Poslovanje
Posljednji put provjereno: 21/06/2022

Dvostruko oporezivanje

Rizik od dvostrukog oporezivanja nastaje kada dvije države imaju pravo oporezivati vaš dohodak, primjerice:

U tom će se slučaju na vas uvijek primjenjivati porezna pravila države u kojoj imate boravište, ali možda ćete morati platiti porez i u drugoj državi.

Srećom, većina država ima ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja . Ti vas ugovori u pravilu štite od dvostrukog oporezivanja:

Valja napomenuti da će porezne stope u dotičnim državama članicama vjerojatno biti različite. Ako je porezna stopa u državi u kojoj radite viša, to je konačna stopa koju ćete platiti – čak i ako se porez uplaćen u toj državi oduzima od poreza koji plaćate u državi u kojoj imate boravište ili ako vas država u kojoj imate boravište oslobodi od daljnjih poreza.

Da biste bili oslobođeni od dvostrukog oporezivanja, možda ćete morati dokazati gdje vam je boravište i da ste već platili porez na dohodak. Za informacije o dokazima i dokumentima koje je potrebno dostaviti obratite se nadležnim poreznim tijelima .

Napomena

Sve države članice redovito razmjenjuju porezne informacije kako bi se uvjerile da porezni obveznici ispunjavaju svoje obveze te suzbile porezne prijevare i utaje.

Informacijama u nastavku obuhvaćena su najčešća pravila iz ugovora o dvostrukom oporezivanju u skladu s oglednom poreznom konvencijom OECD-a en ; provjerite odredbe ugovora koje se odnose na vaš slučaj. 

Koja se pravila primjenjuju ako ste:

Dnevni migrant

Ako živite u jednoj državi članici, a radite u drugoj, pravila o oporezivanju koja se primjenjuju na vaš dohodak ovisit će o nacionalnim zakonima i ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između te dvije države – a pravila se mogu znatno razlikovati od onih kojima je određeno koja je država nadležna za pitanja socijalne sigurnosti.

Ovisno o ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja , možda ćete morati platiti porez i u državi u kojoj radite i u državi u kojoj imate boravište.

Ako ste zaposlenik, država u kojoj radite u većini slučajeva oporezuje dohodak ostvaren na njezinu državnom području.

Ako ste samostalno zaposleni i registrirani ste kao takvi u državi u kojoj živite, ali pružate usluge izvan granica te države, u pravilu plaćate porez na dohodak u državi pružanja usluga ako ondje imate „stalno sjedište" ili „stalnu poslovnu jedinicu" (npr. ured ili prodavaonicu). Za informacije o pravilima koja se primjenjuju na vaš slučaj možete se obratiti nadležnim poreznim tijelima.

Ako živite u jednoj državi članici, ali ostvarujete sav ili gotovo sav dohodak u drugoj državi članici i u toj državi plaćate porez, država u kojoj ostvarujete dohodak trebala bi prema vama postupati kao prema rezidentima – tj. trebala bi vam omogućiti sve porezne olakšice i oslobođenja te druge porezne povlastice kao rezidentima, npr. osobne odbitke ili mogućnost da ispunite zajedničku poreznu prijavu sa svojim bračnim partnerom.

Prekogranična partnerstva europskih službi za zapošljavanjeKlikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici u vašoj regiji pomoći će vam da saznate primjenjuju li se na vas posebni porezni propisi za dnevne migrante.

Upućeni radnik u inozemstvu

Ako ste upućeni na kraći rad u inozemstvo (do 2 godine), ostajete i dalje obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti matične države. Međutim, dohodak ostvaren tijekom razdoblja na koje ste upućeni može oporezivati država članica domaćin.

Ako vas u inozemstvo upućuje vaše poduzeće, možda ćete u državi u kojoj radite morati platiti porez na dohodak koji ste ostvarili tijekom razdoblja na koje ste upućeni, i to u sljedećim slučajevima:

  • ako u inozemstvu boravite kraće od šest mjeseci godišnje i
  • ako vam plaću izravno isplaćuje vaš poslodavac (u matičnoj državi), a ne podružnica ili drugo poduzeće koje vaš poslodavac ima u državi u kojoj radite.

Direktor ili član odbora poduzeća

Ako živite u jednoj državi, a član ste upravnog odbora poduzeća u drugoj, država u kojoj se nalazi vaše poduzeće može oporezivati nagrade i dohodak povezane s tom dužnošću.

Države članice mogu kao nagradu tretirati i sva davanja u naravi (npr. mogućnost povoljnije kupnje dionica ili službeni automobil) koja primate kao član odbora.

Ako uz obavljanje dužnosti člana odbora za isto poduzeće radite i kao savjetnik, konzultant ili obični zaposlenik, vaš će se dohodak ostvaren obavljanjem tih dužnosti u poreznom smislu najvjerojatnije tretirati na isti način kao dohodak dnevnih migranata (vidjeti prethodni tekst).

Zaposlenik koji radi u poduzeću sa sjedištem u drugoj državi članici

Ako živite u jednoj državi članici, a poduzeće za koje radite ima sjedište u drugoj državi članici, vjerojatno ćete (u skladu s većinom poreznih ugovora) biti obvezni platiti porez samo u državi u kojoj imate boravište.

Mobilni umjetnik ili profesionalni sportaš

Ako živite u državi članici u kojoj niste porezni rezident i u njoj radite kao glazbenik, kazališni, filmski, radijski ili televizijski umjetnik ili kao profesionalni sportaš, vaš se dohodak može oporezivati u državi članici u kojoj ste zaradili novac. To može biti slučaj i ako vam se dohodak isplaćuje preko druge osobe ili poduzeća (npr. društvo za upravljanje, ekipa, ansambl ili orkestar).

Pritom se često ne uzima u obzir duljina boravka u inozemstvu te imate li ondje stalno sjedište ili ne – odlučujući je čimbenik nastup u državi.

Međutim, ako se nastup ili događanje isključivo ili najvećim dijelom financira javnim sredstvima ili je vaša zarada vrlo mala, u nekim državama nećete morati platiti porez na dohodak, ali vaš dohodak i dalje podliježe poreznim propisima vaše matične države (države u kojoj ste porezni rezident).

Vaša će matična država najčešće učiniti sljedeće:

  • osloboditi od poreza novac koji ste zaradili nastupima odnosno sudjelovanjem u događanjima u drugoj državi članici ili
  • odobriti vam poreznu olakšicu za porez po odbitku plaćen u državi u kojoj ste zaradili novac.

Da biste ostvarili povrat poreza ili poreznu olakšicu u državi u kojoj živite, vjerojatno ćete morati predočiti neki dokument iz kojeg je vidljivo da ste platili porez na dohodak ostvaren u inozemstvu. Možda ćete morati dostaviti ovjerene prijevode popratnih dokumenata koje dostavljate uz zahtjev.

Državni službenik u inozemstvu

Ako ste upućeni na rad u inozemstvo kao državni službenik ili ako živite u jednoj državi članici, a radite kao državni službenik u drugoj, u pravilu se primjenjuju sljedeći uvjeti:

  • nastavit ćete plaćati porez na dohodak od rada koji obavljate kao državni službenik samo u državi u čijoj ste upravi zaposleni
  • porez na dohodak plaćat ćete samo u državi u kojoj radite ako tamo imate boravište i
    • državljanin ste te države ili
    • u tu se državu niste preselili samo da biste u njoj radili kao državni službenik (npr. ondje ste već bili živjeli prije nego što ste dobili posao kao državni službenik).

Nezaposlena osoba koja traži posao u inozemstvu

Ako provodite kratko razdoblje ( manje od 6 mjeseci godišnje) u drugoj državi članici i tamo ne radite, vjerojatno vas se neće smatrati rezidentom u porezne svrhe u toj državi. U tom bi se slučaju prenesene naknade za nezaposlenost trebale oporezivati samo u državi koja ih isplaćuje.

Ako u drugoj državi članici provodite više od 6 mjeseci godišnje, možete se smatrati poreznim rezidentom u toj državi te ona može oporezivati vaše naknade za nezaposlenost prenesene iz druge države. Na temelju mnogih dvostranih poreznih ugovora naknade za nezaposlenost oporezuju se samo u državi u kojoj ste porezni rezident.

Napomena

Međutim, ako zadržite prebivalište i imate snažne osobne i ekonomske veze s matičnom državom, možete se i dalje smatrati poreznim rezidentom u matičnoj državi, čak i ako u inozemstvu ostajete više od 6 mjeseci. U tom slučaju druge države članice neće imati pravo oporezivati vaše naknade za nezaposlenost.

Umirovljenik u inozemstvu

Ako ste se otišli u mirovinu u drugu državu članicu i ondje provodite više od 6 mjeseci godišnje, ta vas država može smatrati poreznim rezidentom. U tom slučaju možda ćete morati u toj državi platiti porez na ukupni svjetski dohodak, uključujući mirovinu koju primate iz drugih država članica.

Iznimka: mirovine iz javnog sektora obično se oporezuju samo u državi u čijoj ste upravi radili.

Izvori informacija

Ovdje su ukratko prikazani samo uobičajeni slučajevi. Kako biste saznali koja se pravila primjenjuju u vašem slučaju:

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: