Posljednji put provjereno : 24/01/2019

Prijava boravka u inozemstvu

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

Tijekom prva 3 mjeseca boravka u novoj državi, kao državljani države članice EU-a, niste dužni zatražiti potvrdu o prijavi boravka, kojom se potvrđuje da imate pravo živjeti ondje – iako ćete u nekim zemljama možda morati po dolasku prijaviti svoju prisutnost.

Nakon 3 mjeseca u novoj državi, možda ćete biti dužni prijaviti boravak kod nadležnog tijela (najčešće u gradskoj vijećnici ili lokalnoj policijskoj postaji), te dobiti potvrdu o prijavi boravka.

Trebat će vam važeća osobna iskaznica ili putovnica i sljedeće:

Ne morate dostaviti druge dokumente.

Kada se prijavite, dobit ćete potvrdu o prijavi. Tom se potvrdom potvrđuje vaše pravo na život u novoj državi.

Potvrda o prijavi trebala bi odmah biti izdana i naknada za nju ne bi smjela iznositi više nego što državljani plaćaju za osobne iskaznice.

Trebala bi vrijediti neograničeno (ne treba se obnavljati), iako će se svaka promjena adrese možda morati prijaviti lokalnim nadležnim tijelima.

Saznajte gdje i kako se možete prijaviti u državi domaćinu:

Odaberite svoju državu

* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Ako ste dužni prijaviti se, a to ne učinite, mogli biste biti novčano kažnjeni, no moći ćete nastaviti živjeti u toj državi i ne možete biti protjerani samo zbog toga.

U mnogim ćete državama uza se uvijek morati imati svoju potvrdu o prijavi i nacionalnu osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ako ih ostavite kod kuće, možete biti novčano kažnjeni ali ne i protjerani zbog toga.

Ako imate problema s dobivanjem potvrde o prijavi, obratite se našoj službi za pomoć .

Saznajte i kako:

Primjer

Možete početi raditi bez čekanja na prijavu

Kurt je Nijemac koji se preselio u Belgiju da bi radio kao nezavisni odvjetnik u partnerskom društvu. Kada se otišao prijaviti u gradsku vijećnicu, rečeno mu je da ne može početi raditi dok ne dobije potvrdu o prijavi.

To nije točno. Kao državljanin države članice EU-a, Kurt može raditi kao samozaposlena osoba bez čekanja na potvrdu o prijavi. U svakom slučaju, nadležna tijela dužna su izdati potvrdu o prijavi čim se zatraži.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: