņu.

Kur un kā reģistrēties katrā konkrētajā valstī

Uzziniet, kur un kā uzņēmējā valstī reģistrēt savus ģimenes locekļus, kam ir ES pilsonība.

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Ja uzņēmēja valsts to pieprasa, jūsu ģimenes locekļiem var uzlikt naudassodu (bet viņus nedrīkst izraidīt) šādos gadījumos:

  • ja viņi nav reģistrējuši dzīvesvietu;
  • ja viņi nenēsā līdzi reģistrācijas apliecību un personas apliecību vai pasi.

Ja jums rodas grūtības iegūt reģistrācijas apliecību saviem ģimenes locekļiem, vērsieties mūsu palīdzības dienestos.

Kā saņemt uzturēšanās atļauju ģimenes locekļiem, kam nav ES pilsonības.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: