Pēdējā pārbaude : 18/10/2018

Garantijas un atpakaļsūtījumi

Ja Eiropas Savienībā iegādājaties preci, kas, kā izrādās, ir bojāta, nedarbojas vai neatbilst aprakstam, tirgotājam tā ir jāsalabo, jāaizstāj, jāpiešķir jums atlaide vai jāatdod par to saņemtā nauda.

Ja iegādājāties preces vai pakalpojumu tālpārdošanā (pa tālruni, pastu, no tirdzniecības aģenta mājās) vai internetā, jums ir tiesības anulēt un nosūtīt atpakaļ savu pasūtījumu 14 dienu laikā, lai kāds arī nebūtu iemesls un bez paskaidrojumiem.

Tālāk paskaidrots, kādos gadījumos varat atsaukties uz garantijām un atteikties no pirkumiem.

Garantijas defektīvu preču gadījumā

Regulējumā paredzētā divu gadu garantija (bezmaksas) visām precēm

ES noteikumos paredzēts, ka jums vienmēr ir tiesības uz vismaz 2 gadus ilgu garantiju bez maksas un neatkarīgi no tā, vai preci iegādājāties internetā, veikalā vai pasūtījāt pa pastu.

Runa ir par minimālajām tiesībām. Jūsu valsts tiesību akti jums var piešķirt papildu aizsardzību. Tomēr visām novirzēm no ES tiesību aktiem vienmēr ir jābūt par labu patērētājam.

Ja izrādās, ka prece, ko esat iegādājies kādā ES valstī, ir bojāta, nedarbojas vai neatbilst aprakstam, pārdevējam tā par velti ir jāsalabo vai jānomaina, vai jāpiedāvā jums atlaide vai visas par preci iekasētās naudas atmaksa.

Principā jūs varat prasīt pilnu vai daļēju atmaksu tikai tad, ja preci nav iespējams salabot vai aizstāt ar citu.

Iespējams, ka nevarēsiet saņemt atpakaļ samaksāto naudu, ja problēma ir niecīga (piemēram, ieskrāpēta kompaktdiska kārbiņa).

Kā panākt, ka preci salabo, nomaina vai atmaksā naudu

Divgadīgās garantijas periods sākas no preces saņemšanas brīža.

  • Dažās ES valstīs pircējam ir jāinformē pārdevējs divu mēnešu laikā pēc defekta konstatēšanas, citādi pircējs var zaudēt tiesības uz garantiju.
  • Sešu mēnešu laikā pēc preces saņemšanas jums ir jāparāda tirgotājam, ka tā ir bojāta vai neatbilst aprakstam.
  • Pēc sešiem mēnešiem lielākajā daļā ES valstu pircējam ir pašam jāpierāda, ka prece bija bojāta jau saņemšanas brīdī, piemēram, pierādot, ka defekts radies tāpēc, ka izmantoti slikti materiāli.

Tirgotājam vienmēr ir jāpiedāvā risinājums. Dažās ES valstīs jums ir tiesības pieprasīt kompensāciju arī no ražotāja.

Jūsu valsts Eiropas Patērētāju informēšanas centrsen var palīdzēt gadījumā, ja jums ir problēma ar kādu preci, kas iegādāta citā ES valstī.

Piemērs no dzīves

Preces defekts ne vienmēr parādās uzreiz

Mireks iegādājās klēpjdatoru, kurš sākumā it kā strādāja labi. Kad no pirkuma brīža bija pagājis vairāk nekā gads, viņš atklāja, ka datoram bija mazāk atmiņas, nekā solīts pirkuma brīdī.

Lai gan Mireks problēmu nebija konstatējis uzreiz un dators joprojām darbojās, tas neatbilst tam, kas tika apgalvots vai par ko bija vienošanās brīdī, kad viņš to nopirka. Tāpēc Mireks varēja no veikala saņemt atpakaļ daļu samaksātās naudas.

Papildu garantijas (komercgarantijas)

Tirgotāji vai ražotāji bieži vien piedāvā papildu komercgarantiju, kas jau ir iekļauta preces cenā vai ir par papildu maksu.

Šī garantija var piedāvāt labāku aizsardzību, bet tā nekādā gadījumā nevar aizstāt vai samazināt minimālo divgadīgo garantiju, kas jums saskaņā ar ES noteikumiem pienākas vienmēr.

Tāpat, ja veikals jums ir lētāk pārdevis jaunu preci it kā "bez garantijas", tas nozīmē tikai to, ka jums nav papildu garantijas. Jums vienmēr ir tiesības uz divus gadus ilgu bezmaksas garantiju, ja precei atklājas defekti vai tā neatbilst aprakstam.

Piemērs no dzīves

Komerciāla garantija nevar saīsināt divgadīgo garantiju, kas ir noteikta ar likumu

Karla nopirka matu fēnu ar sešus mēnešus ilgu pārdevēja piedāvātu garantiju.

Kad fēns pēc astoņiem mēnešiem salūza, viņa to aiznesa atpakaļ uz veikalu. Pārdevējs apgalvoja, ka garantijas laiks ir beidzies un ka viņai nav tiesību prasīt naudu atpakaļ.

Karla pareizi norādīja, ka ES patērētāju aizsardzības tiesībās viņai paredzēta pilna divu gadu garantija bez maksas un ka veikala sešu mēnešu garantija ir tikai papildu pakalpojums. Veikals piekrita fēnu aizstāt ar citu.

Lietotas preces

Minimālā divgadīgā garantija attiecas arī uz lietotām precēm, kas iegādātas no tirgotāja. Taču tā nav paredzēta precēm, kas nopirktas no privātpersonas vai publiskās izsolēs.

Dažās ES valstīs pircējs un pārdevējs var vienoties par garantijas laiku, kas īsāks par diviem gadiem, tomēr tas nedrīkst būt īsāks par vienu gadu. Pārdevējam ir pienākums jums šos jautājumus izskaidrot pirkuma brīdī.

Lai uzzinātu vairāk par valsts tiesību aktos paredzētajām tiesībām, skatiet noteikumus, kas attiecas uz regulējumā paredzētajām garantijām un tirdzniecības garantijām valstī, kur esat veicis pirkumu:

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Anulēt pasūtījumu un nosūtīt to atpakaļ

14 dienas, lai anulētu pirkumu un atdotu atpakaļ tālpārdošanā (tiešsaistē, pa tālruni vai pastu) iegādātas preces

Eiropas Savienībā 14 dienu laikā varat atdot atpakaļ tālpārdošanā iegādātas preces un prasīt par tām samaksātās naudas pilnīgu atmaksu. Jums nav jāpamato šāds lēmums: jums ir tiesības vienkārši mainīt viedokli.

Šis 14 dienu atteikuma termiņš neattiecas uz visiem pirkumiem. Tas tostarp neattiecas uz:

  • aviobiļetēm un vilciena biļetēm, koncerta biļetēm, viesnīcas rezervāciju, autonomas un ēdināšanas pakalpojumiem, kuri pasūtīti konkrētiem datumiem;
  • pārtiku un dzērieniem, kas tiek piegādāti regulāri (piemēram, no piena pārdevēja);
  • precēm, kas izgatavotas pēc pasūtījuma vai nepārprotami ir domātas individuālai lietošanai (piemēram, pēc pasūtījuma uzšūts uzvalks);
  • audio un videoierakstiem, kā arī datorprogrammām, piemēram, DVD formātā, kuru iepakojumu pēc saņemšanas esat atvēris;
  • digitālo saturu tiešsaistē, ja jau esat sācis to lejupielādēt vai skatīt straumējot;
  • precēm, kas nopirktas no privātpersonas;
  • vienošanos par steidzamiem remonta vai uzturēšanas darbiem. Piemēram, ja izsaucat santehniķi, lai salabotu pilošu dušu, jūs nevarat no šī pakalpojuma atteikties, kolīdz esat vienojies par tā cenu.

Ņemiet vērā, ka šis saraksts nav izsmeļošs.

Ja pērkat preces parastā veikalā, jums ES regulējumā nav paredzētas tiesības tās atdot atpakaļ (apmainīšanai vai naudas atgūšanai), ja precēm nav defektu. Tomēr daudzi veikali brīvprātīgi atvēl klientiem kādu laiku, kurā viņi drīkst preces atdot vai apmainīt. Tāpēc attiecībā uz preču atdošanu atpakaļ iepazīstieties ar tā veikala noteikumiem, kurā veicat pirkumu.

Pārdomu periods beidzas 14 dienas pēc preču saņemšanas dienas. Līgumiem par pakalpojumiem pārdomu periods beidzas 14 dienas pēc līguma noslēgšanas dienas. Ja pārdomu periods beidzas brīvdienā, termiņu pagarina līdz nākamajai darba dienai.

Piemērs no dzīves

No dažu veidu pirkumiem atteikties nevar

Džeina tiešsaistē nopirka biļeti uz grupas "U2" koncertu Īrijā. Nākamajā dienā viņa konstatēja, ka viņai koncerta dienā jābūt ārzemēs, un mēģināja atcelt pasūtījumu. Taču internetā strādājošais biļešu tirgotājs atteicās atcelt pasūtījumu un atdot viņai naudu, jo 14 dienas ilgais pārdomu periods nav spēkā attiecībā uz koncertu biļešu iegādi.

Kā anulēt pirkumu

Jums ir jāinformē tirgotājs par savu lēmumu anulēt pirkumu. Ar to vien nepietiek, ka nosūtāt atpakaļ preces. Tirgotājam jums jāiedod atteikuma veidlapa, kuru varat izmantot (tā nav obligāti jāizmanto), lai tirgotāju informētu par savu lēmumu.

Jūs tirgotāju varat informēt, piemēram, pievienojot rakstisku paziņojumu precēm, kuras nosūtāt atpakaļ pa pastu, vai nosūtīt faksu vai e–pastu.

Jums ir jānosūta atpakaļ neizmantotās preces 14 dienu laikā pēc tam, kad esat informējis tirgotāju ka vēlaties atteikties no tām.

Daži tirgotāji, iespējams, jums neliks segt ar preču atpakaļatdošanu saistītos piegādes izdevumus. Tomēr tirgotājam ir jūs jāinformē par to, vai jums jāsedz preču atpakaļnosūtīšanas izmaksas. Ja tirgotājs jūs neinformē, ka jums pašam būs jāsedz atpakaļnosūtīšanas izmaksas, tad tās būs jāsedz viņam. Jums nav jāsedz izmaksas, par kurām neesat ticis informēts.

Lielgabarīta preču (piemēram, lielu mājsaimniecības iekārtu) gadījumā tirgotājam jums jāsniedz vismaz aplēse, cik izmaksās to nosūtīšana atpakaļ. Tomēr lielgabarīta preces, kas iegādātas no tirdzniecības aģenta mājās un tūlīt piegādātas, tirgotājam vienmēr ir jāņem atpakaļ uz sava rēķina.

Naudas atdošana

Tirgotājam jums jāatlīdzina iekasētā nauda 14 dienu laikā no atteikuma saņemšanas dienas. Tomēr viņš var atlikt atlīdzināšanu, ja vēl nav saņēmis atpakaļ attiecīgās preces vai dokumentu, kas apliecina, ka preces ir nosūtītas.

Jāatlīdzina arī piegādes izdevumi, ko sedzāt, kad veicāt pirkumu. Tomēr tirgotājs no jums var iekasēt piegādes izmaksas, ja jūs izvēlējāties nestandarta (ātro) piegādi.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: