Poslovanje
Posljednji put provjereno: 02/01/2023

Službeni automobili

Službeni automobili moraju biti registrirani u državi u kojoj poduzeće ima sjedište.

Ta se odredba primjenjuje neovisno o tome posjedujete li poduzeće ili radite u njemu, uz uvjet da je automobil kupljen na ime poduzeća. 

Vožnja službenim automobilom u inozemstvu

Manje od šest mjeseci

Ako vaš posao uključuje redovita putovanja među različitim državama članicama EU-a, imajte na umu da vas policija može zaustaviti radi provjere.

Policija može od vas zatražiti presliku ugovora o radu ili dokaze o aktivnostima koje obavljate u toj državi članici EU-a, posebno ako se vozite noću ili vikendima.

Primjer

Andrea radi kao trgovac u talijanskom poduzeću. Dio njegovih zadaća je promoviranje proizvoda tog poduzeća u Mađarskoj, Bugarskoj i Rumunjskoj. On redovito zbog posla vozi automobil svojeg talijanskog poduzeća u tim zemljama. Rumunjska policija često ga zaustavlja radi provjere ima li zakonsko pravo u Rumunjskoj voziti automobil registriran u Italiji.

Stoga uvijek sa sobom u automobilu ima svoj ugovor o radu i punomoć poduzeća za korištenje automobila izvan Italije radi posla.

Više od šest mjeseci

U nekim zemljama možete zatražiti izuzeće od pravila o registraciji kako bi u toj zemlji mogli voziti službeni auto dulje od šest mjeseci. Ako je moguće, provjerite to unaprijed kod nadležnog nacionalnog tijela.

Primjer

Marco radi za jedno finsko poduzeće. Poduzeće ga je odlučilo poslati u Portugal na godinu dana. U Portugalu će mu trebati službeni automobil finskog poduzeća. Kako bi mogao dulje od šest mjeseci voziti automobil s finskim registarskim pločicama u Portugalu, on mora podnijeti zahtjev portugalskim vlastima za posebnu dozvolu, poznatu kao „Guia de Circulação".

Nakon što dobije to odobrenje od nadležnih portugalskih tijela, on će moći u Portugalu voziti automobil registriran u Finskoj tijekom cijelog razdoblja boravka.

Kao prekogranični radnik u EU-u

Kao prekogranični radnik, koji radi u jednoj zemlji i živi u susjednoj zemlji, pri čemu se vraćate kući barem jednom tjedno, možete voziti službeni automobil u zemlji u kojoj živite bez obveze da ga ondje registrirate, ako ga vozite:

Primjer

Jacob se preselio u Nizozemsku prije godinu dana, ali i dalje vodi stomatološku kliniku u Belgiji. Tijekom uobičajene cestovne kontrole vozila nizozemska je policija ustanovila da on živi u Nizozemskoj. Policija ga je novčano kaznila te naložila da registrira automobil u Nizozemskoj.

Jacob se žalio na policijsku odluku i objasnio da je njegov automobil kupljen u poslovne svrhe (što je dokazao računima), da je registriran u Belgiji na ime njegova poduzeća te da ga u Nizozemskoj koristi uglavnom u poslovne svrhe.

Kad su nizozemska nadležna tijela provjerila dokumente, kazna je povučena.

Kao prekogranični radnik izvan EU-a

Ako je poslovni nastan poduzeća u zemlji izvan EU-a, tada nema mogućnosti korištenja službenim automobilom za osobne potrebe.

Službenim automobilom registriranim izvan EU-a možete se koristiti samo za vožnje od doma do mjesta rada i obavljanje bilo kakve poslovne aktivnosti u EU-u.

Aktivnosti koje morate obaviti u EU-u moraju biti navedene u ugovoru o radu.

U svim drugim slučajevima poduzeće će možda morati platiti uvoznu carinu za automobil.

Primjer

Diana živi u Francuskoj, ali radi u Švicarskoj za švicarsko poduzeće. Jedne nedjelje u vožnji automobilom zaustavila ju je policija u Francuskoj. Od policije je saznala da se u Francuskoj smije koristiti službenim automobilom samo za odlazak na posao i povratak kući ili obavljanje poslovnih aktivnosti.

Budući da Švicarska nije članica EU-a, Diana treba dokazati da je službeni automobil upotrebljavala radi posla u Francuskoj. U suprotnom, njezino poduzeće možda će morati platiti uvozne poreze za taj automobil.

Korištenje službenim automobilom za osobne potrebe

Ako se želite koristiti službenim automobilom za osobne potrebe i radi posla, to mora biti jasno navedeno u vašem ugovoru o radu.

Napomena

Imajte na umu da bi se službeni automobil trebao upotrebljavati uglavnom za potrebe posla ili profesionalne potrebe, a samo povremeno za osobne potrebe.

Primjer

Magda živi u Češkoj i radi u Slovačkoj. Magda vozi službeni automobil registriran u Slovačkoj uglavnom u Slovačkoj te za vožnju od mjesta rada do doma.

Sa svojim poduzećem dogovorila je da automobil može povremeno voziti za osobne potrebe u Češkoj. Ona to smije sve dok je taj dogovor jasno naveden u njezinu ugovoru o radu. Time se izbjegavaju mogući problemi s češkom policijom. 

Posuđivanje službenog automobila

Ako se privremeno koristite službenim automobilom u drugoj državi članici EU-a, ne biste smjeli posuđivati taj automobil drugoj osobi, primjerice supružniku ili djeci.

U nekim su zemljama moguće iznimke, uz uvjet da je takva upotreba automobila navedena u ugovoru o radu. Ako je moguće, provjerite to unaprijed kod nadležnog nacionalnog tijela za registraciju.

Informacije za pojedine zemlje

Provjerite uvjete za vožnju službenim automobilom u drugoj državi članici EU-a.

Odaberite svoju državu

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: