Pēdējā pārbaude: 14/12/2022

Garantijas un preču atgriešana

Ja Eiropas Savienībā iegādājaties preci, kas izrādās bojāta, nedarbojas vai neatbilst aprakstam, tirgotājam tā ir jāsalabo, jāaizstāj, jāpiešķir jums atlaide vai jāatdod par to saņemtā nauda.

Ja iegādājāties preces vai pakalpojumu internetā vai tālpārdošanā (pa tālruni, pastu, no tirdzniecības aģenta mājās), jums ir tiesības anulēt un atgriezt savu pasūtījumu 14 dienu laikā, lai kāds arī nebūtu iemesls un bez paskaidrojumiem.

Ja neesat pārliecināts, kura situācija attiecas uz jūsu gadījumu, varat izmantot mūsu patērētāju tiesību rīku, kas palīdzēs izprast savas tiesības, iepērkoties ES.

Plašāka informācija

Garantijas defektīvu preču gadījumā

Divu gadu bezmaksas garantija visām precēm

Jums vienmēr ir tiesības uz vismaz divu gadu bezmaksas garantiju neatkarīgi no tā, vai preci iegādājāties internetā, veikalā vai pasūtījāt pa pastu.

Šī divu gadu garantija ir jūsu minimālās tiesības, taču valsts noteikumi var paredzēt papildu aizsardzību.

Ja izrādās, ka prece, ko esat iegādājies kādā ES valstī, ir bojāta, nedarbojas vai neatbilst aprakstam, pārdevējam tā par velti ir jāsalabo vai jānomaina, vai jāpiedāvā jums atlaide vai samaksātās naudas atmaksa.

Parasti jūs varat prasīt pilnu vai daļēju atmaksu tikai tad, ja preci nav iespējams salabot vai aizstāt ar citu.

Uzmanību

Iespējams, ka samaksāto naudu nevarēsiet saņemt atpakaļ, ja problēma ir niecīga (piemēram, ieskrāpēta kompaktdiska kārbiņa).

Papildu garantija (regulējumā paredzētā garantija un komercgarantija)

Tirgotāji vai ražotāji bieži vien piedāvā papildu komercgarantiju (sauktu arī vienkārši par “garantiju”), kas jau ir iekļauta preces cenā vai ir par papildu maksu.

Šī garantija var piedāvāt labāku aizsardzību, bet tā nekādā gadījumā nevar aizstāt vai samazināt minimālo divgadīgo garantiju, kas jums saskaņā ar ES noteikumiem pienākas vienmēr.

Tāpat, ja veikals jums ir lētāk pārdevis jaunu preci un pārdevējs apgalvo, ka jums nepienākas garantija, tas nozīmē tikai to, ka jums nav papildu garantijas. Jums vienmēr ir tiesības uz divus gadus ilgu bezmaksas garantiju, ja precei atklājas defekti vai tā neatbilst aprakstam.

Piemērs

Komercgarantija nevar saīsināt divu gadu garantiju, kas ir noteikta ar likumu

Karla nopirka matu fēnu ar sešus mēnešus ilgu pārdevēja piedāvātu garantiju. Kad fēns pēc astoņiem mēnešiem salūza, viņa to aiznesa atpakaļ uz veikalu. Pārdevējs apgalvoja, ka garantijas laiks ir beidzies un ka viņai nav tiesību prasīt atgriezt naudu.

Karla pareizi norādīja, ka ES patērētāju aizsardzības tiesībās viņai paredzēta pilna divu gadu garantija bez maksas un ka veikala sešu mēnešu garantija ir tikai papildu pakalpojums. Veikals piekrita fēnu aizstāt ar citu.

Lietotas preces

Minimālā divu gadu garantija attiecas arī uz lietotām precēm, kas iegādātas no tirgotāja. Taču tā nav paredzēta precēm, kas nopirktas no privātpersonas.

Dažās ES valstīs lietotu preču gadījumā pircējs un pārdevējs var vienoties par garantijas laiku, kas īsāks par diviem gadiem. Tomēr šis laiks nedrīkst būt īsāks par gadu, turklāt pirkšanas brīdī pārdevējam tas būtu skaidri jānorāda pircējam.

Kā panākt, ka preci salabo, nomaina vai atmaksā naudu

Divu gadu garantijas periods sākas no preces saņemšanas brīža. Ja prece salūzt šo divu gadu laikā, pārdevējam jāpiedāvā risinājums. Dažās ES valstīs jums ir tiesības pieprasīt kompensāciju arī no ražotāja.

  • Ja prece salūzt gada laikā, tiek pieņemts, ka problēma pastāvēja jau preces saņemšanas brīdī (ja vien tirgotājs nespēj pierādīt pretējo). Tādēļ jums ir tiesības uz preces bezmaksas remontu vai apmaiņu. Taču, ja tas izrādās pārlieku sarežģīti vai dārgi, tirgotājs jums var piedāvāt cenas atlaidi vai atgriezt naudu.
  • Ja prece salūzt pēc gada, jums joprojām ir tiesības saņemt preces bezmaksas remontu vai apmaiņu. Ja tas nav iespējams, varat pieprasīt atlaidi vai lūgt atgriezt naudu. Taču, jums var nākties pierādīt, ka problēma pastāvēja jau preces saņemšanas brīdī.

Ja jums ir problēma ar kādu preci, kas iegādāta citā ES valstī, palīdzēt var Jūsu valsts Eiropas Patērētāju centrs.

Lai uzzinātu vairāk par valsts tiesību aktos paredzētajām tiesībām, skatiet noteikumus, kas attiecas uz regulējumā paredzētajām garantijām un tirdzniecības garantijām valstī, kur esat veicis pirkumu:

Izvēlieties valsti

Jūsu tiesības anulēt un atdot atpakaļ pasūtījumu

14 dienu atteikuma termiņš

Eiropas Savienībā 14 dienu laikā varat atgriezt internetā vai cita veida tālpārdošanā (pa tālruni, pastu vai no tirdzniecības aģenta mājās) iegādātas preces un prasīt par tām samaksātās naudas atgriešanu. Jums nav jāpamato šāds lēmums: jums ir tiesības vienkārši mainīt viedokli.

Šis 14 dienu pārdomu periods neattiecas uz visiem pirkumiem. Daži no izņēmumiem ir šādi:

  • aviobiļetes un vilciena biļetes, koncertu biļetes, viesnīcu rezervācijas, autonomas un ēdināšanas pakalpojumi, kuri pasūtīti konkrētiem datumiem;
  • pārtika un dzērieni, kas tiek piegādāti regulāri (piemēram, no piena pārdevēja);
  • preces, kas izgatavotas pēc pasūtījuma vai nepārprotami ir domātas individuālai lietošanai (piemēram, pēc pasūtījuma uzšūts uzvalks);
  • audio un videoieraksti, kā arī datorprogrammas, piemēram, DVD formātā, kuru iepakojumu pēc saņemšanas esat atvēris;
  • tiešsaistē iegādāts digitālais saturs, kad jau ir sākusies tā lejupielāde vai straumējums un ja esat piekritis, ka atsakāties no atteikuma tiesībām pēc datu pārraides sākuma;
  • preces, kas nopirktas no privātpersonas, nevis uzņēmuma/tirgotāja;
  • vienošanās par steidzamiem remonta vai uzturēšanas darbiem. Piemēram, ja izsaucat santehniķi, lai salabotu pilošu dušu, jūs nevarat no šī pakalpojuma atteikties, kad esat vienojies par tā cenu.

Ir jāņem vērā, ka šis saraksts nav izsmeļošs.

Pārdomu periods beidzas 14 dienas pēc preču saņemšanas dienas. Līgumiem par pakalpojumiem pārdomu periods beidzas 14 dienas pēc līguma noslēgšanas dienas. Ja pārdomu periods beidzas brīvdienā, termiņu pagarina līdz nākamajai darba dienai.

Piemērs

No dažu veidu pirkumiem atteikties nevar
Džeina tiešsaistē nopirka biļeti uz grupas “U2” koncertu Īrijā. Nākamajā dienā viņa konstatēja, ka viņai koncerta dienā jābūt ārzemēs, un mēģināja atcelt pasūtījumu. Taču tiešsaistes biļešu tirgotājs atteicās atcelt pasūtījumu un atdot viņai naudu, jo 14 dienas ilgais pārdomu periods nav spēkā attiecībā uz koncertu biļešu iegādi.

Ja pērkat preces veikalā, ES noteikumos jums nav paredzētas tiesības tās atdot atpakaļ (lai tās apmainītu vai saņemtu atpakaļ naudu), ja precēm nav defektu. Tomēr daudzi veikali brīvprātīgi atvēl klientiem kādu laiku, kurā viņi drīkst preces atdot vai apmainīt, ja pircējs saglabājis pirkuma čeku. Tāpēc attiecībā uz preču atdošanu atpakaļ izpētiet čeku vai iepazīstieties ar tā veikala noteikumiem, kurā veicāt pirkumu.

Kā anulēt pirkumu

Jums ir jāinformē tirgotājs par savu lēmumu anulēt pirkumu. Ar to vien, ka nosūtāt atpakaļ preces, nepietiek. Tirgotājam jums jāiedod atteikuma veidlapa, kuru varat izmantot (bet tā nav obligāti jāizmanto), lai informētu par savu lēmumu. Tirgotāju jūs varat informēt arī, piemēram, pievienojot rakstisku paziņojumu precēm, kuras nosūtāt atpakaļ pa pastu, vai nosūtot e-pastu, vai arī aizpildot tiešsaistes atpakaļsūtījuma veidlapu tirgotāja tīmekļa vietnē.

Preces jānosūta atpakaļ 14 dienu laikā pēc tam, kad esat informējis tirgotāju, ka vēlaties atteikties no tām.

Daži tirgotāji, iespējams, jums neliks segt izdevumus, kas saistīti ar preču atpakaļsūtīšanu. Taču tirgotājam jums iepriekš (pirms pasūtījuma) ir jāpaziņo, vai jums būs jāmaksā, ja nolemsiet pasūtījumu sūtīt atpakaļ. Ja tirgotājs jūs neinformē, ka jums pašam būs jāsedz atpakaļnosūtīšanas izmaksas, tad tās būs jāsedz viņam. Jums nav jāsedz izmaksas, par kurām neesat ticis informēts.

Lielgabarīta preču (piemēram, lielu mājsaimniecības iekārtu vai mēbeļu) gadījumā tirgotājam jums jāsniedz vismaz aplēse, cik izmaksās to nosūtīšana atpakaļ. Tomēr lielgabarīta preces, kas iegādātas tālpārdošanā (piemēram, no kataloga vai tirdzniecības aģenta mājās) un tūlīt piegādātas, tirgotājam vienmēr ir jāņem atpakaļ uz sava rēķina.

Naudas atgriešana

Tirgotājam jāatgriež iekasētā nauda 14 dienu laikā no atteikuma saņemšanas dienas. Tomēr naudas atgriešana var tikt uz laiku atlikta, ja tirgotājs nav saņēmis attiecīgās preces vai apliecinājumu, ka preces jau esat nosūtījis atpakaļ.

Tirgotājam jāatlīdzina arī piegādes izdevumi, kas jums radās, kad veicāt pirkumu. Tomēr tirgotājs no jums var pieprasīt segt piegādes izmaksas, ja izvēlējāties nestandarta piegādi (piemēram, eksprespiegādi).

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: