Poslovanje
Posljednji put provjereno: 11/02/2019

Dobivanje vozačke dozvole u EU-u

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

Kako biste dobili vozačku dozvolu EU-adefrbgelcsdaetfihuitlvltnlplptroskslessven morate:

Pregledajte pravila o priznavanju i valjanosti vozačkih dozvola u EU-u

Uobičajeno boravište

Dozvolu možete zatražiti samo u državi u kojoj obično ili uobičajeno živite.

Na tom biste mjestu trebali živjeti najmanje 185 dana svake kalendarske godine zbog osobnih ili poslovnih obveza.

Ako imate osobne/poslovne obveze u dvije države članice EU-a ili više njih, vaše je uobičajeno boravište ono mjesto u kojem imate osobne obveze (dok se god redovito tamo vraćate). Ne trebate ispunjavati ovaj uvjet ako živite u državi članici zbog obavljanja zadatka tijekom određenog razdoblja.

Ako se odselite u inozemstvo radi studiranja, vaše se uobičajeno boravište ne mijenja. Međutim, možete zatražiti vozačku dozvolu u državi članici EU-a ako možete dokazati da u njoj studirate najmanje šest mjeseci.

Zahtjevi u pogledu dobi

Saznajte imate li dovoljno godina za upravljanje željenim vozilom:

Kategorija

Tip vozila

Donja dobna granica

AM
A1
B1

Mopedi
Laki motocikli
Četverocikli

16

A2
B, BE
C1, C1E

Obični motocikli
Automobili
Vozila srednje veličine

18

A

Teški motocikli

20

C, CE
D1, D1E

Velika vozila
Minibusi

21

D, DE

Autobusi

24

U nekim zemljama EU-a ta bi donja dobna granica mogla biti viša ili niža, a mogli bi postojati i neki dodatni zahtjevi.

Općenito, da biste podnijeli zahtjev za dozvolu za kategoriju A2 trebali biste imati najmanje dvije godine vozačkog iskustva na motociklu kategorije A1.

Da biste podnijeli zahtjev za dozvolu za kategoriju A trebali biste imati najmanje dvije godine vozačkog iskustva na u kategoriji A2.

Druga je mogućnost da izravno pristupite željenoj kategoriji kad navršite donju dobnu granicu, koja je obično 24 godine.

Nema gornjih dobnih granica za posjedovanje vozačke dozvole. Možete je imati sve dok ste zdravstveno sposobni za vožnju.

Zdravstvena sposobnost

Prije nego što vam država članica EU-a izda vozačku dozvolu, nadležna tijela moraju provjeriti jeste li zdravstveno sposobni za vožnju.

Zdravstveni se pregledi razlikuju, ovisno o kategoriji dozvole, ali obično obuhvaćaju:

U nekim državama zahtijeva se podvrgavanje zdravstvenom pregledu svaki put kad obnavljate vozačku dozvolu ili kad dosegnete određenu dobnu granicu.

Ako ste vozač kamiona ili autobusa, morate se podvrgnuti zdravstvenom pregledu svakih pet godina. I drugi bi profesionalni vozači, primjerice vozači taksija ili ambulantnih vozila, mogli imati obvezu redovitog podvrgavanja zdravstvenom pregledu.

Osposobljavanje vozača i vozački ispiti

Ne postoje pravila na razini EU-a o osposobljavanju vozača, autoškolama ili instruktorima vožnje. Tako svaka država članica može izabrati kako osmisliti i strukturirati osposobljavanje vozača.

Međutim, postoje minimalni uvjeti na razini EU-a za:

Informacije o pojedinim zemljama

Provjerite pravila o dobnim granicama te zahtjeve u pogledu zdravstvenog stanja i vozačkih ispita u zemlji u kojoj želite dobiti vozačku dozvolu:

Odaberite svoju državu

* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Europska komisija nije odgovorna za vanjski internetski sadržaj.

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: