Posljednji put provjereno : 18/10/2018

Jamstva i povrati

Prema pravilima EU-a trgovac mora popraviti ili zamijeniti robu, sniziti joj cijenu ili vam vratiti novac ako je roba koju ste kupili neispravna, ne izgleda ili ne funkcionira onako kako je prikazano u oglasu.

Ako ste robu ili uslugu kupili putem interneta ili izvan trgovine (telefonski, poštanskom narudžbom ili od trgovačkog putnika), imate pravo i otkazati i vratiti tu narudžbu u roku od 14 dana, iz bilo kojeg razloga i bez obrazloženja.

Informirajte se o posebnim uvjetima za pozivanje na jamstva i odustajanje od kupnje:

Jamstva za neispravnu robu

Besplatno dvogodišnje jamstvo (zakonsko jamstvo) za svu robu

Prema pravilima EU-a uvijek imate pravo na najmanje dvije godine besplatnog jamstva, neovisno o tome jeste li robu kupili putem interneta, u trgovini ili poštanskom narudžbom.

To dvogodišnje jamstvo vaše je osnovno pravo. Nacionalna pravila u vašoj zemlji mogu vam pružiti dodatnu zaštitu, međutim svako odstupanje od pravila EU-a mora biti u najboljem interesu potrošača.

Ako se roba koju ste kupili u EU-u pokaže neispravnom, ne izgleda ili ne funkcionira onako kako je bilo prikazano u oglasu, prodavač vam je mora besplatno popraviti ili zamijeniti, ponuditi vam sniženu cijenu ili puni povrat novca.

Načelno, moći ćete zatražiti djelomični ili puni povrat novca samo u slučaju kada robu nije moguće popraviti ili zamijeniti.

Možda nećete imati pravo na povrat novca ako je riječ o sitnom problemu kao što je ogrebotina na kutiji za CD.

Kako ostvariti pravo na popravak/zamjenu robe ili povrat novca

Razdoblje dvogodišnjeg jamstva započinje u trenutku kada primite robu.

  • U nekim državama članicama EU-a morate obavijestiti prodavača o neispravnosti u roku od dva mjeseca nakon što je zamijetite. U protivnom biste mogli izgubiti pravo na jamstvo.
  • U roku od šest mjeseci od primitka robe trebate samo pokazati trgovcu da je roba neispravna ili da nije onakva kakva je prikazana u oglasu.
  • Nakon šest mjeseci u većini država članica EU-a morate dokazati da je neispravnost već postojala u trenutku primitka robe tako što, primjerice, ukažete na to da je neispravnost uzrokovana lošom kvalitetom materijala.

Trgovac uvijek mora ponuditi rješenje. U nekim državama članicama EU-a imate pravo zatražiti pomoć od proizvođača.

Europski potrošački centaren u vašoj zemlji može vam pomoći ako imate problem s robom koju ste kupili u drugoj državi članici ili iz druge države članice.

Primjer

Nije uvijek jasno vidljivo da je roba drukčija od onoga što ste očekivali

Mirek je naručio prijenosno računalo koje je naizgled dobro radilo. Međutim više od godinu dana nakon što ga je kupio, otkrio je da ima manje memorije nego što je trebalo imati.

Iako taj problem nije odmah uočio i prijenosno računalo svejedno je radilo, nije bilo onakvo kakvo je bilo prikazano u oglasu, odnosno kakvo je kupac prihvatio u trenutku kupnje. Mirek je stoga od trgovine dobio djelomični povrat novca.

Dodatna jamstva (komercijalna jamstva)

Trgovine ili proizvođači često će vam ponuditi dodatno komercijalno jamstvo, uključeno u cijenu proizvoda ili uz dodatni trošak.

Time će vam se možda pružiti bolja zaštita, ali ono ne može zamijeniti niti skratiti najmanje dvogodišnje jamstvo koje uvijek imate prema pravilima EU-a.

Slično tome, ako vam trgovina proda novi proizvod jeftinije nudeći ga „bez jamstva", to samo znači da nemate dodatnu zaštitu. Uvijek imate pravo na besplatno dvogodišnje jamstvo ako se pokaže da je proizvod neispravan ili da nije onakav kakav je prikazan u oglasu.

Primjer

Vaše dvogodišnje pravno jamstvo ne može se skratiti komercijalnim jamstvom

Carla je kupila sušilo za kosu sa šestomjesečnim jamstvom prodavača.

Kada se nakon osam mjeseci pokvarilo, vratila ga je u trgovinu. Prodavač joj je rekao da je jamstveni rok istekao i da nema pravo na povrat novca.

Carla je ispravno istaknula da prema zakonodavnom aktu EU-a o zaštiti potrošača ima pravo na jamstvo od dvije godine i da se prodavačevim šestomjesečnim jamstvom nudi samo dodatna usluga. Trgovina je pristala na zamjenu sušila za kosu.

Rabljena roba

I rabljena roba koju kupite od trgovca obuhvaćena je najmanje dvogodišnjim jamstvom. Međutim roba koju kupujete od privatnih osoba ili na javnim dražbama nije obuhvaćena jamstvom.

U nekim se državama članicama EU-a kupac i prodavač mogu dogovoriti o razdoblju jamstva kraćem od dvije godine, ali ono ne smije biti kraće od jedne godine. To bi trebalo razjasniti u trenutku kupnje.

Za više informacija o svojim pravima u okviru nacionalnog prava provjerite posebna pravila o pravnim jamstvima i komercijalnim jamstvima države u kojoj ste obavili kupnju:

Odaberite svoju državu

* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Otkazivanje i vraćanje narudžbe

14 dana za otkazivanje i vraćanje robe kupljene izvan prodavaonica (putem interneta, telefonski ili poštanskom narudžbom)

U EU-u imate pravo na puni povrat novca ako kupljenu robu vratite u roku od 14 dana. Možete to učiniti iz bilo kojeg razloga, čak i ako ste se jednostavno predomislili.

„Razdoblje razmišljanja" od 14 dana ne primjenjuje se na sve kupovine. Iznimke su, primjerice, sljedeće:

  • zrakoplovne karte i karte za vlak, ulaznice za koncerte, hotelske rezervacije, rezervacije najma vozila i ugostiteljske usluge za određene datume
  • hrana i piće koji se redovito isporučuju (npr. mlijeko koje vam isporučuje mljekar)
  • roba po narudžbi ili očito izrađena za određenu osobu (npr. odijelo sašiveno po mjeri)
  • zatvoreni mediji za pohranu slike, zvuka ili računalnih programa, npr. DVD-ovi, koje ste otvorili po primitku
  • digitalni sadržaj na internetu, ako ste započeli s preuzimanjem ili prijenosom
  • roba kupljena od privatne osobe, a ne trgovačkog društva
  • hitni popravci i ugovori o održavanju – ako pozovete vodoinstalatera da popravi tuš koji curi, ne možete otkazati posao nakon što ste se već dogovorili o cijeni usluge.

Navedeni popis nije iscrpan.

Ako robu kupite u trgovini u gradskom središtu, nemate pravo vratiti robu (radi zamjene ili povrata novca) na temelju pravila EU-a, osim ako je proizvod neispravan. Međutim, brojne trgovine kupcima dopuštaju vraćanje ili zamjenu robe u određenom roku. Uvijek provjerite pravila o vraćanju robe trgovine u kojoj ste kupili robu.

„Razdoblje razmišljanja" istječe 14 dana nakon dana primitka robe. Za ugovore o uslugama „razdoblje razmišljanja" istječe 14 dana nakon dana primitka robe. Ako je dan isteka razdoblja razmišljanja neradni dan, rok se produljuje do prvog sljedećeg radnog dana.

Primjer

U pogledu nekih vrsta kupnje ne možete se predomisliti

Jane je putem interneta kupila ulaznicu za koncert grupe U2 u Irskoj. Sljedeći je dan saznala da na dan koncerta neće biti u Irskoj pa je pokušala otkazati kupnju ulaznice. Međutim, internetski trgovac odbio je otkazati narudžbu i vratiti joj plaćeni iznos jer se četrnaestodnevno razdoblje razmišljanja ne primjenjuje na kupnju ulaznica za koncerte.

Kako otkazati kupnju

Morate nedvosmisleno reći trgovcu da otkazujete kupnju. Nije dovoljno samo vratiti robu. Trgovac vam mora dati predložak obrasca za odustajanje od kupnje kojim ga možete obavijestiti o odustajanju, ali koji ne morate upotrijebiti.

Možete istodobno obavijestiti trgovca i vratiti robu tako da npr. robi koju vraćate priložite pisanu izjavu ili je pošaljete poštom, telefaksom ili priloženu poruci e-pošte.

Nekorištenu robu morate vratiti u roku od 14 dana nakon što ste obavijestili trgovca o odustajanju.

Neki vam trgovci neće naplatiti naknadu za povrat robe. Međutim, ako morate nadoknaditi troškove povrata robe, trgovac bi vas trebao obavijestiti o tome. Ako vas nije obavijestio da morate platiti za povrat, trgovac će morati platiti troškove povrata. Ne morate platiti nikakve druge naknade o kojima niste bili obaviješteni.

U pogledu glomazne robe, poput opreme za kućanstvo, trgovac vam mora dati barem procjenu troškova povrata robe. Međutim glomaznu robu koju ste kupili od trgovačkog putnika i koja vam je odmah dostavljena uvijek mora preuzeti trgovac o svom trošku.

Povrati novca

Trgovac vam mora vratiti novac u roku od 14 dana od primitka vaše obavijesti o otkazivanju, no može odgoditi povrat u slučaju da ne primi vraćenu robu ili dokaz da ste je vratili.

U povrat novca moraju biti uključeni i svi troškovi dostave koje ste platili pri kupnji. Međutim, trgovac vam može naplatiti troškove isporuke ako ste izričito tražili nestandardnu (žurnu) isporuku.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: