Posljednji put provjereno: 24/08/2020

Prijava boravka u inozemstvu

Utječe li Brexit na vas?

Pitanja i odgovori – prava građana EU-a i Ujedinjene Kraljevine u skladu sa porazumom o povlačenju

Od 1. siječnja 2021. mijenjaju se pravila za građane EU-a koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini ili se tamo sele. Isto vrijedi i za državljane Ujedinjene Kraljevine koji žive u zemlji EU-a ili se sele u jednu od zemalja EU-a.

Imam stalni boravak u Ujedinjenoj Kraljevini / EU-u ili ću ga steći tijekom prijelaznog razdoblja

U načelu, vi i članovi vaše obitelji i dalje ćete imati stalni boravak u zemlji domaćinu. To uključuje članove obitelji koji su državljani trećih zemalja. Međutim, kako biste dobili novi boravišni status u Ujedinjenoj Kraljevini, morate se prijaviti u sustav za prijavu nastanjenja građana EU-a. Ako živite u EU-u, što prije provjerite s tijelima zemlje domaćina jeste li dužni podnijeti zahtjev za novi boravišni status.

Imam boravište u Ujedinjenoj Kraljevini / EU-u, ali još nemam pravo na stalni boravak

U načelu, vi i članovi vaše obitelji zadržat ćete postojeća prava boravka u zemlji domaćinu. To uključuje članove obitelji koji su državljani trećih zemalja. Međutim, kako biste dobili novi boravišni status u Ujedinjenoj Kraljevini, morate se prijaviti u sustav za prijavu nastanjenja građana EU-a. Ako živite u EU-u, što prije provjerite s tijelima zemlje domaćina jeste li dužni podnijeti zahtjev za novi boravišni status.

Želim se preseliti u Ujedinjenu Kraljevinu / EU

Vi i članovi vaše obitelji možete se do 31. prosinca 2020. preseliti u Ujedinjenu Kraljevinu ili u zemlju EU-a u skladu s postojećim pravilima EU-a. To uključuje članove obitelji koji su državljani trećih zemalja. U Ujedinjenoj Kraljevini dužni ste se potom prijaviti u sustav za prijavu nastanjenja građana EU-a. Ako se selite u EU, provjerite s tijelima zemlje domaćina jeste li se dužni prijaviti i podnijeti zahtjev za novi boravišni status.

Želim otići u Ujedinjenu Kraljevinu / EU radi kratkotrajnog boravka

Postojeća pravila o prijavi kratkotrajnog boravka, prijavi boravišta u inozemstvu, prijavi članova obitelji koji su državljani država članica i prijavi članova obitelji koji su državljani trećih zemalja nastavljaju se primjenjivati barem do 31. prosinca 2020.

Potrebna mi je pomoć

Ako smatrate da se ne poštuju vaša prava na temelju zakonodavstva EU-a, obratite se našoj službi za pomoć.

Detaljne informacije o provedbi Sporazuma o povlačenju i pravima građana

Tijekom prva 3 mjeseca boravka u novoj državi, kao državljani države članice EU-a, niste dužni zatražiti potvrdu o prijavi boravka, kojom se potvrđuje da imate pravo živjeti ondje – iako ćete u nekim zemljama možda morati po dolasku prijaviti svoju prisutnost.

Nakon 3 mjeseca u novoj državi, možda ćete biti dužni prijaviti boravak kod nadležnog tijela (najčešće u gradskoj vijećnici ili lokalnoj policijskoj postaji), te dobiti potvrdu o prijavi boravka.

Trebat će vam važeća osobna iskaznica ili putovnica i sljedeće:

Napomena

Ne morate dostaviti druge dokumente.

Kada se prijavite, dobit ćete potvrdu o prijavi. Tom se potvrdom potvrđuje vaše pravo na život u novoj državi.

Potvrda o prijavi trebala bi odmah biti izdana i naknada za nju ne bi smjela iznositi više nego što državljani plaćaju za osobne iskaznice.

Trebala bi vrijediti neograničeno (ne treba se obnavljati), iako će se svaka promjena adrese možda morati prijaviti lokalnim nadležnim tijelima.

Saznajte gdje i kako se možete prijaviti u državi domaćinu:

Imate li pitanja o određenoj zemlji?

Ako ste dužni prijaviti se, a to ne učinite, mogli biste biti novčano kažnjeni, no moći ćete nastaviti živjeti u toj državi i ne možete biti protjerani samo zbog toga.

U mnogim ćete državama uza se uvijek morati imati svoju potvrdu o prijavi i nacionalnu osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ako ih ostavite kod kuće, možete biti novčano kažnjeni ali ne i protjerani zbog toga.

Ako imate problema s dobivanjem potvrde o prijavi, obratite se našoj službi za pomoćKlikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici .

Saznajte i kako:

Primjer

Možete početi raditi bez čekanja na prijavu

Kurt je Nijemac koji se preselio u Belgiju da bi radio kao nezavisni odvjetnik u partnerskom društvu. Kada se otišao prijaviti u gradsku vijećnicu, rečeno mu je da ne može početi raditi dok ne dobije potvrdu o prijavi.

To nije točno. Kao državljanin države članice EU-a, Kurt može raditi kao samozaposlena osoba bez čekanja na potvrdu o prijavi. U svakom slučaju, nadležna tijela dužna su izdati potvrdu o prijavi čim se zatraži.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: