Posljednji put provjereno: 04/10/2022

Pravila javnih natječaja

Ugovore o javnoj nabavi sklapaju korisnici javnih sredstava i subjekti koji djeluju u posebnim, nekonkurentnim uvjetima (na primjer energetika, vodno gospodarstvo, javni prijevoz, poštanske usluge) za nabavu usluga ili robe ili izvedbu niskogradnje.

Svi ugovori srednje i veće vrijednosti obično se moraju dodijeliti na temelju natječajnog postupka (nadmetanja), iako postoje isključenja i izuzeci, kao što su:

 Vrste postupaka javne nabave

Standardni je način dodjele ugovora natječajni postupak. Unutar tog postupka postoji više vrsta postupaka javne nabave.

Otvoreni postupak

U otvorenom postupku svatko može podnijeti ponudu. Taj je postupak najčešći.

Ograničeni postupak

Svatko može zatražiti da sudjeluje u ograničenom postupku, ali jedino oni koji su predodabrani mogu podnijeti ponudu.

Natjecateljski postupak uz pregovore

Svatko može zatražiti sudjelovanje u natjecateljskom postupku uz pregovore, ali jedino će predodabrani biti pozvani na podnošenje inicijalnih ponuda i na pregovore.

Naručitelji mogu taj postupak koristiti samo ako su pregovori nužni zbog posebne ili složene prirode nabave, međutim, naručitelji u sektorima obrane i sigurnosti, vodoprivrede, energetike, prijevoza i poštanskih usluga mogu se njime koristiti kao standardnim postupkom.

Natjecateljski dijalog

Javni naručitelj može koristiti taj postupak radi predlaganja načina ispunjavanja potrebe koju je odredio.

Partnerstvo za inovacije

Taj se postupak koristi kad postoji potreba za nabavom robe ili usluge koja još nije dostupna na tržištu. Više poduzeća može sudjelovati u postupku kroz cijelo njegovo trajanje.

Projektni natječaj

Taj se postupak koristi za nabavu idejnog dizajna.

 Dodatne tehnike nadmetanja

Ovisno o okolnostima i potrebama javni naručitelj:

 Kada se i kako primjenjuju pravila EU-a?

Svi postupci javne nabave u EU-u provode se na temelju nacionalnih propisa. Za ugovore veće vrijednosti ti se propisi temelje na općim pravilima EU-a o javnoj nabavi.

Granične vrijednosti ( pragovi) kojima se određuje kad se primjenjuju pravila EU-a ovise o predmetu nabave i o tome tko je naručitelj. Ti se pragovi redovito revidiraju, a iznosi se blago prilagođavaju.

Glavne su granične vrijednosti sljedeće:

Pregledajte konkretne konkretne pragove javne nabaveen en ili ih pronađite u odgovarajućim nacionalnim pravilima.

Na nabavu manje vrijednosti primjenjuju se samo nacionalni propisi o javnoj nabavi, ali bi trebalo poštovati načela EU-a u pogledu transparentnosti i jednakog postupanja.

 Nadmetanje u javnom natječaju – vaša prava

Prekogranične ponude

Ako vaše društvo, organizacija ili ustanova ima poslovni nastan u EU (U ovom slučaju u 28 država članica EU-a te Islandu, Norveškoj i Lihtenštajnu.) ()-u, imate se pravo nadmetati u javnom natječaju u bilo kojoj zemlji EU-a. Imate pravo:

Kada vas se može isključiti

Možda nećete moći sudjelovati u postupku ako se vama ili vašem poduzeću ne može vjerovati, na primjer, određeni ponuditelj:

Detaljan opis razloga za isključenje iz direktiva možete pronaći u odjeljku „Zakonodavstvo EU-a" (poveznice na dnu stranice), u nacionalnom pravu o javnoj nabavi i u dokumentima koje je dostavio naručitelj.

 Kada bi javni natječaj trebalo objaviti na TED-u

Općenito, natječaji za javnu nabavu na koje se primjenjuju pravila EU-a moraju biti objavljeni u internetskom izdanju Dodatka Službenom listu Europske unije, portalu Tenders Electronic Daily (TED). Obavijesti na portalu TED mogu objaviti i javna tijela ako je riječ o ugovoru manje vrijednosti. Osnovne informacije o natječajima dostupne su na portalu TED na svim službenim jezicima EU-a.

Prethodna obavijest o budućim natječajima

Javni naručitelj može na portalu TED objaviti i prethodnu obavijest (PIN). Njezin je cilj unaprijed pružiti informacije o budućoj nabavi.

Ona se obično objavljuje od 35 dana do 12 mjeseci prije objave obavijesti o nadmetanju.

Ako se natječaj objavljuje nakon prethodne obavijesti, rok za podnošenje ponuda može biti skraćen.

 Ocjenjivanje

Ponude se ocjenjuju dodjelom bodova prema unaprijed objavljenim kriterijima, u kojima svaka kategorija vrijedi određeni broj bodova: na primjer, ponuđena cijena može vrijediti 40 %, tehničke značajke 50 %, a utjecaj na okoliš 10 %.

Javna tijela mogu započeti postupak ocjenjivanja ponuda tek nakon isteka roka za njihovo podnošenje.

 Dodjela ugovora

Obavijest o tome je li vam dodijeljen ugovor treba vam biti poslana što prije. Ako vaša ponuda nije odabrana, imate pravo na detaljno objašnjenje zašto je odbijena.

Ako smatrate da ste žrtva diskriminacije ili ste primijetili nepravilnosti u postupku, možete pokrenuti preispitivanje postupka ili podnijeti žalbu.

 Elektroničko izdavanje računa

Ako vam je dodijeljen ugovor o javnoj nabavi ili ugovor o koncesiji, imate pravo slati elektroničke račune usklađene s europskom normom za elektroničko izdavanje računade de en fr fr de en fr en de en fr javnom tijelu koje vam je dodijelilo ugovor.

Sve središnje nacionalne uprave u EU-u obvezne su prihvatiti vaše račune. Od travnja 2020. u određenim će zemljama elektroničke račune morati početi prihvaćati i javna tijela na razini nižoj od središnje. Provjerite stanje u svojoj zemlji en en en .

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Enterprise Europe Network može vam dati besplatan savjet.

Od pomoći vam može biti i alat za traženje službe za podršku.

Podijeli: