Poslovanje
Posljednji put provjereno: 22/06/2020

Dvostruko oporezivanje

Utječe li Brexit na vas?

Rizik od dvostrukog oporezivanja nastaje kada dvije države imaju pravo oporezivati vaš dohodak, primjerice:

U tom će se slučaju na vas uvijek primjenjivati porezna pravila države u kojoj imate boravište, ali možda ćete morati platiti porez i u drugoj državi.

Srećom, većina država ima ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanjafrdeen. Ti vas ugovori u pravilu štite od dvostrukog oporezivanja:

Valja napomenuti da će porezne stope u dotičnim državama članicama vjerojatno biti različite. Ako je porezna stopa u državi u kojoj radite viša, to je konačna stopa koju ćete platiti – čak i ako se porez uplaćen u toj državi oduzima od poreza koji plaćate u državi u kojoj imate boravište ili ako vas država u kojoj imate boravište oslobodi od daljnjih poreza.

Da biste bili oslobođeni od dvostrukog oporezivanja, možda ćete morati dokazati gdje vam je boravište i da ste već platili porez na dohodak. Za informacije o dokazima i dokumentima koje je potrebno dostaviti obratite se nadležnim poreznim tijelimafrdeen .

Sve države članice redovito razmjenjuju porezne informacije kako bi se uvjerile da porezni obveznici ispunjavaju svoje obveze te suzbile porezne prijevare i utaje.

Informacijama u nastavku obuhvaćena su najčešća pravila iz ugovora o dvostrukom oporezivanju u skladu s oglednom poreznom konvencijom OECD-aen ; provjerite odredbe ugovora koje se odnose na vaš slučaj. 

Koja se pravila primjenjuju ako ste:

Dnevni migrant

Ako živite u jednoj državi članici, a radite u drugoj, pravila o oporezivanju koja se primjenjuju na vaš dohodak ovisit će o nacionalnim zakonima i ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između te dvije države – a pravila se mogu znatno razlikovati od onih kojima je određeno koja je država nadležna za pitanja socijalne sigurnosti.

Ovisno o ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanjafrdeen, možda ćete morati platiti porez i u državi u kojoj radite i u državi u kojoj imate boravište.

Ako ste zaposlenik, država u kojoj radite u većini slučajeva oporezuje dohodak ostvaren na njezinu državnom području.

Ako ste samostalno zaposleni i registrirani ste kao takvi u državi u kojoj živite, ali pružate usluge izvan granica te države, u pravilu plaćate porez na dohodak u državi pružanja usluga ako ondje imate „stalno sjedište" ili „stalnu poslovnu jedinicu" (npr. ured ili prodavaonicu). Za informacije o pravilima koja se primjenjuju na vaš slučaj možete se obratiti nadležnim poreznim tijelima.

Ako živite u jednoj državi članici, ali ostvarujete sav ili gotovo sav dohodak u drugoj državi članici i u toj državi plaćate porez, država u kojoj ostvarujete dohodak trebala bi prema vama postupati kao prema rezidentima – tj. trebala bi vam omogućiti sve porezne olakšice i oslobođenja te druge porezne povlastice kao rezidentima, npr. osobne odbitke ili mogućnost da ispunite zajedničku poreznu prijavu sa svojim bračnim partnerom.

Prekogranična partnerstva europskih službi za zapošljavanje u vašoj regiji pomoći će vam da saznate primjenjuju li se na vas posebni porezni propisi za dnevne migrante.

Upućeni radnik u inozemstvu

Ako ste upućeni na kraći rad u inozemstvo (do 2 godine), ostajete i dalje obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti matične države. Međutim, dohodak ostvaren tijekom razdoblja na koje ste upućeni može oporezivati država članica domaćin.

Ako vas u inozemstvo upućuje vaše poduzeće, možda ćete u državi u kojoj radite morati platiti porez na dohodak koji ste ostvarili tijekom razdoblja na koje ste upućeni, i to u sljedećim slučajevima:

  • ako u inozemstvu boravite kraće od šest mjeseci godišnje i
  • ako vam plaću izravno isplaćuje vaš poslodavac (u matičnoj državi), a ne podružnica ili drugo poduzeće koje vaš poslodavac ima u državi u kojoj radite.

Direktor ili član odbora poduzeća

Ako živite u jednoj državi, a član ste upravnog odbora poduzeća u drugoj, država u kojoj se nalazi vaše poduzeće može oporezivati nagrade i dohodak povezane s tom dužnošću.

Države članice mogu kao nagradu tretirati i sva davanja u naravi (npr. mogućnost povoljnije kupnje dionica ili službeni automobil) koja primate kao član odbora.

Ako uz obavljanje dužnosti člana odbora za isto poduzeće radite i kao savjetnik, konzultant ili obični zaposlenik, vaš će se dohodak ostvaren obavljanjem tih dužnosti u poreznom smislu najvjerojatnije tretirati na isti način kao dohodak dnevnih migranata (vidjeti prethodni tekst).

Zaposlenik koji radi u poduzeću sa sjedištem u drugoj državi članici

Ako živite u jednoj državi članici, a poduzeće za koje radite ima sjedište u drugoj državi članici, vjerojatno ćete (u skladu s većinom poreznih ugovora) biti obvezni platiti porez samo u državi u kojoj imate boravište.

Mobilni umjetnik ili profesionalni sportaš

Ako živite u državi članici u kojoj niste porezni rezident i u njoj radite kao glazbenik, kazališni, filmski, radijski ili televizijski umjetnik ili kao profesionalni sportaš, vaš se dohodak može oporezivati u državi članici u kojoj ste zaradili novac. To može biti slučaj i ako vam se dohodak isplaćuje preko druge osobe ili poduzeća (npr. društvo za upravljanje, ekipa, ansambl ili orkestar).

Pritom se često ne uzima u obzir duljina boravka u inozemstvu te imate li ondje stalno sjedište ili ne – odlučujući je čimbenik nastup u državi.

Međutim, ako se nastup ili događanje isključivo ili najvećim dijelom financira javnim sredstvima ili je vaša zarada vrlo mala, u nekim državama nećete morati platiti porez na dohodak, ali vaš dohodak i dalje podliježe poreznim propisima vaše matične države (države u kojoj ste porezni rezident).

Vaša će matična država najčešće učiniti sljedeće:

  • osloboditi od poreza novac koji ste zaradili nastupima odnosno sudjelovanjem u događanjima u drugoj državi članici ili
  • odobriti vam poreznu olakšicu za porez po odbitku plaćen u državi u kojoj ste zaradili novac.

Da biste ostvarili povrat poreza ili poreznu olakšicu u državi u kojoj živite, vjerojatno ćete morati predočiti neki dokument iz kojeg je vidljivo da ste platili porez na dohodak ostvaren u inozemstvu. Možda ćete morati dostaviti ovjerene prijevode popratnih dokumenata koje dostavljate uz zahtjev.

Državni službenik u inozemstvu

Ako ste upućeni na rad u inozemstvo kao državni službenik ili ako živite u jednoj državi članici, a radite kao državni službenik u drugoj, u pravilu se primjenjuju sljedeći uvjeti:

  • nastavit ćete plaćati porez na dohodak od rada koji obavljate kao državni službenik samo u državi u čijoj ste upravi zaposleni
  • porez na dohodak plaćat ćete samo u državi u kojoj radite ako tamo imate boravište i
    • državljanin ste te države ili
    • u tu se državu niste preselili samo da biste u njoj radili kao državni službenik (npr. ondje ste već bili živjeli prije nego što ste dobili posao kao državni službenik).

Nezaposlena osoba koja traži posao u inozemstvu

Ako provodite kratko razdoblje ( manje od 6 mjeseci godišnje) u drugoj državi članici i tamo ne radite, vjerojatno vas se neće smatrati rezidentom u porezne svrhe u toj državi. U tom bi se slučaju prenesene naknade za nezaposlenost trebale oporezivati samo u državi koja ih isplaćuje.

Ako u drugoj državi članici provodite više od 6 mjeseci godišnje, možete se smatrati poreznim rezidentom u toj državi te ona može oporezivati vaše naknade za nezaposlenost prenesene iz druge države. Na temelju mnogih dvostranih poreznih ugovora naknade za nezaposlenost oporezuju se samo u državi u kojoj ste porezni rezident.

Međutim, ako zadržite prebivalište i imate snažne osobne i ekonomske veze s matičnom državom, možete se i dalje smatrati poreznim rezidentom u matičnoj državi, čak i ako u inozemstvu ostajete više od 6 mjeseci. U tom slučaju druge države članice neće imati pravo oporezivati vaše naknade za nezaposlenost.

Umirovljenik u inozemstvu

Ako ste se otišli u mirovinu u drugu državu članicu i ondje provodite više od 6 mjeseci godišnje, ta vas država može smatrati poreznim rezidentom. U tom slučaju možda ćete morati u toj državi platiti porez na ukupni svjetski dohodak, uključujući mirovinu koju primate iz drugih država članica.

Iznimka: mirovine iz javnog sektora obično se oporezuju samo u državi u čijoj ste upravi radili.

Izvori informacija

Ovdje su ukratko prikazani samo uobičajeni slučajevi. Kako biste saznali koja se pravila primjenjuju u vašem slučaju:

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Podijeli: