Posljednji put provjereno: 23/06/2022

Prijava protutržišnog ponašanja

Kako prijaviti postupke kojima se narušava tržišno natjecanje?

Ako uočite poslovne prakse kojima bi se moglo ograničiti tržišno natjecanje, možete to prijaviti. Ako je riječ o specifičnoj praksi ograničenoj na državu ili područje na kojem živite ili ako nije obuhvaćeno više od tri druge države članice, to najprije prijavite svojem nacionalnom nadležnom tijelu.

Imate li pitanja o određenoj zemlji?

Ako niste sigurni o kakvom je problemu riječ, možete se obratiti Europskoj komisiji na: comp-market-information@ec.europa.eu en sk ili uputiti dopis na sljedeću adresu:

European Commission, Directorate General for Competition
Antitrust Registry
B-1049 Bruxelles, Belgija

Ako smatrate da je vaše trgovačko društvo uključeno u kartel ili drugu aktivnost kojom se ograničava tržišno natjecanje, trebali biste znati da prvo trgovačko društvo koje preda dokaze o kartelu može biti u potpunosti izuzeto od kazni! (vidjeti program ublažavanja kazne en ).

Pri prvom kontaktu Komisiji se možete obratiti telefaksom na 32 2 2994585 ili telefonom na 32 2 2984190 ili 32 2 2984191.

Odštetni zahtjev

Možete uputiti odštetni zahtjev ako imate dokaze da je vašem poduzeću naplaćen prekomjeran iznos ili je pretrpjelo gubitak prihoda zbog djelovanja kartela ili zlouporabe vodećeg položaja na tržištu. Pravna je pretpostavka da su karteli štetni.

Koliko mi je vremena na raspolaganju za podnošenje zahtjeva?

Odštetni zahtjev možete podnijeti u roku od pet godina (od trenutka kada ste dobili saznanja o kršenju) ili jednu godinu nakon što odluka tijela nadležnog za tržišno natjecanje postane konačna (u nekim slučajevima države članice odobravaju više od jedne godine).

Otkrivanje dokaza

Ako oštećenici zahtijevaju odštetu, nacionalni sudovi država EU-a mogu naložiti poduzećima da otkriju relevantne dokaze. Ako vaše poduzeće mora otkriti dokaze, sve povjerljive poslovne informacije pružene u vezi s predmetom bit će zaštićene.

Prekogranično dokazivanje kršenja pravila

Kada nacionalna tijela za tržišno natjecanje donesu konačnu odluku o kršenju pravila, te se odluke mogu podnijeti kao dokazi na nacionalnim sudovima drugih država članica. Time vaše tvrdnje dobivaju na težini prilikom podnošenja zahtjeva za odštetu.

Prijenos preplaćenih troškova

Čak i ako ste kupac koji je neizravno poslovao s prekršiteljem, svejedno možete zatražiti odštetu za sve preplaćene troškove čije je plaćanje preneseno na vas s kupca koji je izravno poslovao s prekršiteljem, primjerice preprodavača kartelske robe.

Iako morate dokazati opseg štete koju je vaše poduzeće time pretrpjelo, u prilog vam ide pravna pretpostavka prijenosa.

Primjer prijenosa preplaćenih troškova je prijenos gubitka na druge subjekte: poduzeće izvrši plaćanje i zatraži povrat sredstava, a zatim to plaćanje prenosi kao gubitak na svoje kupce.

Sudionici u kršenju pravila

Sva poduzeća koja sudjeluju u kartelu ili drugom sporazumu kojim se narušava tržišno natjecanje odgovorna su za cjelokupnu štetu. Vi kao oštećenik možete odabrati koga želite tužiti radi odštete.

Sudionik u kršenju pravila može ostvariti doprinos od drugog sudionika u kršenju ako je isplatio odštetu veću od relativnog udjela u kršenju. Taj udio i mjerila na kojima se temelji utvrđuje sud u skladu s nacionalnim pravom.

Spajanja poduzeća

Trgovačka društva određene veličine (počevši od kombiniranog ukupnog prometa na svjetskoj razini od 2,5 milijardi EUR) koja posluju u EU-u i koja namjeravaju provesti spajanje moraju zatražiti odobrenje Europske komisije neovisno o tome gdje se nalazi njihovo sjedište. Odobrenje za spajanje ovisi o tržišnom udjelu koje bi pripojeno društvo imalo u EU-u. Spajanja malih poduzeća obično se ne zabranjuju.

Državna potpora

U načelu se pravilima EU-a zabranjuju državne potpore (koje mogu biti u različitim oblicima, npr. bespovratna sredstva, kamatne i porezne olakšice te jamstva za zajmove) jer bi se njima određena poduzeća našla u povoljnijem položaju u odnosu na konkurenciju i time bi se narušilo tržišno natjecanje.

Državne potpore mogu biti dopuštene kada je riječ o sljedećim slučajevima:

Europska komisija prati te oblike potpora. Ako su vam poznate državne potpore kojima se krše ta pravila, možete to prijaviti putem interneta.

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Potpora lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža  može vam dati besplatan savjet.

Druge službe za pomoć

Podijeli: