Život i putovanja
Posljednji put provjereno: 22/08/2022

Osnivanje europskog društva (SE)

Ako ste poduzetnik i želite proširiti poslovanje u  drugu zemlju EU-a, mogli biste osnovati europsko društvo. Europsko društvo, poznato i kao SE (Societas Europea na latinskom), vrsta je dioničkog društva koja vašem poduzeću omogućuje poslovanje u različitim europskim zemljama u skladu s jedinstvenim skupom pravila.

Prednosti su europskog društva sljedeće:

Uvjeti za osnivanje europskog društva

Za osnivanje europskog društva morate ispunjavati sve sljedeće uvjete:

  1. morate imati registrirano sjedište i glavni ured u istoj zemlji EU-a

  2. morate imati prisutnost u drugim zemljama EU-a (društva kćeri ili podružnice) ili aktivnost svih uključenih društava mora biti uređena zakonima barem dviju zemalja EU-a

  3. upisani kapital mora iznositi najmanje 120 000 EUR

  4. vi i predstavnici zaposlenika vašeg društva donijeli ste odluku o sudjelovanju zaposlenika u tijelima društva i o tome kako će se se provoditi savjetovanje i informiranje zaposlenika.

Napomena

Zahtjevi se mogu razlikovati među zemljama. U nekim bi državama kapitalni zahtjevi mogli biti veći, a u drugima bi se moglo zahtijevati da glavni ured i registrirano sjedište budu na istom mjestu. Provjerite ima li vaša zemlja dodatne zahtjeve.

Kako osnovati europsko društvo?

Postoji četiri načina osnivanja europskog društva, ovisno o vašoj situaciji:

Kako

Tko

Zahtjevi

Spajanje (radi osnivanja europskog društva)

dionička društva

barem dva dionička društva iz različitih zemalja EU-a

Osnivanje europskog holding društva

dionička društva ili društva s ograničenom odgovornošću

barem dva trgovačka društva iz različitih zemalja EU-a

ili

društva koja su uključena imaju društvo kćer ili podružnicu u drugoj zemlji EU-a najmanje dvije godine

Osnivanje europskog društva kćeri

trgovačka društva ili druge pravne osobe

barem dva subjekta iz različitih su zemalja EU-a

ili

uključeni subjekti imali su društvo kćer ili podružnicu u drugoj zemlji EU-a najmanje dvije godine

Preoblikovanje

dioničko društvo

društvo koje ima društvo kćer u drugoj zemlji EU-a najmanje dvije godine

Napomena

Ovisno o načinu na koji ste osnovali europsko društvo (vidjeti prethodnu tablicu), morat ćete dostaviti različite dokumente. Obratite se nadležnom nacionalnom tijelu kako biste saznali koji su to dokumenti.

To nacionalno tijelo trebalo bi u roku od mjesec dana od objave traženih dokumenata obavijestiti Ured za publikacije o vašem zahtjevu za registraciju. Ono pritom mora navesti:

Te će se pojedinosti objaviti u Službenom listu Europske unije.

Napomena

Nakon registracije vašeg europskog društva dodajte pokratu „SE" ispred ili iza njegova imena.

Preseljenje registriranog sjedišta u drugu zemlju EU-a

Registrirano sjedište svojeg europskog društva možete preseliti u drugu zemlju EU-a, bez potrebe za gašenjem društva, dok se god nad vašim društvom ne provode pravni postupci kao što su prestanak poslovanja, likvidacija ili postupak u slučaju nesolventnosti. Dužni ste javnom objavom dva mjeseca unaprijed najaviti da ga namjeravate preseliti, a vaši dioničari trebaju odobriti tu odluku o preseljenju. Prije izdavanja odobrenja nadležna se tijela moraju uvjeriti da su sve formalnosti obavljene, uključujući zaštitu interesa vjerovnika i nositelja drugih prava.

Napomena

U nekim zemljama EU-a nadležna nacionalna tijela mogla bi se tijekom prethodno navedenog dvomjesečnog roka usprotiviti preseljenju pozivajući se na javni interes. Među tim su zemljama Belgija, Bugarska, Cipar, Danska, Francuska, Grčka, Latvija, Nizozemska, Poljska, Portugal, Španjolska i Švedska.

Računovodstvena pravila

Morat ćete se pridržavati računovodstvenih pravila za dionička društva u zemlji EU-a u kojoj je vaše društvo registrirano.

Ako je vaše europsko društvo:

morat ćete se pridržavati nacionalnih pravila za te vrste društava.

Prestanak poslovanja, likvidacija, insolventnost i obustava plaćanja

U pogledu prestanka poslovanja, likvidacije, insolventnosti i obustave plaćanja vaše se europsko društvo mora pridržavati pravila europske zemlje u kojoj je registrirano.

Europska društva u pojedinoj zemlji

Općenito, ista se pravila EU-a o europskim društvima primjenjuju u svim zemljama EU-a. Međutim, ovisno o zemlji u kojoj vaše europsko društvo ima poslovni nastan, mogu postojati različita pravila za neke aspekte. Na primjer, tim bi pravilima moglo biti određeno s kojim nadležnim tijelima trebate komunicirati ili kojih se aranžmana o sudjelovanju zaposlenika morate pridržavati.

Često postavljana pitanja

Možete također pogledati

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Jedinstvene kontaktne točke

Nacionalne informacije o širenju poslovanja u drugu zemlju EU-a.

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Enterprise Europe Network može vam dati besplatan savjet.

Od pomoći vam može biti i alat za traženje službe za podršku.

Podijeli: